grudzień 2007 – kronika parafialna

Grudzień 2007

Przez cały okres Adwentu w naszym kościele czciliśmy Matkę Bożą z Aparacida, patronkę Brazylii, której figurkę, wierną kopię oryginału, przywiózł z Brazylii ks. proboszcz.

6 – 8 grudnia – rekolekcje adwentowe

Tegoroczne rekolekcje adwentowe na zaproszenie księdza proboszcza poprowadził ks. Feliks Folejewski, pallotyn. Tematyka rekolekcji dotyczyła rodziny. Ks. Feliks dużo czasu poświęcił roli rodziny w życiu każdego chrześcijanina. Przez cztery dni ks. Feliks głosił nam Słowo Boże, które zostało bardzo życzliwie przyjęte przez tych, którzy zechcieli w tych rekolekcjach uczestniczyć. Sobota była dniem sprawowania sakramentu pokuty. Przybyło wielu kapłanów z całego dekanatu, którzy przez wiele godzin służyli swoją posługą w konfesjonale. A jednak nawet w niedzielę nie brakowało wielu chętnych, którzy w długich kolejkach czekali na spowiedź. Niedzielna eucharystia była także okazją do komunii świętej, która jest zawsze najwspanialszym owocem każdych rekolekcji.

Księdzu Feliksowi – naszemu rekolekcjoniście życzymy dalszych sukcesów na niwie głoszenia Słowa Bożego. Szczęść Boże.

9 grudnia

Parafianie z Kółka Różańcowego uczestniczyli o godz. 14 we mszy św. i opłatku w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń świątecznych oraz spożyciu poczęstunku, alumni trzeciego kursu w sali Antiqua przedstawili sztukę Aleksandra Fredry „Zemstę”.

24 grudnia

Po okresie 4 tygodniowego Adwentu i naszego oczekiwania na przyjście Zbawiciela Świata, wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany wieczór i noc, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, aby go obdarzyć miłością.

Mszą Świętą o północy, zwaną „Pasterką” wkroczyliśmy w czas Bożego Narodzenia. Uczestniczyli wraz z parafianami księża pracujący w tutejszej parafii: ks. proboszcz Walenty Królak, oraz księża wikariusze: Jarosław Kotula, Andrzej Kucharczyk, Pedro Guzmán, ks. student Piotr Odziemczyk i ks. emeryt Henryk Kot.

Życzenia telefonicznie przesłał z Brazylii ks. Carlos Damaglio, a z Francji ks. Robert Sawa.

W bocznej nawie została przygotowana tradycyjna szopka. Jej powstanie zawdzięczamy całej grupie oddanych parafian, którzy pod kierunkiem księdza proboszcza przez kilka dni trudzili się nad całym świątecznym wystrojem świątyni.

31 grudnia

Wieczorną mszą św. dziękczynną z błogosławieństwem i śpiewem dziękczynnym „Te deum” zakończyliśmy 2007 rok.

W odchodzącym roku 2007:

  • 81 par zawarło ślub
  • 134 dzieci zostało ochrzczonych
  • 87 dzieci przystąpiło do I Komunii św.
  • 140 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania
  • 55 odbyło się pogrzebów