sierpień 2009 – kronika parafialna

Sierpień 2009

4 sierpnia

O godz. 19:45 w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbyła się Liturgia Słowa wspólnot neokatechumenalnych z udziałem Kiko Argüello. Liturgii przewodniczył arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Kiko, malarz i inicjator Drogi Neokatechumenalnej przedstawił nowy projekt dekoracji, nową estetykę w Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie. Ikony przedstawiają różne wydarzenia z historii zbawienia z Nowego Testamentu, które stanowią tajemnice (misterium) naszej wiary, i które Kościół świętuje podczas roku liturgicznego. W centrum korony misteryjnej znajduje sie Chrystus Pantokrator, który powtórnie przyjdzie na końcu czasów. Po prawicy Chrystusa znajdują sie malowidła, które przedstawiają Jego ziemskie życie (od Zwiastowania NMP do Ostatniej Wieczerzy), a po Jego lewej stronie – życie niebieskie (od Ukrzyżowania do Wniebowzięcia NMP). Wykonawcami tego projektu będą zaproszeni malarze z Europy i Polski. Arcybiskup pobłogosławił malarzy, a Kiko już dziś zaprosił wszystkich do Seminarium na obejrzenie jego gotowego projektu.

9-22 sierpnia

Wzorem lat ubiegłych, 110 osobowa grupa dzieci przebywała w Wierchomli w Beskidzie Sądeckim na koloniach letnich zorganizowanych przez naszą parafię. Opiekunami grupy byli między innymi: ks. Jarosław Kotula i siostra Iwona Gryglik

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Święto Matki Bożej Zielnej

Już od V wieku czci się Matkę Bożą jako patronkę ziemi, roślinności i płodów rolnych. Kościoły przystrajane są bukietami kwiatów, wiązankami z warzyw, ziół, owoców i runa leśnego. W czasie obrzędów religijnych związanych z tym świętem święci się wiązanki ziół i kwiatów. Pachnące zioła, piękne kwiaty, dojrzałe kłosy zbóż i dorodne owoce symbolizują duchową pełnię Maryi, jako „najdorodniejszego ziemskiego owocu”. Wszystkie one, podobnie jak Maryja, mają swój czas wzrostu i czas dojrzewania. Są dojrzałym plonem łąk, lasów, sadów i ornej ziemi. Zioła mają swą leczniczą moc, a kwiaty wprawiają w zachwyt kolorystyką barw i zapachem. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Jest też lekarstwem na nasze choroby duszy i ciała.

Także, w naszym pięknie ozdobionym kościele, na mszach św. księża poświęcali zioła i kwiaty przyniesione przez parafian jako wyraz podziękowania Matce Bożej za owoce naszych pól. Wiązanki z ziół i kwiatów przygotowały wspólnoty neokatechumenalne, a pieniądze zebrane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na remont wieży kościelnej.

W naszym kościele trwa konserwacja – restauracja dekoracji malarskiej ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków przyznanych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ze względu na zły stan zachowania dekoracja wymaga zabezpieczenia najbardziej zagrożonych fragmentów, określenia i wyeliminowania czynników niszczących ją i przywrócenia walorów estetycznych. Bez podjęcia zdecydowanych działań konserwatorskich istniało bardzo poważne zagrożenie nieodwracalnego zniszczenia zabytku. Trwające prace konserwatorskie poprzedziły gruntowne badania specjalistyczne pozwalające właściwie rozpoznać obiekt.

16 sierpnia

Po wieczornej mszy św., o godz. 19:15 odbył się III Koncert „Deo Gratias”- „Koncert na rzecz pokoju” z Cyklu III Letnie Koncerty Organowe 2009 w wykonaniu Walentyny Bagińskiej, znanego wirtuoza muzyki organowej. W programie usłyszeliśmy 5 utworów polskich i zagranicznych kompozytorów: Johanna Paschelbela „Preludium d-moll”, Mariana Sawy „Trzy Tańce w dawnym stylu”, Johanna Sebastiana Bacha „Choral „Wachet auf” BWV 645”, Aivarsa Kalejsa „Via dolorosa” (pamięci ofiar deportacji na Syberię) i Ferenca Laszta „Fantazja i Fuga na temat B.A.C.H.” Muzyka tego recitalu nawiązywała do rocznicy Powstania Warszawskiego (1 sierpnia) i rocznicy „Cudu nad Wisłą” (15 sierpnia).

23 sierpnia

Dziś po raz ostatni mszy św. przewodniczył ks. Jarosław Kotula. Od przyszłego tygodnia będzie wikariuszem w parafii św. Zbawiciela.

Dziękujemy ks. Jarkowi za 5 lat posługi w naszej parafii i życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata kapłańskiej drogi.

Po wieczornej mszy św. usłyszeliśmy IV finałowy recital festiwalu organowego „Deo Gratias 2009”- „Marian Sawa – polski Bach XX wieku” w wykonaniu Walentyny Bagińskiej, znanego wirtuoza muzyki organowej. Koncert dedykowała artystka pamięci wielkiego Mistrza Mariana Sawy, zmarłego w 2005 roku. W programie usłyszeliśmy 5 utworów Mariana Sawy: „Gaude Polonia”, „Fantazja „Bogurodzica”, „Preludium „Bogurodzica, Dziewica”, „Ecce Lignum Crusis” oraz 2 utwory Johanna Sebastiana Bacha: „Siciliana” i „Ave Maria”. Program koncertu nawiązywał do tematyki Maryjnej, patriotycznej. Był próbą pokazania organicznej więzi pomiędzy muzyką wielkiego Jana Sebastiana Bacha z epoki niemieckiego Baroku i równie wielką muzyką „polskiego Bacha XX wieku” – Mariana Sawy.

26 – 28 sierpnia – 40-godzinne nabożeństwo odpustowe

Co roku w naszej parafii obchodzimy uroczystość odpustową ku czci naszego patrona Świętego Augustyna (28 sierpnia) . Do tej niezwykłej uroczystości przygotowujemy się uczestnicząc w 40-godzinnym nabożeństwie odpustowym, które rozpoczęło się 26 sierpnia w Święto Matki Bożej Częstochowskiej porannymi mszami świętymi. W południe odmawialiśmy Modlitwę Różańcową, o godz. 15 Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po niej parafianie adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wystawionym w głównym Ołtarzu. Odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej o godz. 21 kończyło dzień.

28 sierpnia o godz. 18:30 odbyła się główna msza św. odpustowa, w której uczestniczyli : ks. proboszcz Walenty Królak, rektor i prorektor Seminarium „Redemptoris Mater”, kapłani z dekanatu muranowskiego oraz księża zaprzyjaźnieni z parafią. Na zaproszenie księdza proboszcza wieczornej mszy świętej przewodniczył ks. prałat Wiesław Kądziela, a homilię o życiu i działalności św. Augustyna wygłosił ks. proboszcz. Liturgię mszy św. ubogaciła swym śpiewem schola młodzieżowa. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy mogliśmy ucałować relikwie św. Augustyna.

Po mszy św., przed kościołem odbyła się loteria, w której można było kupić drobne przedmioty gospodarstwa domowego, biżuterię, książki, płyty. Uzyskane pieniądze przeznaczone będą na remont kościoła. Słodkie „Serca Agustyńskie” rozdawane przez bielanki były prezentem dla parafian i gości od ks. proboszcza.

Odpust parafialny jest przede wszystkim ważnym przeżyciem dla wspólnoty parafialnej. Po spełnieniu odpowiednich warunków można bowiem uzyskać wtedy odpuszczenie grzechów.