Parafia

Kancelaria i informacje

Kancelaria parafialna

czynna od wtorku do piątku w godz.:

  • rano 930 – 1000
  • popołudniu 1600 – 1745
  • kancelaria jest nieczynna w poniedziałki
  • w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) kancelaria czynna jest tylko popołudniu

tel.: 780 41 22 79
tel.: (22) 838 30 95
Tel. czynny w godzinach pracy kancelarii
fax: (22) 636 69 55
e-mail: parafia@swaugustyn.pl

Adres
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Warszawie
ul. Nowolipki 18
01-019 Warszawa

Konto parafii
Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna w Warszawie
ul. Nowolipki 18 01-019 Warszawa
Bank Pekao S.A. XVIII O. w Warszawie Al. Jana Pawła II 61b
56 1240 2063 1111 0010 0087 4213

Konto wpłat na kolonie:
36 1240 2063 1111 0010 7000 3175 (z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka)

Adresy mailowe:
Biblioteka parafialna

czynna:

  • w niedziele w godz. 1000 – 1300
  • w czwartki w godz. 1700 – 1900