Wspólnoty i grupy

PostCresima

PostCresima to środowisko dla młodych ludzi, aby mogli dojrzewać do dorosłości w środowisku wiary i przyjaźni, które rodzą się w trakcie formacji. PostCresima, to nie jest kurs przygotowujący do bierzmowania, ale formacja dla młodych od 12/13 roku życia do skończenia szkoły ponadpodstawowej. W trakcie tej formacji udziela się Sakramentu Bierzmowania, kiedy uzna się to za stosowne.

Nazwa pochodzi z języka włoskiego i tłumaczy się ją jako „po bierzmowanie”. Jest to nowa forma duszpasterstwa, która powstała we Włoszech z myślą o młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz tej, która ten sakrament już przyjęła. Projekt skierowany jest do młodzieży z całej parafii. Jest tak przygotowany, aby młodzi mogli otrzymać formację chrześcijańską opartą na Katechizmie Kościoła Katolickiego.
Spotkania młodzieży odbywają się co piątek, w grupach maksymalnie 8-osobowych. Prowadzą je „chrzestni”, czyli wybrane i potwierdzone przez Kościół małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej, w ich domach.
W naszej parafii formacja „Postcresima” rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. Odbywa go aktualnie około 300 młodych ludzi, prowadzonych przez 36 małżeństw.

Podczas miesięcznego cyklu obejmującego 4 spotkania omawiana jest jedna prawda wiary. W czasie pierwszego młodzi mówią, co myślą na dany temat, np. o IV przykazaniu Dekalogu, czyli o szacunku do rodziców, dziadków, ojczyzny i tego wszystkiego, co łączy się ze starszymi. Na drugim jest skrutacja [metoda czytania Biblii z odnośnikami] Pisma Świętego. Trzecie odbywa się w kościele, gdzie młodym przedstawiane jest magisterium Kościoła na dany temat. Wtedy jest też okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Czwarte ma charakter uroczysty. W domu „chrzestnych” młodzież odpowiada na pytanie: „Czy chcesz, aby Pan Bóg zawarł z tobą przymierze i zrealizował je w tobie?”. Młodzi odpowiadają w wolności. Nie są moralizowani i zmuszani do jakiejkolwiek odpowiedzi. PostCresima działa czynnie przez cały rok szkolny a w okresie wakacji jest obowiązkowy pięciodniowy obóz wyjazdowy, który jest zwieńczeniem minionego roku i przygotowaniem do następnego.

Obóz PostCresima Wierchomla 2022

kontakt: ks. Jan Chaciński