grudzień 2011 – kronika parafialna

Grudzień 2011

1-4 grudnia

Wyjazdem na 3-dniową konwiwencję do Domu Rekolekcyjnego oo. Pallotynów w Konstancinie, zakończył się cykl 15 katechez neokatechumenalnych w kościele św. Augustyna w Warszawie. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez prezbitera ks. Moisesa Marine Perez zawiązała się nowa X Wspólnota Neokatechumenalna, licząca ok. 60 osób.

8-11 grudnia – rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe przygotowujące duchowo na przyjście Pana prowadził w tym roku nasz były wikariusz, ks. Pedro José Guzmán Ardila. Przez trzy dni rekolekcjonista głosił nam Słowo Boże objaśniając m.in. co znaczy hasło tegorocznego roku duszpasterskiego: „Kościół naszym domem”. Posłużył się listem Pasterskim Arcybiskupa Józefa Michalika na Adwent 2011 r.

Biskupi wyznaczyli zadanie na najbliższy rok, abyśmy pogłębili naszą wiedzę na temat Kościoła, więcej nawet, żebyśmy zauważyli i poczuli, że Kościół jest naszym domem, gdzie mam swoje miejsce, gdzie wychowałem się i dokąd powinienem ciągle powracać, bo tam na mnie zawsze ktoś czeka, zawsze ma dla mnie czas i dobre słowo. Tam zawsze mogę się pokrzepić i spokojnie odpocząć.

Jak co roku adwentowy rachunek sumienia parafianie mogli zrobić przystępując przez całą sobotę do sakramentu pokuty i pojednania, którego udzielali kapłani z naszej parafii i zaproszeni spowiednicy.

10 grudnia

O godz. 17 odbył się Koncert Adwentowy w wykonaniu Chóru POSM II Stopnia. Dyrygentem Chóru była Wanda Tchórzewska Kapała. W repertuarze znalazły się Psalmy: Panu ja ufam, Serce mi każe śpiewać Panu swemu, Nieście chwałę mocarze, Klaszczmy rękoma.

O godz. 17.30 zaśpiewał pieśni adwentowe Chór Kameralny Alla Pollaca. Jego dyrygentem była Sabina Włodarska. Usłyszeliśmy utwory: Zdrowaś Królewno Wyborna, Alleluja, Radości Wam Powiedam, Batus Vir, Ave Verum Corpus, Psalm 100.

18 grudnia

O godz. 13.40 odbył się Koncert Adwentowy renesansowej muzyki chóralnej „Veni Emmanuel” w wykonaniu zespołu wokalnego ARS CHORI pod dyrekcja Zbigniewa Tupczyńskiego. Usłyszeliśmy utwory m. in. Cypriana Bazylika, Wacława z Szamotuł, Orlanda di Lasso. Koncert zakończył się pięknym hymnem Przybądź Emmanuel.

20 grudnia

O godz. 18.30 odbyła się Liturgia Sakramentu Bierzmowania, której przewodniczył ks. Biskup Piotr Jarecki. Biskup udzielił dorosłym z naszej diecezji Sakramentu Bierzmowania. To było ostatnie Bierzmowanie dorosłych w tym roku.

Rozpoczęła się konserwacja malowideł ściennych w Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego. Prace konserwatorskie polegające na wzmocnieniu, podklejeniu oraz uzupełnieniu oryginalnych warstw malowidła, celem przywrócenia Kaplicy kolorytu i blasku sprzed ponad pól wieku, prowadzi firma Trzy Wymiary Konserwacji Zabytków Marcin Witkowski.

 

24 grudnia – Pasterka

W tegorocznej Pasterce o godz. 24 uczestniczyli wraz z parafianami księża pracujący w tutejszej parafii: ks. proboszcz Walenty Królak wraz z wikariuszami: ks. Carlosem Damaglio, ks. Janem Lorenzem i ks. Moisésem Marinem Perez oraz z gościem: ks. Pedrem Guzmàn prefektem Misyjnego Seminarium Duchownego „Redemptoris Mater”. W święty czas Narodzenia Pańskiego przeżywamy misterium spotkania z przychodzącym na świat Bogiem. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie głębokie życzenia płynące z serca, aby miłość Chrystusa, narodzonego w Betlejem, umacniała wszystkich na Święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok 2012.

W bocznej nawie, została przygotowana szopka, wykonana przez młodzież ze Wspólnot Neokatechumenalnych pod kierunkiem księdza Carlosa Damaglio.

31 grudnia – koniec Roku Pańskiego 2011

O godz. 18:30 odbyła się Msza św. dziękczynna za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy od Boga w minionym 2011 roku. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak, a w uroczystym błogosławieństwie uczestniczyli także wikariusze naszej parafii: ks. Carlos Damaglio, ks. Moisés Marin Perez oraz gość ks. Pedro Guzmàn, prefektem Misyjnego Seminarium Duchownego „Redemptoris Mater”. Modlitwą dziękczynno-błagalną ze śpiewem TE DEUM wysławialiśmy Pana za wszelkie otrzymane łaski w minionym 2011 roku. Mszę św. zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczyste błogosławieństwo.

Ksiądz proboszcz złożył sprawozdanie z życia religijnego i materialnego parafii. Zakończył się remont elewacji wschodniej kościoła – ścian od narożnika elewacji frontowej do wejścia do zakrystii oraz zaczęła się konserwacja malowideł ściennych w Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego.

W odchodzącym roku 2011:

  • 81 pary zawarły ślub
  • 138 dzieci zostało ochrzczonych
  • 46 odbyło się pogrzebów