październik 2016 – kronika parafialna

9 października 2016 – 57 rocznica objawień Matki Bożej na Nowolipkach

W niedzielę, 9 października podczas Uroczystej Mszy świętej o godz. 10 obchodziliśmy 57 rocznicę objawień Matki Bożej na Nowolipkach. Przewodniczył jej ks. proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Stanisławem Małkowskim.

Także po raz XVI Dzień Papieski, organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, odbył się w niedzielę 9 października. W tym roku jego hasło to „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. W ramach XVI Dnia Papieskiego prowadzona została przykościelna zbiórka pieniężna na stypendia przyznawane dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich.

23 października 2016 – nowy diakon w parafii

W naszej parafii powitaliśmy nowo wyświęconego diakona, pochodzącego z Kolumbii, Mario de Jesu`s Mayo Monsalve. Będzie posługiwał w naszej parafii do święceń kapłańskich w maju 2017 roku.

24 października 2016 – Katechezy

W poniedziałek 24 października rozpoczęły się w naszej parafii Katechezy dla Dorosłych i Młodzieży. Katechezy odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 19.30 dla wszystkich: wierzących i niewierzących. Katechezy są dobrą okazją do pogłębienia wiary!