kwiecień 2023 – kronika parafialna

Niedziela Palmowa

Dnia 02.04.2023 r. obchodziliśmy Niedzielę Palmową. Na początku każdej Mszy świętej odbył się obrzęd poświecenia palm, które mogliśmy zakupić u bielanek i ministrantów w ten sposób wspierając wyjazd wakacyjny naszej służby liturgicznej.

Na początku Mszy Świętych o godzinie 10.00 i 13.00, po obrzędzie poświęcenia palm, odbyły się  procesje wokół kościoła. W obydwu mszach uczestniczyli bracia i siostry ze wspólnot neokatechumenalnych, którym zostały wręczone palmy. Mszy świętej o godzinie 10.00 przewodniczył ks. Proboszcz Walenty Królak, a o godzinie 13.00 ks. Shalva Markozashvili.

W niedzielę obchodziliśmy również 18 rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II.

Wielki Czwartek

Dnia 06.04.2023 obchodziliśmy Wielki Czwartek, tego dnia wspominamy ustanowienie przez Pana Jezusa sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Rano o godzinie 8.00 odbyła się modlitwa brewiarzowa Jutrznia i Godzina Czytań, której przewodniczył ks. Proboszcz Walenty Królak. O godzinie 10.00 w Archikatedrze Warszawskiej ks. Kazimierz Kardynał Nycz przewodniczył Mszy Krzyżma, podczas której zostały poświęcone Oleje Święte do sprawowania sakramentów, zaś kapłani zebrani na liturgii odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie.

W naszej parafii o godzinie 16.30 została odprawiona Msza Wieczerzy Pańskiej dla rodzin z dziećmi, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Chaciński, koncelebrowali ks. Pedro José Guzmán Ardila, ks. Stanisław Guzek oraz ks. Eugeniusz Andrzejewski. Podczas mszy świętej ks. Jan na pamiątkę wydarzeń z wieczernika umył nogi przedstawicielom parafii.

O godzinie 19.00 odbyła się Msza Wieczerzy Pańskiej dla całej parafii, która była transmitowana przez TV Republika. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Święte Triduum Paschalne, podczas którego przeżywamy Mękę, Śmierć i Chwalebne Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz Walenty Królak, z którym koncelebrowali ks. Jan Chaciński, ks. Marcin Różański, ks. Tomasz Bek, ks. Shalva Markozashvili oraz ks. Eduardo Bartolome Mortega. Podczas Mszy świętej ks. Marcin Różański w asyście diakona Marcina Wolaka dokonał obrzędu umycia nóg dwunastu przedstawicielom naszej parafii. W tym roku byli to bracia ze wspólnot neokatechumenalnych. Komunia Święta w tym dniu była udzielana pod Dwiema Postaciami Ciała i Krwi Chrystusa. Na zakończenie Mszy Świętej, Najświętszy Sakrament został przeniesiony  do ołtarza przechowania tzw. Ciemnicy, gdzie mogliśmy adorować Pana Jezusa do godziny 22.00 i przez cały Wielki Piątek.

Wielki Piątek

Dnia 07.04.2023 r. obchodziliśmy Wielki Piątek. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii ale rozważa Mękę Pańską i adoruje Krzyż Chrystusa. Przez cały dzień mogliśmy adorować Pana Jezusa w ołtarzu przechowania. Rano o godzinie 8.00 mogliśmy uczestniczyć w Liturgii Godzin.

Po południu o godzinie 16.00 odbyła się Liturgia Męki Pańskiej dla rodzin z dziećmi, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Chaciński. W liturgii uczestniczyli również ks. Pedro José Guzmán Ardila oraz ks. Eugeniusz Andrzejewski.

Wieczorem, o godzinie 19.00, odbyła się Liturgia Męki Pańskiej dla całej parafii, która była transmitowana przez TV Republika. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz Walenty Królak. W liturgii uczestniczyli również ks. Jan Chaciński, ks. Marcin Różański, ks. Tomasz Bek oraz ks. Shalva Markozashvili. Podczas Liturgii Słowa wysłuchaliśmy Męki Pańskiej wg. św. Jana, którą śpiewali diakon Marcin Wolak, ks. Tomasz Bek oraz ks. Jan Chaciński. Po homilii odbyła się uroczysta modlitwa wiernych, specjalnie przewidziana na ten dzień, składająca się z dziecięciu wezwań m.in. za wszystkie stany Kościoła, za niewierzących w Boga i Jezusa, za Żydów. Po modlitwie wiernych został uroczyście wniesiony krzyż, który mogliśmy adorować przez pocałunek, przyklękniecie lub ukłon. Na zakończenie Liturgii Pan Jezus w monstrancji okrytej białym welonem został przeniesiony do grobu, gdzie modlimy adorować Najświętszy Sakrament do godziny 22.00. Przez cały dzień obowiązywał post ścisły i wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.