Wspólnoty i grupy

Róże Różańcowe

Róże różańcowe rodziców istnieją w naszej parafii od 2014, są ruchem o charakterze modlitewno – formacyjnym.
Wspólnotowa modlitwa różańcowa istnieje w Kościele od czasów papieża Grzegorza XVI, który zatwierdził ją 29.01.1832 r. „Żywy Różaniec” zapoczątkowała młoda francuska Paulina Jaricot (1799-1862). Polegało to na uformowaniu 15-osobowej grupy, w której każdy uczestnik  modlił się jedną tajemnicą dziennie. W taki sposób grupa odmawiała cały różaniec (15 tajemnic). Celem modlitwy było wspieranie misji kościoła.
Różaniec Rodziców powstał podczas rekolekcji wspólnoty Marana Tha – 8 września 2001 roku. Polega on na modlitwie wspólnotowej w 20-sto osobowych grupach rodziców, zwanych różami. Rodzic podejmuje modlitwę w intencji swoich pociech oraz dzieci wszystkich członków danej róży. Każda osoba odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. Codziennie odmawiany jest cały różaniec w intencji dzieci.
Róże różańcowe rodziców w naszej parafii w szczególny sposób otaczają modlitwą  dzieci oraz chrześniaków w posłuszeństwie Dziewicy Maryi, która uczy nas jak być “matką troskliwą” i mówi nam, żebyśmy odmawiali różaniec!
Być płatkiem róży różańcowej rodziców pomaga w dochowaniu wierności Bogu w życiu codziennym oraz w modlitwie o błogosławieństwo i zbawienie dzieci.
Obecnie w parafii jest 7 róż rodziców, których opiekunem jest ks. Moisés. Koordynatorem róż jest p. Barbara Kopiczyńska.
Każda Róża ma swojego patrona:
  • św Monika,
  • św. Jan Paweł II,
  • św. Rita,
  • św. Józef,
  • św. Faustyna,
  • św Katarzyna ze Sieny,
  • św.Franciszek i Hiacynta.
Spotykamy się w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy św. o 11.30, która jest odprawiana w intencji rodzin z róż różańcowych zaraz po mszy mamy spotkania formacyjne w kaplicy bocznej Matki Bożej.
Serdecznie zapraszamy każdego, kto chce włączyć się w modlitwę za dzieci.