październik 2009 – kronika parafialna

Październik 2009

4 października

Z okazji 50 rocznicy „Cudu na Nowolipkach” o godz. 10 odbyła się uroczysta msza św., której przewodniczył proboszcz ks. Walenty Królak wraz z ks. Stanisławem Małkowskim. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe, przedstawiciele więźniów Pawiaka, mediów katolickich. W homilii ks. proboszcz przybliżył wiernym historię i świadectwa objawień Matki Bożej na wieży kościoła św. Augustyna, które miały miejsce od 7 do 30 października 1959 roku. W bocznej nawie można obejrzeć wystawę zdjęć i świadectw ludzi, świadków wydarzeń z tamtych lat.

7 października

W Dzień Matki Bożej Różańcowej o godz.10 ks. Carlos Damaglio wraz z zaproszonymi Ojcami Paulinami: Bogumiłem Schabem i Feliksem Folejewskim odprawił uroczystą Mszę św. Tej uroczystości towarzyszyły Poczty Sztandarowe: Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, której dyrektorem i duchowym przewodnikiem jest Ojciec Paulin Bogumił Schab oraz Polskiego Związku Pszczelarskiego. W wygłoszonej homilii o. Feliks Folejewski nawiązał do wydarzeń z października 1959 roku, których był świadkiem oraz zwrócił uwagę na rolę Modlitwy Różańcowej w naszym życiu. O. Bogumił Schab przybliżył wiernym ideę Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, której celem jest szerzenie kultu błogosławionej Bogarodzicy Maryi poprzez Modlitwę Różańcową, która jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby. Po mszy św. o. Bogumił Schab odsłonił i poświęcił pamiątkową tablicę ufundowaną przez Jasnogórską Rodzinę Różańcową. Tablica ta upamiętnia wydarzenie ukazywania się Matki Bożej na wieży kościoła św. Augustyna od 7 do 30 października 1959 roku.

11 października

Podczas odbywającego się IX Dnia Papieskiego pod hasłem „ Jan Paweł II – Papież wolności” także i w naszym kościele na wszystkich nabożeństwach wspominano życie i działalność Jana Pawła II oraz modlono się o rychłą jego beatyfikację. Młodzież ze Wspólnot Neokatechumenalnych zbierała pieniądze na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w zbiórce pod hasłem „Dzielmy się miłością”.

Wolność zawsze jest wyzwaniem!

We mszy św. w Bazylice św. Piotra w Rzymie, podczas której papież Benedykt XVI kanonizował m.in. polskiego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, na zaproszenie Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Fabioli Ruszczyk uczestniczyli przy ołtarzu: ks. proboszcz Walenty Królak i ks. Carlos Damaglio. Także do Rzymu udała się grupa pielgrzymów z naszej parafii. Towarzyszyła ona pielgrzymce organizowanej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, której założycielem w 1857 roku był nowy święty błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński. Papież nazwał abp. Felińskiego „wielkim świadkiem wiary i duszpasterskiej miłości w czasach bardzo trudnych dla narodu i Kościoła w Polsce”. Podkreślił, że ostrzegał przed „niepotrzebnym rozlewem krwi”.

18 października

Z okazji 31 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową po mszy św. o godz. 14 odbył się koncert w wykonaniu kwartetu wokalnego Rex Gloriae z towarzyszeniem skrzypiec i organów. Cytując Papieża Jana Pawła II prowadząca koncert pytała widzów „..Jak żyć godnie?… kończąc nauką, w której papież mówił „Musicie być mocni wiary, nadziei i miłości. Świadomej, dojrzałej, zakorzenionej w Bogu samym”. Niejeden ze słuchaczy sam zadał sobie pytanie czym dla niego jest prawdziwa wolność. Przejmujący, pełen zadumy koncert oprawiony muzyką znanych kompozytorów artyści zakończyli „Barką”, ulubioną pieśnią Jana Pawła II, którą zaśpiewali razem ze słuchaczami.

19 października

Od poniedziałku rozpoczęły się w naszym kościele katechezy neokatechumenalne, które prowadzą katechiści z I Wspólnoty Neokatechumenalnej wraz z opiekunem duchowym ks. Carlos Damaglio. Spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30. Katechezy skierowane są do młodzieży i dorosłych w każdym wieku, do ludzi poszukujących Boga, pragnących żyć wiarą, szukających przebaczenia grzechów.

21 października

W środę w naszym kościele zaczęło się tzw. Jerycho, organizowane przez Legion Maryi. W środę, czwartek i piątek w godz. 9:30 – 18:30 wystawiony był Najświętszy Sakrament. Przez cały czas trwała adoracja i modlitwa Różańcowa w różnych intencjach Kościoła, naszej Parafii i świata.

24 października

W pielgrzymce do Sanktuariów: w Stoczku Warmińskim i Gietrzwałdzie uczestniczyło: 50 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie wraz z ks. Pawłem Śmierzchalskim. Hasło pielgrzymki „Matko Boża Królowo Pokoju wypraszaj pokój serca, wielką wiarę, odwagę i miłość”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

Pobyt w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Warmińskim rozpoczęliśmy mszą św. przed Cudownym Obrazem NMP Matki Pokoju, który koronował papież Jan Paweł II na Jasnej Górze 10 czerwca 1983 roku. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Śmierzchalski, marianin. Opiekunami Sanktuarium od roku 1957 są Księża Marianie, którzy przez wiele lat mozolnie remontowali klasztor i kościół po zniszczeniach, dewastacjach i grabieżach wojennych. Zwiedziliśmy też znajdującą się w klasztorze „Izbę Pamięci” ku czci Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego i celę więzienną, w której był internowany przez władze komunistyczne w latach 1953-1954.

W Gietrzwałdzie nawiedziliśmy Bazylikę z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem (z końca XVI w.). W miejscu Objawienia Matki Bożej złożyliśmy swoje prośby w modlitwie przed kapliczką z figurą Niepokalanej.

25 października

Uroczystym koncertem o godz. 17 zakończyły się obchody 50-tej rocznicy wydarzeń z 7 października 1959 roku. Sebastian Lewicki skomponował „Misterium Nowolipskie”, które wykonali: 16 osobowy zespół instrumentalistów złożony z muzyków warszawskich orkiestr pod kierunkiem kompozytora, Suwalski Chór Kameralny przygotowany przez Grzegorza Bogdana i solista Krzysztof Matuszak. Koncert prowadził Andrzej Krusiewicz, a dyrygował kompozytor koncertu – Sebastian Lewicki.

Utwory z pogranicza muzyki filmowej, klasycznej i pop wymownie przemawiały i obrazowały wydarzenia, które działy się wokół kościoła św. Augustyna w czasach wojny, komunizmu i w dniu dzisiejszym. Podniosłą pieśnią kończącą koncert „Dzięki Ci Matko, dzięki” podziękowali muzycy Matce Bożej za „Cud na Nowolipkach” i opiekę nad naszą Ojczyzną.