wrzesień 2010 – kronika parafialna

Wrzesień 2010

5 września

Siostra Iwona Gryglik, urszulanka, obchodziła dziś o godz. 11:30, jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych. Siostra Iwona pracuje w naszej parafii jako katechetka od 11 lat. Każdego roku przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej. Opiekuje się również grupą bielanek. Jest współorganizatorką zimowych i letnich wyjazdów dzieci. W tej pięknej uroczystości odnowienia ślubów zakonnych uczestniczyła rodzina, siostry urszulanki, uczniowie siostry Iwony, ministranci, bielanki, wychowankowie i ich rodzice. Po mszy św. odbyła się przy kościele agapa.

Siostrze Iwonie życzymy radości z życia zakonnego i wszelkich łask od Boga.

Dziś przez cały dzień podczas mszy św. swoje pieśni śpiewał i grał na gitarze Tadeusz Skotnicki. Po mszach św. i koncertach o godz. 14 i 20:30 można było kupić płytę CD „Czy potrafimy…” z 12 kompozycjami w wykonaniu autora.

11 września

38 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta oraz z parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Pratulina i Kodnia. Hasło pielgrzymki: „O jedność z Bogiem naszego serca”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od nawiedzenia Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Proboszcz ks. Marek Kot opowiedział nam dzieje kościoła i historię obrony wiary katolickiej, w której zginęło 13 unitów. Przez wstawiennictwo Błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 Współbraci złożyliśmy swoje prośby i dziękczynienia oraz mogliśmy ucałować ich relikwie znajdujące się w relikwiarzu. Do Pratulina w 2009 roku został translokowany ze Stanina drewniany kościółek parafialny z 1746 roku, który stanął na miejscu dawnej cerkwi unickiej przed którą rozegrał się dramat z 1874 roku.

Pobyt w Kodniu rozpoczęliśmy od nawiedzenia kościoła św. Anny i przedstawienia naszych próśb Matce Bożej Kodeńskiej, Matce Jedności i Królowej Podlasia. Ojciec Paweł Gomulak – Misjonarz Oblat przedstawił nam burzliwe dzieje obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, dla którego książę Mikołaj Sapieha w roku 1631 złamał prawo. Dostaliśmy też od o. Pawła błogosławieństwo przez wstawiennictwo św. Feliksa – papieża i męczennika, którego relikwie głowy znajdują się w bocznej kaplicy Sanktuarium. W sobie znanych intencjach dotykaliśmy w milczeniu relikwiarza, a ojciec krzyżem misyjnym udzielał nam papieskiego błogosławieństwa. Po Mszy św. sprawowanej przez o. Leszka Walendzika – Superiora Wspólnoty Oblackiej, spacerowaliśmy wśród Stacji Drogi Krzyżowej. Oryginalne figuralne rzeźby drewniane poszczególnych 13 Stacji usytuowano wokół ruin zamku Sapiehów z XVI w. (obecnie jest tu ołtarz polowy). Mogliśmy też pomodlić się przed krucyfiksem w gotyckim kościele św. Ducha (dawniej była tu cerkiew zamkowa) i przejść się po Ogrodzie Zielnym Matki Bożej zw. labiryntem w kształcie rozwijających się płatków róży przypominającym różaniec. Zakup produktów spożywczych i zielarskich wytwarzanych i zbieranych przez Misjonarzy Oblatów zakończył naszą pielgrzymkę.