maj 2011 – kronika parafialna

Maj 2011

1 maja – Niedziela Miłosierdzia Bożego i Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II

Podczas mszy świętych modliliśmy się za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, która odbyła się w Rzymie na Placu św. Piotra w obecności Papieża Benedykta XVI.

8 maja – Pielgrzymka na beatyfikację Jana Pawła II

Dziś wieczorem, po 10-dniowej autokarowej pielgrzymce, powrócili z Włoch pielgrzymi z ks. Pedro Guzmanem. Wyruszyli 29 kwietnia na beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Oprócz zwiedzenia Rzymu i Watykanu i udziału w uroczystej Mszy św. beatyfikacyjnej Jana Pawła II, pielgrzymi byli nad Riwierą Adriatycką, w Pompejach, Neapolu, Monte Cassino, San Giovani Rotondo, Loreto, Asyżu i w Wenecji.

8 maja – I Komunia Święta

W niedzielę o godz. 11:30, dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 222 oraz o godz. 13, dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 234 przystąpiły do I Komunii Świętej.

Po udzieleniu błogosławieństwa dzieciom i ich rodzicom oraz ich poświęceniu, ks. proboszcz Walenty Królak wraz z diakonem Moisésem Marinem Perez odprawił uroczyste msze św. pierwszokomunijne. Na pamiątkę I Komunii św. dzieci otrzymały chlebek. Wspólne zdjęcia każdej klasy z ks. proboszczem, katechetkami i nauczycielami zrobione w kościele przed ołtarzem, będą dla dzieci miłą pamiątką z tej uroczystości.

14 maja – pielgrzymka na Jasną Górę i do Studzianne-Poświętne

31 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę i do Studzianne-Poświętne. Hasło pielgrzymki: „Matko Boża Świętorodzinna chroń rodzinę”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Pierwszym etapem pielgrzymki było nawiedzenie Sanktuarium św. Rodziny w Studziannym-Poświętnem. Przed Cudownym Obrazem Św. Rodziny z Nazaretu wysłuchaliśmy historii o obrazie i Bazylice opowiedzianej przez tutejszego księdza. Obraz został 18 sierpnia 1968 r. ukoronowany papieskimi koronami przez J. Em. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski oraz Ks. Kard. Karola Wojtyłę. Nasze modlitwy do Matki Bożej Świętorodzinnej przedstawiliśmy w intencji naszych rodzin.

Po przyjeździe na Jasną Górą w Częstochowie modliliśmy się przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na Wałach p. Wojtek poprowadził Drogę Krzyżową, a przy pomniku Jana Pawła II odmówiliśmy modlitwę „Ojcze nasz” wypraszając w ten sposób od Boga w Niebie przez wstawiennictwo nowego Błogosławionego dla siebie, swoich rodzin i najbliższych oraz dla naszej ojczyzny najpotrzebniejsze łaski. Potem pielgrzymi uczestniczyli we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem Najświętszej Marii Panny.

18 maja – spotkanie Wspólnot Neokatechumenalnych z Abp. Kazimierzem Nyczem

W hali sportowej „Arena” na warszawskim Ursynowie, przy ul. Pileckiego 122, o godz. 19 odbyło się spotkanie z Abp Kazimierzem Nyczem. Uczestniczyli w niej odpowiedzialni za Drogę w Warszawie, księża-pracownicy Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, seminarzyści oraz bracia i siostry z dziećmi ze Wspólnot Neokatechumenalnych działających przy parafiach na terenie Warszawy-Północ i Zachód. W naszej parafii, św. Augustyna, istnieje 12 Wspólnot. Wybrani losowo bracia i siostry, będący na poszczególnych etapach Drogi, złożyli swoje świadectwo wiary. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii Abp Kazimierz Nycz wygłosił homilię. Spotkanie z Arcybiskupem zakończyło błogosławieństwo, jakie udzielił wszystkim zebranym na hali. Osobiście pobłogosławił dzieci, które przybyły wraz z rodzicami na to spotkanie.

22 maja

Podczas mszy św. o godz. 11:30 ks. proboszcz Walenty Królak promował 5 nowych bielanek i 5 ministrantów. Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła młodzież ze Wspólnot Neokatechumenalnych, która śpiewała pieśni przy akompaniamencie gitar. Po mszy św. wszyscy ministranci, bielanki wraz z ks. proboszczem, s. Iwoną oraz z rodzicami pozowali do wspólnego zdjęcia.

28 maja – Święcenia Kapłańskie

W Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście o godz. 16 na uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza, 13 diakonów z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i 5 diakonów z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, przyjęło święcenia kapłańskie. Została im przekazana władza Jezusa, by w Jego imieniu i dzięki darom Ducha Świętego karmili Kościół Słowem i łaską Bożą. Całej uroczystości towarzyszył piękny śpiew scholi z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego pod kierownictwem księdza prałata Wiesława Kądzieli. Wśród wyświęconych był diakon Moisés Marin Perez z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, który odbywał w naszej parafii swoją praktykę.

29 maja – Msza św. prymicyjna ks. Moisésa Marina Pereza

Uroczystej prymicyjnej mszy św. o godz. 13 przewodniczył neoprezbiter Moisés Marin Perez, a uczestniczyli jego rodzice i rodzeństwo, ks. proboszcz Walenty Królak i zaproszeni księża z Polski i Hiszpanii, goście z jego hiszpańskiej i polskiej Wspólnoty Neokatechumenalnej oraz parafianie. Na zakończenie mszy świętej neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, ministrantom i bielankom, siostrom zakonnym, seminarzystom, swoim rodzicom, rodzeństwu, rodzinie oraz wszystkim zgromadzonym parafianom. Życzenia błogosławieństwa Bożego na czas posługi w parafii św. Augustyna nowemu kapłanowi złożyli: ks. proboszcz, księża, seminarzyści oraz bielanki. Wczoraj, z rąk abp. Kazimierza Nycza dostał dekret, kierujący go do pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi ks. Moisésa.