kwiecień 2009 – kronika parafialna

Kwiecień 2009

1 kwietnia

Wieczornej mszy św. o godz. 18:30 przewodniczył ks. Biskup Piotr Jarecki wraz z diakonem Janem Lorenzem. Biskup udzielił dorosłym z całej diecezji Sakramentu Bierzmowania. Przyjęło go 250 osób.

2 kwietnia – rekolekcje parafialne

W tym roku do wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych zaproszony został ks. Robert Wawer, jezuita. Przybył do naszej wspólnoty, aby przygotować nas do spowiedzi i do świąt wielkanocnych. Rekolekcje rozpoczęły się w czwartek 2 kwietnia i będą trwały do soboty 4 kwietnia. Przez całą sobotę będzie można skorzystać ze spowiedzi. Tematem tegorocznych rekolekcji jest „nawrócenie”.

O godz. 21 ks. proboszcz Walenty Królak odprawił mszę św. dziękczynną za Jana Pawła II w IV rocznicę Jego śmierci. W godzinie śmierci papieża Polaka – 21:37 cała parafia modliła się o rychłą Jego beatyfikację.

3 kwietnia

O godz. 19:45 młodzież ze Wspólnot Neokatechumenalnych przedstawiła multimedialno-teatralną Drogę Krzyżową: „Grzech zabija! Dzięki Jezusowi masz szansę uniknąć śmierci”. Młodzi ludzie pokazali nam mękę Jezusa poprzez słowno-muzyczny spektakl, w którym opowiedzieli o swoich grzechach i cierpieniach, które pokonała miłość Chrystusa do nich. Obrazy, które mogliśmy zobaczyć na ekranie miały wstrząsającą wymowę jakie cierpienia musiał znosić Pan Jezus za nasze grzechy wyrządzone przeciwko człowiekowi. Nasz Pan poucza, że nie wystarcza płakać nad naszymi błędami, ale trzeba położyć kres naszym grzechom, prawdziwej przyczynie Jego cierpień i męki.

Panie Jezu, składamy Ci dzięki za wszystkie tajemnice odkupienia, za mękę, śmierć, zmartwychwstanie, które chciałeś przeżyć dla nas; za otwarcie tajemnic Twego Serca przebitego na krzyżu.

5 kwietnia – Niedziela Palmowa

Przed mszami świętymi dzieci z naszej parafii sprzedawały palemki. Zarobione ze sprzedaży pieniądze przeznaczą na wyjazd wakacyjny na parafialne kolonie.

Mszę św. o godz. 13 rozpoczął ks. proboszcz Walenty Królak poświęceniem palm przed kościołem. Następnie w uroczystej procesji księża: Walenty Królak, Carlos Damaglio i diakon Jan Lorenz oraz bracia i siostry ze Wspólnot Neokatechumenalnych przeszli wokół Świątyni. Podczas mszy św. I Wspólnota Neakatechumenalna wyznała śpiewem Wyznanie Wiary. Uroczystość zakończyła się odśpiewanie psalmów przy akompaniamencie gitar, skrzypiec i dzwoneczków.

Triduum Paschalne

Po dniach skupienia, rekolekcji i przygotowania duchowego zaczęło się święte Triduum Paschalne – szczyt całego roku liturgicznego. Pokazuje ono sens i wypełnienie się ludzkiej historii. Chrystus zwycięża swoją miłością grzech i śmierć.

9 kwietnia – Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo, aby w perspektywie swego odejścia pozostać w Kościele i działać w nim przez sakramenty święte i być obecnym pod osłoną białego Chleba. Jest to Dzień Kapłana, dlatego naszym duszpasterzom składaliśmy życzenia, pamiętając o nich w modlitwie.

Wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Walenty Królak. Wraz z nim mszę świętą celebrowali kapłani naszej parafii: ks. Jarosław Kotula, ks. Pedro Guzman, ks. Carlos Damaglio, diakon Jan Lorenz oraz goście ks. Ryszard Rabijewski oraz ks. Diego Martinez. W tym roku w obrzędzie umycia nóg uczestniczyło 12 młodych mężczyzn ze Wspólnot Neokatechumenalnych. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Po mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony z tabernakulum do ciemnicy w bocznym ołtarzu i do godz. 22 trwała jego adoracja.

10 kwietnia – Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień pokuty, postu i modlitwy. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Zastępuje ją Liturgia Męki Pańskiej. Najważniejszym momentem Jej jest adoracja i ucałowanie Krzyża. Kościół, sprawując Tajemnicę Męki i Śmierci Pańskiej, przyjmuje postawę uniżenia przed Uniżonym.

