grudzień 2023 – kronika parafialna

Bierzmowanie

We wtorek 05.12.2023 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 18.30 ks. biskup Rafał Markowski udzielił sakramentu bierzmowania 56 osobom.

Do sakramentu bierzmowania młodzi przygotowywali się w dwóch grupach. Jedna grupa w trakcie kursu tradycyjnego, a druga grupa w trakcie kursu post cresima.

Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Bożego Narodzenia w naszej parafii rozpoczęła się od Liturgii Godziny Czytań o godzinie 23.30 w wigilię Bożego Narodzenia. O północy odbyła się Msza Święta – Pasterka, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Walenty Królak. Mszę Świętą w raz z ks. Walentym koncelebrowali wikariusze naszej parafii. We mszy świętej wzięli udział parafianie i goście.

Taca zebrana podczas pasterki została przeznaczona na dom samotnej matki. Na zakończenie liturgii ks. proboszcz udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa i złożył świąteczne życzenia. W Boże Narodzenie nie było mszy świętej o godzinie 7.00 a w drugi dzień świąt o godzinie 19.45.

Nowy ołtarz i konfesjonał

Przed świętami Bożego Narodzenia w naszej parafii został zainstalowany nowy ołtarz mszalny. Ołtarz został wykonany z białego marmuru i zastąpił ołtarz z białych płyt. Koszt ołtarza wyniósł 40.000 złotych.

W czwartek po świętach Bożego Narodzenia w nawie Świętego Augustyna został wstawiony nowy zamykany konfesjonał. Jest to już trzeci taki konfesjonał w naszej parafii. Konfesjonał został zakupiony na prośbę parafian, a jego koszt wyniósł 22.000 złotych.