marzec 2008 – kronika parafialna

Marzec 2008

2-5 marca – rekolekcje wielkopostne

W tym roku do wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych zaproszony został ks. Adam Zelga, proboszcz Parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie. Przybył do naszej wspólnoty, aby przygotować nas do spowiedzi i do świąt wielkanocnych. Rekolekcje trwały 4 dni, w tym 2 dni były przeznaczone na spowiedź. Dzięki temu wszyscy którzy tylko chcieli mogli skorzystać ze spowiedzi bez specjalnie długich kolejek.

Ks. Adam Zelga ukończył polonistykę na UW, pracował w kilku parafiach w Warszawie. Interesuje się sportem, zakładał ministranckie zespoły piłkarskie, był kapelanem reprezentacji Polski za kadencji Jerzego Engela. Jest felietonistą sportowym i autorem kilku książek. Po śmierci Alfreda Szklarskiego dokończył książkę „Tomek w grobowcach faraonów”. Napisał książki „Na boisku”, „Zajączek na koniu”, biografię Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz tomik wierszy „Zapis bólu”. Te pozycje książkowe wraz z autografem autora można było kupić na stoisku w kościele.

Tematem tegorocznych rekolekcji była „Nadzieja”. Rekolekcjonista zadając pytanie „Jaka jest moja nadzieja?” starał się nam pokazać na przykładzie historii i literatury, że człowiek w swoim życiu szuka nadziei. Jak pisze ojciec Święty Benedykt XVI: „Kto ma nadzieję, żyje inaczej, zostało mu dane nowe życie” („Spe Salvi”, 2). Nie traćmy nadziei i zachowajmy radość w sercach. Szkołą nadziei jest cierpienie, a jej substancją jest wiara i modlitwa.

5 marca

O godz. 17 odbył się wykład biblijny „Dzień Jezusa w Świątyni” II przeprowadzony przez mgr teologii Andrzeja Tyburczy.

7 marca

Młodzież ze Wspólnoty Neokatechumenalnej z naszej parafii i seminarzyści z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie przedstawili o godz. 19:30 multimedialna Drogę Krzyżową „Umrze za Ciebie! Jezus Chrystus”.

W ramach rozważań usłyszeliśmy korespondujące z treścią pieśni chóralne, połączone z kontemplacją obrazów przedstawiających Mękę Pańską.

Na ekranie pojawiały się zdjęcia Jezusa przedstawiające Go w Jego ostatnich godzinach życia. Na ich tle rozgrywał się dramat Jezusa, Maryi i Apostołów. Aktorami i prowadzącymi tę Drogę Krzyżowa była młodzież, a ilustracje śpiewno-muzyczną wykonali seminarzyści akompaniując sobie na gitarze i skrzypcach. Ukrzyżowanie Jezusa z dokładnością medyczną przedstawiono na podstawie zdjęć Całunu Turyńskiego. Była to prawdziwa lekcja miłości Jezusa Chrystusa do nas.

8 marca

49 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Niepokalanowa i Ołtarzewa. Hasło pielgrzymki: „Dla tej Miłości warto żyć”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

W Niepokalanowie po mszy św. w Bazylice p.w. NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask zwiedziliśmy Muzeum św. Maksymiliana Kolbego oraz modliliśmy się w kaplicy św. Maksymiliana o zdrowie i łaski dla siebie i bliźnich. Obejrzeliśmy także Misterium Męki Pańskiej – spektakl ruchomych obrazów i figur wystawiany w sali teatralnej, która znajduje się pod lewym skrzydłem ołtarza polowego za Bazyliką. Niepokalanowskie Misterium kieruje do nas przesłanie w formie pytania: „Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?” i pomaga na to pytanie odpowiedzieć. W drodze do Ołtarzewa nawiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Przed Głównym Ołtarzem nad którym znajduje się przepiękny witraż przedstawiający Wniebowstąpienie Jezusa pielgrzymi zmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego w swoich intencjach. Misterium Męki Pańskiej „Credo in Chrystus” w wykonaniu kleryków Wyższego Seminarium Księży Pallotynów w Ołtarzewie, które obejrzeliśmy po południu było okazją do przyglądnięcia się postaci Jezusa oraz kolejnego spotkania z Nim w dobrze nam znanych scenach i wydarzeniach Jego życia, nad którymi nie pochylamy się wystarczająco często.

9 marca

Na i po mszy św. o godz. 13 wystąpił z koncertem pasyjnym „Droga Krzyżowa” Chór Epifania, który działa przy parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie na Saskiej Kępie. Chór powstał w 1991 r. Jego założycielem i dyrygentem jest Wiesław Jeleń. Młodzi chórzyści wykonali utwory z cyklu: Męka, Adoracja i Przez Twój Krzyż zmiłuj się nad nami.

12 marca

O godz. 17 odbył się wykład biblijny „Chrystus ukrzyżowany wskutek słabości, żyje dzięki mocy Bożej” (2 Kor. 13,4) przeprowadzony przez mgr teologii Andrzeja Tyburczy.

14 marca

O godz. 19:30 odbyła się Droga Krzyżowa w wykonaniu młodzieży ze scholi. Pokazom na ekranie 14 Stacji towarzyszył śpiew psalmów.

Adoruję Panie Krzyż jako znak mojego ocalenia i mojej nadziei. Zawsze, ilekroć będę czynić Znak Krzyża, chcę pamiętać o tym, co uczyniłeś z miłości do mnie. Niech ten znak zwycięstwa będzie dla mnie symbolem przebaczenia i źródłem mocy.

