październik 2011 – kronika parafialna

Październik 2011

1 października

W pielgrzymce do Lichenia uczestniczyło: 50 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Hasło pielgrzymki „Matko Boża Licheńska, módl się za nami”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

W drodze do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej pielgrzymi zatrzymali się przy Lesie Grąblińskim – miejscu Objawień ukazanych Mikołajowi Sikatce, pasterzowi owiec. Tu wzięli udział we wspólnej Drodze Krzyżowej, po której przeszli do kapliczki, w której wnętrzu jest kamień z cudownie odbitymi stópkami Matki Bożej i ze czcią każdy uczestnik pielgrzymki na klęczkach mógł ucałować stópki wypraszając dla siebie i innych łaski.

Po przyjedzie do Bazyliki Licheńskiej najpierw udaliśmy się przed pomnik Błogosławionego Papieża Jana Pawła II. Tam modliliśmy się o potrzebne łaski za wstawiennictwem Błogosławionego i odśpiewaliśmy „Barkę”; Następnie wraz z przybyłymi z różnych stron Polski pielgrzymami wzięliśmy udział we Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem oraz cudownym i koronowanym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej. W czasie wolnym pielgrzymi mogli zwiedzić obiekty Sanktuarium Licheńskiego: kościół św. Doroty, Kaplicę Św. Krzyża, Golgotę, Dzwonnicę.

W trakcie przejazdu autokarem obejrzeliśmy film „Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu”, którego narratorem był aktor Włodzimierz Matuszak oraz kustosz Sanktuarium ks. Wiktor Gumienny.

30 września – 2 października – wizytacja J. E. Ks. Biskupa Mariana Dusia

30 września 2011 – piątek:

  • 10.00 – wizyta w Szkole Podstawowej nr 234
  • 12.00 – 14.00 – wizyta w kancelarii parafialnej, sprawdzenie stanu kościoła i przebiegu prac remontowych
  • 14.00 – wspólny obiad z dyrektorami szkół i katechetami, którzy pracują w naszej parafii

2 października 2011 – niedziela:

  • 10.00 – powitanie Księdza Biskupa. Msza św. dla całej parafii i wszystkich parafialnych zespołów i wspólnot
  • 11.30 – Msza św. dla uczniów Szkół Podstawowych i młodzieży szkolnej. Szczególnie zapraszamy wszystkie dzieci z klas II z rodzicami
  • 13.00 – Msza św. dla Rodzin z małymi dziećmi i błogosławieństwo dzieci
  • 14.15 – wspólny obiad duchowieństwa z Dekanatu Muranowskiego

9 października – XI Dzień Papieski „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”

Tegoroczne obchody miały szczególny charakter ze względu na uroczystość wyniesienia Papieża Polaka – patrona Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – na ołtarze. Dzień Papieski jest dla polskiego społeczeństwa etapem dziękczynnym za łaskę życia i działania tak wybitnego Polaka. Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego Dnia publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Jak co roku młodzież z naszej parafii zbierała datki na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób, każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” Janowi Pawłowi II.

10 października

Od poniedziałku rozpoczęły się w naszym kościele katechezy neokatechumenalne, które prowadzą katechiści z III Wspólnoty Neokatechumenalnej wraz z opiekunem duchowym ks. Moisesem Marinem Perez. Spotkania będą odbywać się w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30 (15 spotkań). Katechezy skierowane są do każdego, kto pragnie pogłębiania osobistej relacji z Bogiem we wspólnocie Kościoła, poznawania Pisma Świętego oraz dobrego przeżywania liturgii i modlitwy osobistej. Katechezy otwierają drogę dla kolejnej wspólnoty neokatechumenalnej.

12 października – święto Matki Bożej z Aparecida

Podczas Mszy św. o godz. 18:30 modliliśmy się wraz z ks. proboszczem Walerym Królakiem i ks. Carlosem Damaglio do Matki Bożej z Aparecida, Patronki Brazylii, w dniu Jej Święta o potomstwo dla bezdzietnych małżeństw. Przy figurce (dokładnej kopii oryginalnej), którą przywiózł parę lat temu ks. proboszcz z tego dalekiego południowoamerykańskiego kraju, odmówiliśmy Akt Oddania się Matce Bożej z Aparecida.

21 października

Dzisiaj praktykę w naszej parafii rozpoczął diakon Sebastian Wawrzyński, który otrzymał świecenia diakonatu 18 października 2011 roku. Od 7 lat studiuje w Misyjnym Seminarium „Redemptoris Mater” w Warszawie.

Serdecznie go witamy i będziemy modlić się w Jego intencji.

22 października – pielgrzymka na Jasną Górę

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę. Hasło pielgrzymki: „Jasnogórska Matko prosimy Cię o opiekę nad całym Kościołem i nad nami”.

Po przyjeździe na Jasną Górą w Częstochowie przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego odmówiliśmy modlitwę w intencji rychłej Jego beatyfikacji. Na Wałach uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej poprowadzonej przez p. Wojtka, a przy pomniku Jana Pawła II odśpiewaliśmy ulubioną „Barkę” Papieża. W czasie wolnym pielgrzymi indywidualnie uczestniczyli we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem Najświętszej Marii Panny.