grudzień 2010 – kronika parafialna

Grudzień 2010

10-12 grudnia

Wyjazdem na 2-dniową konwiwencję do Domu Rekolekcyjnego „Emaus” w Turno-Brzeźce k/Biołobrzegów Radomskich, zakończył się cykl 15 katechez neokatechumenalnych w kościele św. Augustyna w Warszawie. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez prezbitera ks. Jana Lorenza zawiązała się nowa XII Wspólnota Neokatechumenalna, licząca ok. 40 osób.

13 grudnia

„Przez śmierć tracimy ten świat, ale zyskujemy raj
życie doczesne gaśnie, ale życie wieczne się zaczyna”
św. Augustyn tyt. „Sermones”

O godz. 11 odbyła się msza św. w intencji zmarłej w Tbilisi mamy ks. Artura Awdaljana – Barbary Awdaljan. Mszy św. przewodniczył ks. Artur, a uczestniczyli księża: z parafii św. Augustyna wraz z ks. proboszczem prałatem Walentym Królakiem i z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” wraz z rektorem ks. prałatem dr Alojzij Oberstar oraz rodzina i parafianie. Homilię wygłosił ks. Maciej Mamaj z Tbilisi.

Boże, Miłosierny Panie, daj Mamie ks. Artura miejsce w niebie, obdarz Ją w Twym Królestwie światłością i pokojem.

16-18 grudnia – rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe przygotowujące duchowo na przyjście Pana prowadził w tym roku o. Józef Łaski, kapucyn z Zakroczymia. Przez trzy dni rekolekcjonista głosił nam Słowo Boże wyjaśniając jak istotne jest wsłuchiwanie się w to Słowo i co daje nam komunia z Bogiem.

Jak co roku adwentowy rachunek sumienia parafianie mogli zrobić przystępując przez całą sobotę do sakramentu pokuty i pojednania, którego udzielali kapłani z naszej parafii i zaproszeni spowiednicy.

24 grudnia

Pasterka, jest Mszą przebudzenia w środku nocy. Ciemność już nie przeraża, kiedy pozwalamy rozbłysnąć nadziei. W tegorocznej Pasterce uczestniczyli wraz z parafianami księża pracujący w tutejszej parafii: ks. proboszcz Walenty Królak wraz z wikariuszami: ks. Carlosem Damaglio, ks. Pedrem Guzmàn, ks. Janem Lorenzem i ks. Arturem Awdaljan, diakonem Moisésem Marinem Perez oraz z gośćmi: ks. prałatem dr Alojzijem Oberstar, prefektem Misyjnego Seminarium Duchownego „Redemptoris Mater” i ks. Krzysztofem Siwkiem. Udział w tej szczególnej Eucharystii całych rodzin jest najważniejszym elementem świętowania dnia przyjścia Jezusa na świat. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie głębokie życzenia płynące z serca. Dołączone życzenia ks. proboszcza i księży duszpasterzy składane podczas Pasterki, abyśmy stawali się apostołami niosącymi nadzieję i miłość, są wyrazem przyjaźni wszystkich nas w parafii. Opłatek wigilijny jest dla chrześcijanina przede wszystkim nawiązaniem do potrzeby spożywania Chleba biblijnego, z którym utożsamił się sam Chrystus, czyli do odżywiania się Eucharystycznym chlebem.

W bocznej nawie, jak co roku, została przygotowana tradycyjna szopka. Jej powstanie zawdzięczamy grupie młodych braci i sióstr ze Wspólnot Neokatechumenalnych, którzy pod kierunkiem księdza Carlosa Damaglio przez kilka dni do późna w nocy trudzili się nad całym świątecznym wystrojem świątyni.

31 grudnia – koniec Roku Pańskiego 2010

O godz. 18:30 odbyła się Msza św. dziękczynna za miniony rok. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak wraz z diakonem Moisésem Marinem Perez, a w uroczystym błogosławieństwie uczestniczyli także wikariusze naszej parafii: ks. Carlos Damaglio, ks. Pedro Guzmán, ks. Jan Lorenz i ks. Artur Awdaljan . Modlitwą dziękczynno-błagalną ze śpiewem TE DEUM wysławialiśmy Pana, za to czym obdarzył nas w minionym 2010 roku i dziękowaliśmy za wszelkie otrzymane łaski.

Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z życia religijnego i materialnego parafii. Zakończył się: remont małej wieży kościelnej, malowanie bocznych naw kościoła oraz zakończono malowanie polichromii nad ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej.

W odchodzącym roku 2010:

  • 72 pary zawarły ślub
  • 174 dzieci zostało ochrzczonych
  • 144 dzieci przystąpiło do I Komunii św.
  • 435 dorosłych i młodzieży przyjęło Sakrament Bierzmowania
  • 42 odbyły się pogrzeby