luty 2009 – kronika parafialna

Luty 2009

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego (Święto Matki Bożej Gromnicznej)

Wieczornej mszy św. o godz. 18:30 przewodniczył Biskup Marian Duś wraz z diakonami: Janem Lorenzem i Tomaszem Długoszem. Biskup poświęcił przyniesione przez wiernych gromnice oraz udzielił dorosłym z całej diecezji Sakramentu Bierzmowania. Przyjęło go 117 osób.

Głównym tematem tego święta przewijającym się przez całą liturgię włącznie z poświęceniem gromnic było Światło. Światło świecy symbolizuje Chrystusa jedyną światłość prawdziwą, która „oświeca” ludzi i prowadzi ku życiu wiecznemu. To Maryja sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i ona nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Poświęcona w tym dniu gromnica ma strzec nasze domy.

7 lutego

Po mszy św. o godz. 10 odbył się wykład ks. dr Piotra Burgońskiego na temat „Kontrowersje wokół metody In vitro”, na który zaprosiła Akcja Katolicka działająca przy naszej parafii.

9 lutego

„Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie” (2 Kor 4, 16-18).

O godz. 11 odbyła się msza św. w intencji siostry ks. Pedro José Guzmán Ardila – Rosy Eleny Vásquez Benitez, która zmarła 6 lutego 2009 r. w Kolumbii i została tam pochowana. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak, a uczestniczyli księża z parafii św. Augustyna i Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” oraz lektorzy, ministranci, bracia i siostry ze Wspólnot Neokatechumenalnych, parafianie, uczniowie i nauczyciele z XLV Liceum Ogólnokształcącego. Gośćmi na mszy św. byli też przedstawiciele ambasady i przyjaciele ks. Pedro z Kolumbii. Żałobną homilię wygłosił ks. Walenty Królak, proboszcz naszej parafii. Za jedność myśli i serc, za trwanie w modlitwie za śp. Rosę, wyrazy wdzięczności wszystkim kapłanom i wiernym złożył brat zmarłej, ks. Pedro. Przedstawił nam też historię odnalezienia Rosy i spotkania się z nią całej rodziny. Mszę św. zakończono odśpiewaniem pięknej pieśni „Weź mnie do nieba”.

Boże, Miłosierny Panie, daj duszy Rosy miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twego światła.

14 i 15 lutego

Z okazji Imienin i 60-tych Urodzin przypadających 14 lutego, Drogiemu Księdzu Proboszczowi Walentemu Królakowi duszpasterze, parafianie, grupy i Wspólnoty Neokatechumenalne złożyły bardzo serdeczne życzenia obfitej Bożej łaski oraz samych radosnych chwil.

Niech Dobry Bóg obdarza zdrowiem i wspiera w posłudze kapłańskiej, a Zbawiciel Jezus Chrystus naznaczy swym błogosławieństwem każdą decyzję i każdy czyn w służbie Bożej i w służbie ludziom.

22 lutego

Na mszy św. o godz. 11:30 dzieci z Kółka Różańcowego przedstawiły scenkę ilustrującą treść dzisiejszej Ewangelii.

Św. Marek opisuje wielką wiarę tych, którzy przynoszą przed oblicze Jezusa paralityka. Pan przywraca mu zdrowie duszy i ciała. My też możemy być w sytuacji paralityka. Wprawdzie nie chorego fizycznie, ale sparaliżowanego przez grzech. To jest nieszczęście, z którego niejeden nie może się uporać. Na szczęście jest jeszcze Ktoś, kto jest mocniejszy niż ludzki grzech. Jezus, pełen miłosierdzia. Przychodźmy często do Niego. Przychodźmy z innymi. Będą nam za to wdzięczni.

25 lutego – Środa Popielcowa

Na każdej mszy św. kapłani posypywali głowy wiernych popiołem wypowiadając jednocześnie „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Każdy z nas w tym geście uznaje swoją zależność od Stwórcy i swoją niewystarczalność. Środa Popielcowa rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu, który trwa 40 dni. Przygotowuje nas on do dobrego przeżycia uroczystości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Praktykowanie w tym czasie postu, modlitwy i jałmużny zbliża nas do Boga, bliźniego i nas samych.

27 lutego

O godz. 19:30 Drogę Krzyżową poprowadziła młodzież z naszej parafii. Kapłan szedł z krzyżem od Stacji do Stacji. Oświetlony obraz Pana Jezusa, piękny śpiew chóru oraz słowa, którymi młodzież dzieliła się z nami w poszczególnych 14 Stacjach, stały się wzruszającym obrazem wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa.