czerwiec 2012 – kronika parafialna

2 czerwca 2012 – Święcenia Kapłańskie

W Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w sobotę o godz. 10 na uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza, 14 diakonów z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, 7 diakonów z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” oraz 1 diakon ze Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, przyjęło święcenia kapłańskie. Została im przekazana władza Jezusa, by w Jego imieniu i dzięki darom Ducha Świętego karmili Kościół Słowem i łaską Bożą. Całej uroczystości towarzyszył piękny śpiew scholi z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego pod kierownictwem księdza prałata Wiesława Kądzieli. Wśród wyświęconych był diakon Sebastian Wawrzyński z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, który odbywał w naszej parafii swoją praktykę.

3 czerwca 2012 – Msza św. prymicyjna ks. Sebastiana Wawrzyńkiego

Uroczystej prymicyjnej Mszy św. o godz. 13 przewodniczył neoprezbiter Sebastian Wawrzyński, a uczestniczyli jego rodzice, ks. proboszcz Walenty Królak i zaproszeni księża, Wspólnoty Neakatechumenalne oraz parafianie. Na zakończenie Mszy świętej neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, seminarzystom, siostrom zakonnym, swoim rodzicom, ministrantom i bielankom oraz wszystkim zgromadzonym parafianom. Życzenia błogosławieństwa Bożego na czas posługi w parafii św. Augustyna nowemu kapłanowi złożyli: ks. proboszcz, księża, bielanki i ministranci oraz dzieci. Wczoraj, z rąk abp. Kazimierza Nycza, neoprezbiter Sebastian Wawrzyński dostał dekret kierujący go do pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

Po Mszy św. odbyła się przed kościołem agapa przygotowana przez Wspólnoty Neokatechumenalne i parafian.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi ks. Sebastiana.

7 czerwca 2012 – Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodziliśmy razem z parafią Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Uroczysta Msza św. odbyła się w naszym kościele o godz. 17. Uczestniczyli w niej księżą z obu parafii, przewodniczył nasz proboszcz ks. Walenty Królak, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Stosur, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Po Mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Poszliśmy ulicami: Nowolipki, Smoczą, Nowolipie i Żytnią. Przez całą drogę towarzyszyła nam orkiestra instrumentów dętych. Do pierwszego ołtarza ustawionego na ulicy Smoczej przy Nowolipkach, Najświętszy Sakrament niósł ks. Moisés Marin Perez, wikariusz z naszej parafii. Hasło tego ołtarza to słowa Jezusa: „Kto mnie spożywa będzie żył na wieki”. Następnie w procesji ulicą Smoczą, przy drugim ołtarzu umieszczonym przy ulicy Nowolipie, ks. Moisés Najświętszy Sakrament przekazał ks. Carlosowi Damaglio, prezbiterowi z naszej parafii. Treścią tego ołtarza, który wykonała młodzież, były słowa: „Ja jestem pośród was jako ten kto służy”. Tu śpiewała schola młodzieżowa z naszej parafii. Przy trzecim ołtarzu ustawionym przy kaplicy sióstr Rodziny Maryi p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie był napis: „Eucharystia buduje kościół”, modlił się ks. Wojciech Tomczyszyn, wikariusz z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Następnie dotarliśmy w procesji na tyły kościoła przy ul. Żytniej do czwartego ołtarza. Tu ks. Walenty Królak, proboszcz parafii św. Augustyna, po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Jana wygłosił krótką homilię, a następnie podziękował uczestnikom procesji za udział w niej. Na koniec udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po zakończeniu uroczystości, jak co roku, dzieci dostały od ks. proboszcza Walentego Królaka lody śmietankowe.