Służba Liturgiczna

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej w naszej parafii pełnią szczególną posługę. Pomagają podczas Mszy św. udzielać Komunii świętej a także zanoszą Komunię świętą do osób chorych i starszych, którzy już sami nie mogą przyjść do Kościoła.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. w Archidiecezji Warszawskiej może zostać mężczyzna, który:

  • ukończył 35 lat,
  • jest żonaty i żyje w sakramentalnym związku małżeńskim,
  • wyróżnia się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznacza zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;
  • prowadzi wzorowe życie moralne, jest solidny w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie;
  • aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym i cieszy się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
  • odznacza się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak: otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku,
  • nie zaciągnął żadnej kary kościelnej.

Strony internetowe:

Opiekun: ks. Jan Chaciński