Wspólnoty i grupy

Zespół Charytatywny

Powołany do pomocy żywnościowej, finansowej i duchowej parafian. Rozprowadza on świąteczne paczki, troszczy się o rodziny wielodzietne i zbiera okazyjnie ofiary przed kościołem na wyznaczone cele dobroczynne.

Opiekun duchowy: ks. Marcin Różański