16 marca – Niedziela Palmowa

Mszę św. o godz. 13 rozpoczęła uroczysta procesja księży i wiernych z palmami wokół Świątyni. Podczas mszy św. I Wspólnota Neokatechumenalna wyznała śpiewem Wyznanie Wiary.

Po dniach skupienia, rekolekcji i przygotowania duchowego zaczęło się Triduum Paschalne – największe uroczystości kościelne.

20 marca – Wielki Czwartek

Wielki Czwartek przeżywaliśmy ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa oraz wsłuchiwaliśmy się w słowa modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, kiedy to nasz Mistrz uczy miłości posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół.

Wieczornej Liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Walenty Królak. Wraz z nim mszę świętą celebrowali kapłani naszej parafii: ks. Jarosław Kotula, ks. Andrzej Kucharczyk, ks. Pedro Guzman, oraz diakon Łukasz Wiśniewski i student ks. Marcin Napadło (ks. Carlos Damaglio chory). W tym roku w obrzędzie umycia nóg uczestniczyło 12 lektorów. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Młodzieżowa schola pięknym śpiewem oprawiła wielkoczwartkową mszę. Po mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy w bocznym ołtarzu i do godz. 22 trwała jego adoracja. Po mszy św. parafianie składali swoim kapłanom życzenia z racji ich święta.

21 marca – Wielki Piątek

Wielki Piątek to czas zadumy i refleksji nad Ofiarą Miłości, jaka złożył za nas Syn Boży. W Wielki Piątek w Kościele nie sprawuje się mszy Św. Tego dnia Kościół adoruje Jezusa w kaplicy przechowania, a w godzinach popołudniowych gromadzi się na sprawowaniu Nabożeństwa Męki Pańskiej, które połączone jest z czytaniem Męki Pańskiej a następnie adoracja krzyża.

O godzinie 18:30 celebracje nabożeństwa rozpoczął ks. proboszcz Walenty Królak w asyście kapłanów i liturgicznej służby ołtarza. Po homilii wszyscy wierni w świątyni adorowali Krzyż Pański. Podobnie jak wczorajsza liturgia została ubogacona śpiewem scholii parafialnej. Nabożeństwo dobiegło końca około godziny 20:30, kiedy to Najświętszy Sakrament został wystawiony w Grobie Pańskim. Adoracja Jezusa w Grobie trwała do godz. 22. W tym roku Grób zaprojektowała i wykonała młodzież ze Wspólnot.

22 marca – Wielka Sobota

Wielką Sobotę od rana trwały święcenia pokarmów w kościele. Tłumy ludzi do godziny 18:00 ciągnęły z każdego zakątka naszego osiedla, aby dochować tradycji. Jednocześnie wierni adorowali Pana Jezusa w Grobie Pańskim. Dla ostatnich był to też czas (niestety) spóźnionej spowiedzi wielkopostnej.

Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godzinie 20. Koncelebrze przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak, a wraz z nim mszę św. koncelebrowali: ks. Jarosław Kotula, ks. Pedro Guzman, ks. Andrzej Kucharczyk, ks. emeryt Henryk Kot i diakon Łukasz Wiśniewski (ks. Carlos Damaglio nadal chory). Po zapaleniu paschału od ognia z ogniska rozpalonego przed kościołem światło płomienia rozprowadzili wśród wiernych ministranci. Po czytaniach Ewangelii Starego Testamentu dźwiękiem dzwonków i dzwonu kościelnego oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Śpiewając radośnie cieszyliśmy się, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i otworzył nam bramy Niebios. Po poświeceniu od paschału wody chrzcielnej nastąpił obrzęd chrztu małego dziecka. Na podkreślenie zasługuje jak zwykle pięknie i w szczegółach dopracowana liturgia, i to zarówno ze strony ministrantów, jak i ze strony scholi. Przy tak „dopieszczonej” liturgii nawet 3 godziny jakoś się nie dłużyły i czas minął w bardzo nastrojowej i pobożnej atmosferze. Tajemnica Zmartwychwstania Jezusa napełniła nas nadzieją życia wiecznego i umocniła do pokonywaniu codziennych trudów podejmowanych dla chwały Imienia Bożego i dla dobra jego mistycznego Ciała, jakim jest Kościół.

23 marca – Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Jak co roku o godz. 6, procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, rozpoczęła się uroczysta Rezurekcja z udziałem pracujących w parafii księży (oprócz chorego ks. Carlosa Damaglio), a celebrowana przez ks. proboszcza Walentego Królaka.

Orędzie Wielkanocne to orędzie miłości. Miłość Chrystusa, która przebacza i służy, to miłość, która zwycięża grzech, zło, a także ostatecznie śmierć. Niech ta miłość zamieszka w naszych sercach w czasie wielkanocnym i pozostanie w nich na zawsze.

24 marca – Poniedziałek Wielkanocny

Uczestnictwem we mszy św. o godz. 10 zakończył 6-tygodniową praktykę wielkopostną w naszej parafii diakon Łukasz Wiśniewski.

Dziękujemy Mu za posługę przy ołtarzu, za modlitwę, za całą pracę wkładaną w służenie Bogu i nam parafianom. Życzymy, aby Dobry Bóg miał Go w swojej opiece i prowadził po drogach służby kapłańskiej.

26 marca

O godz. 17 odbył się wykład biblijny „Zmartwychwstał Pan prawdziwie” (Ł 24,36) przeprowadzony przez mgr teologii Andrzeja Tyburczy.