czerwiec 2021 – kronika parafialna

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

W czwartek 03.06.2021 r. obchodziliśmy Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Głównej Mszy Świętej, która sprawowana była o godzinie 16.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Walenty Królak. Wśród koncelebransów znajdowali się proboszcz Sanktuarium św. Faustyny ks. Krzysztof Stosur, ks. Moisés Pérez, ks. Jan Chaciński, ks. Łukasz Sudy oraz neoprezbiter ks. Elia Callegarin.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła dookoła kościoła. Trzy ołtarze zostały ustawione na terenie przykościelnym, a czwartym ołtarzem był ołtarz główny w kościele. Na zakończenie procesji ks. proboszcz udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i zaprosił na lody.

Bierzmowanie

W piątek 18.06.2021 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 18.30 ks. biskup Wiesław Lechowicz udzielił sakramentu bierzmowania 39 osobom.

Wszystkie osoby, które otrzymały sakrament bierzmowania przygotowywały się uczestnicząc w kursie post cresima. Młodzi co piątek uczestniczyli w niewielkich grupach w spotkaniach prowadzonych przez małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej. Młodzieży i prowadzącym małżeństwom towarzyszył ks. Jan Chaciński.

Msza na zakończenie roku katechetycznego

W czwartek 24.06.2021 r. uroczystą Mszą Świętą o godzinie 18.30 zakończyliśmy kolejny rok katechetyczny. Obchodzona tego dnia uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela to również 48 rocznica święceń kapłańskich księdza Walentego Królaka. Wraz z księdzem proboszczem Mszę Świętą koncelebrowali ks. Michał Sieradzan, ks. Łukasz Sudy oraz ks. Pedro Guzman. Na zakończenie mszy przedstawiciele grup działających w parafii złożyli księdzu proboszczowi serdeczne życzenia.