grudzień 2022 – kronika parafialna

Uroczystość Bożego Narodzenia

Dnia 25.12.2022 r. obchodziliśmy Uroczystość Bożego Narodzenia, którą rozpoczęliśmy od modlitwy brewiarzowej Godziny Czytań. Po liturgii godzin rozpoczęła się Pasterka. Obydwu liturgiom przewodniczył ks. Jan Chaciński, a koncelebrowali ks. Tomasz Bek, ks. Shalva Markozashvili oraz ks. Marcin Różański, który podczas Pasterki wygłosił homilię. Na zakończenie Mszy świętej usłyszeliśmy życzenia skierowane do parafian i gości przez księży wikariuszy oraz od ks. proboszcza Walentego Królaka, który w tych dniach przebywał w szpitalu. Taca z pasterki została przeznaczona na pomoc Domowi Samotnej Matki.

Msza Święta na zakończenie 2022 r.

W sobotę 31.12.2022 r. o godzinie 18.30 została odprawiona uroczysta Msza Święta na zakończenie roku. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Różański a koncelebrował ks. Shalva Markozashvili. Na zakończenie homilii ks. Marcin podał statystyki za mijający rok. W 2022 roku odbyło się 68 chrztów dzieci, zostało udzielonych 28 sakramentów małżeństwa, odbyły się 33 pogrzeby i wydano 198 pozwoleń na pogrzeb poza parafią, 2 osoby dokonały aktu apostazji, księża odwiedzili 113 chorych i udzielili 72 Sakramenty Namaszczenia Chorych, a Szafarze odwiedzili 318 chorych z Komunią Świętą. Sakrament Bierzmowania przyjęło 78 osób a Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 121 dzieci. W ciągu całego roku rozdano 89000 Komunii Świętych.

Po Mszy Świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo przebłagalno – dziękczynne za kończący się rok. Najpierw przepraszaliśmy Pana Boga za popełnione zło, następnie dziękowaliśmy za wszelkie dobro jakie nas spotkało w 2022 roku i w końcu prosiliśmy o Boże Błogosławieństwo na nadchodzący Nowy Rok. Pod koniec nabożeństwa odśpiewaliśmy hymn „Ciebie Boga Wysławiamy” po którym nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.