wrzesień 2007 – kronika parafialna

Wrzesień 2007

22 września

50 osób z parafii św. Augustyna i parafii św. Zygmunta w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Sanktuarium Unitów Podlaskich w Kostomłotach i Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu. Hasło pielgrzymki: „Matko patronko jedności Kościoła, ucz nas stale tych dróg, które do zjednoczenia prowadzą”.

W Kostomłotach zwiedziliśmy cerkiew unicką i wysłuchaliśmy historii jej powstania opowiedzianą przez księdza obrządku neounickiego ze Zgromadzenia Księży Marianów. W tym Sanktuarium Unitów Podlaskich pielgrzymi spotkali się z obiektywną informacją o chrześcijaństwie wschodnim, o powszechności Kościoła oraz o różnorodności tradycji liturgicznych.

W Bazylice św. Anny w Kodniu po mszy św. jeden z ojców Misjonarzy Oblatów przedstawił nam burzliwe dzieje obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, dla którego złamano prawo. Tu wielowiekowa historia w naturalny sposób łączy Zachód ze Wschodem, a wierni: katolicy, unici, prawosławni razem klękają przed Cudownym Obrazem i proszą o łaski. W parku należącym do Sanktuarium, przy pięknych drewnianych stacjach usytuowanych wokół ruin zamku Sapiehów z XVI w., odmówiliśmy Drogę Krzyżową. Mogliśmy też pomodlić się w gotyckim kościele św. Ducha oraz nawiedzić cerkiew św. Michała Archanioła. Spacer w słoneczne popołudnie lewym brzegiem Bugu w pobliżu granicy państwa zakończył naszą pielgrzymkę.

Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.