O godzinie 18:30 celebracje Liturgii Męki Pańskiej prowadził ks. proboszcz Walenty Królak w asyście kapłanów: ks. Carlosa Damaglio, ks. Pedro Guzmána, ks. Jarosława Kotuli, ks. Marcina Różańskiego, diakona Jana Lorenza i liturgicznej służby ołtarza. Najpierw w imieniu całej wspólnoty Kościoła przed majestatem Boga padli na twarz kapłani, wyrażając tym kruchość i przechodniość ludzkiej egzystencji. Znamienna była cisza, która w tym momencie panowała. Po odczytaniu przez kapłanów narracji o Męce i Śmierci Jezusa Chrystusa i wygłoszeniu przez ks. proboszcza homilii wszyscy wierni w świątyni adorowali Krzyż Pański. Ucałowanie Świętego Znaku to bardzo intymny gest wyrażający wejście w komunię z Jezusem i pełne oddanie się Bogu do dyspozycji. Wyraża zgodę na podjęcie własnego krzyża mocą Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Dzisiejsza Liturgia została ubogacona śpiewem chóru młodzieżowego. Na koniec nabożeństwa odbyła się procesja do Grobu Pańskiego, przy którym do godz. 22 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku Grób zaprojektowała i wykonała młodzież ze Wspólnot.

11 kwietnia – Wielka Sobota

Wielka Sobota z jednej strony jest dniem wyciszenia, skupienia i adoracji, z drugiej zaś wielkanocnym dniem chwały.

Przez cały dzień księża święcili pokarmy przyniesione w koszyczkach przez wiernych. Jednocześnie wierni adorowali Pana Jezusa w Grobie Pańskim.

Uroczystej Liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczęła się o godz. 20 przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak, a wraz z nim mszę św. koncelebrowali: ks. Jarosław Kotula, ks. Pedro Guzmán, ks. Carlos Damaglio, ks. Marcin Różański i diakon Jan Lorenz. Po zapaleniu paschału od ognia z ogniska rozpalonego przed kościołem światło płomienia rozprowadzili wśród wiernych księża i ministranci. Po czytaniach Ewangelii Starego Testamentu dźwiękiem dzwonków i dzwonu kościelnego oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Śpiewając radośnie cieszyliśmy się, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i otworzył nam bramy Niebios. Od paschału nastąpiło poświęcenie wody chrzcielnej, a następnie przy zapalonych świecach wszyscy odnowiliśmy swoje przyrzeczenie wiary zawarte podczas chrztu św. Uczestniczyliśmy w Liturgii Paschalnej rozpoczynającej świętowanie Paschy. Chrystus bowiem nie pozostał na krzyżu ani w grobie, on zmartwychwstał.

12 kwietnia – Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Jak co roku o godz. 6, procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, rozpoczęła się uroczysta Rezurekcja z udziałem pracujących w parafii księży, a celebrowana przez ks. proboszcza Walentego Królaka.

Jezus Chrystus wieńczy swoje posłannictwo chwalebnym zmartwychwstaniem, które otwiera bramy do Nieba dla każdego, kto zechce uwierzyć w ewangeliczne przesłanie. Radujemy się z Jego obecności wśród nas i śpiewamy „Alleluja”.

13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

Uczestnictwem w dzisiejszych mszach świętych zakończył 6-tygodniową praktykę wielkopostną w naszej parafii diakon Jan Lorenz.

Dziękujemy Mu za posługę przy ołtarzu, za modlitwę, za całą pracę wkładaną w służenie Bogu i nam parafianom. Życzymy, aby Dobry Bóg miał Go w swojej opiece i prowadził po drogach służby kapłańskiej.

26 kwietnia

Podczas mszy św. o godz. 11:30 ks. proboszcz Walenty Królak promował 8 nowych bielanek i 12 ministrantów oraz wręczył awanse na wyższe stopnie posługi przy ołtarzu. Po mszy św. ks. proboszcz zaprosił wszystkich: bielanki, ministrantów i ich rodziców na agapę do Kaplicy Matki Bożej. Tę uroczystą msze św. uświetnił występ chóru i orkiestry złożonej z uczestników Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych, które odbywały się w Domu Sióstr przy ul. Żytniej. Organizatorem tych warsztatów były Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, a przewodniczyli muzycy i kompozytorzy z ośrodka krakowskiego: Piotr Pałka i Hubert Kowalski. Przez śpiew na tej uroczystej Eucharystii włączyli się oni w naszą modlitwę, czyniąc ją bardziej piękną i godną uwielbienia Boga.