wrzesień 2016 – kronika parafialna

Wrzesień 2016 – remont elewacji północnej kościoła

Trwa remont elewacji północnej naszego kościoła. Otrzymaliśmy dotację z urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 499 tys. zł z przeznaczeniem na dalsze prace konserwatorskie naszego kościoła. Kwota ta stanowi 83,24 % przewidywanych kosztów remontu elewacji północnej, którego koszt całkowity wynosi 599,5 tys. zł. Udział własny parafii to ponad 100 tys. zł.

2 września 2016 – Nowy Rok Katechetyczny

Mszą św. o godz. 17 rozpoczął się w naszej parafii Nowy Rok Katechetyczny 2016/2017. Przewodniczył jej ks. Mateusz Jóźwik, który tak jak w zeszłym roku będzie odprawiał msze św. dla dzieci w niedziele o godz. 11.

Od 28 sierpnia 2016 r. pracuje w naszej parafii nowy prezbiter: ks. Michał Sieradzan (neoprezbiter).

 

 

 

 

 

4 września 2016 – koncert

W niedzielę, 4 września po Mszy św., o godz. 14 odbył się koncert w wykonaniu Zespołu „Modo Maiorum”. Kameralny, ekumeniczny chór „Modo Maiorum” powstał latem 2005 r. przy parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy w Warszawie. Zespół prowadzi Michał Straszewski, który jest jednocześnie dyrygentem chóru. W repertuarze Zespołu są msze, motety, psalmy, chorały i inne pieśni religijne takich wielkich twórców jak: Palestrina, Lassus, Praetorius, Byrd, Szamotulczyk, Bazylik, Gomółka, Gorczycki, Schűtz czy J. S. Bach. Śpiewa też muzykę świecką – renesansowe madrygały, pieśni patriotyczne, inspirowane folklorem, transkrypcje utworów instrumentalnych.