wrzesień 2022 – kronika parafialna

Rekolekcje szafarzy i lektorów

Na początku września grupa 15 szafarzy i lektorów udała się razem z ks. Janem Chacińskim i ks. Łukaszem Sudym na rekolekcje w Bieszczady Zachodnie. W trakcie trzydniowego pobytu od 09.09.2022 r. do 11.09.2022 r. wędrowali po górach przez Połoninę Wetlińską, modlili się i odpoczywali. Odwiedzili również Komańczę miejsce internowania prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym był więziony od 29.10.1955 r. do 28.10.1956 r. W klasztorze Sióstr Nazaretanek zwiedzili poświęconą prymasowi izbę pamięci oraz w kaplicy, w której modlił się ks. kardynał sprawowali Eucharystię.