grudzień 2009 – kronika parafialna

Grudzień 2009

6 grudnia – X Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

O godz. 13 Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski celebrował Mszę św. w intencji solidarności z Kościołem na Wschodzie. Oprawę muzyczną przygotowali klerycy z Towarzystwa Chrystusowego. Mszę tą transmitowała Telewizja Polonia.

W II niedzielę Adwentu, 6 grudnia z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski obchodziliśmy w Kościele w Polsce już po raz dziesiąty Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest zwrócenie oczu i myśli w stronę odradzającego się Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej oraz popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz ewangelizacji Wschodu.

11-13 grudnia

Wyjazdem na 2-dniową konwiwencję, zakończył się cykl 15 katechez neokatechumenalnych w kościele św. Augustyna w Warszawie. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez prezbitera ks. Carlosa Damaglio zawiązały się 2 nowe: XI i XII Wspólnoty Neokatechumenalne, licząca po ok. 40 osób każda.

10 -12 grudnia – rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe przygotowujące duchowo na przyjście Pana prowadził w tym roku ks. Dariusz Szyszka, duszpasterz akademicki. Przez trzy dni rekolekcjonista głosił nam Słowo Boże wyjaśniając jak istotne jest wsłuchiwanie się w to Słowo. Adwent to czas prostowania dróg życia i niwelowania pagórków. Możemy to uczynić, kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego i damy się prowadzić Ojcu naszemu. Zacznijmy więc słuchać. Ale najpierw zatrzymajmy się. To Pismo Święte uczy nas jak słuchać Słowa Bożego.

Adwentowy rachunek sumienia parafianie mogli zrobić przystępując przez całą sobotę do sakramentu pokuty i pojednania, którego udzielali kapłani z naszej parafii i zaproszeni spowiednicy.

13 grudnia

Po mszy św., o godz. 14 odbył się Koncert Adwentowy w wykonaniu Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyrekcją Wiesława Jelenia. Chór ten śpiewał także podczas mszy św. o godz. 13. W jego wykonaniu usłyszeliśmy pieśni sakralne znanych europejskich kompozytorów takich jak Wolfganga Amadeusza Mozarta „Ave Verum Corpus”, Jana Sebastiana Bacha „Głoś imię Pana”, Franciszka Liszta „O salutaris hostia” czy Sergiusza Rachmaninowa „Bogorodice Diewo radujsia” oraz polskich twórców, w tym z XVI w. Wacława z Szamotuł do słów Mikołaja Reja „Alleluja chwalcie Pana”, Stanisława Moniuszko „Ojcze z Niebios”, Michała Gomółki do słów Jana Kochanowskiego „Nieście chwałę mocarze”. Koncert zakończył się poetyckim wyznaniem wiary: „Wierzę” do słów Juliusza Słowackiego i muzyki Józefa Świdra.

24 grudnia

Pasterka, czyli Msza Bożego Narodzenia odprawiana o północy, otwiera oktawę liturgicznych obchodów związanych z tajemnicą Wcielenia, czyli przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiej natury i przyjścia na świat. Udział w tej szczególnej Eucharystii całych rodzin jest najważniejszym elementem świętowania dnia przyjścia Jezusa na świat. W tegorocznej Pasterce uczestniczyli wraz z parafianami księża pracujący w tutejszej parafii: ks. proboszcz Walenty Królak wraz z wikariuszami: ks. Carlosem Damaglio, ks. Janem Lorenzem i ks. Arturem Awdaljan oraz z ks. studentem Piotrem Odziemczykiem (ks. Pedro Guzmàn nieobecny, na urlopie u rodziny w Kolumbii). Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie głębokie życzenia płynące z serca. Dołączone życzenia ks. proboszcza i księży duszpasterzy składane podczas Pasterki są wyrazem przyjaźni wszystkich nas w parafii dążących do jednego celu, jakim jest trwać w miłości Bożej. Opłatek wigilijny jest dla chrześcijanina przede wszystkim nawiązaniem do potrzeby spożywania Chleba biblijnego, z którym utożsamił się sam Chrystus, czyli do odżywiania się Eucharystycznym chlebem.

W bocznej nawie została przygotowana przez braci ze Wspólnot Neokatechumenalnych tradycyjna szopka.

27 grudnia

O godz. 14 odbył się Koncert Kolędowy w wykonaniu Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyrekcją i dyrygenturą Wiesława Jelenia. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy popularne kolędy polskie: „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, kołysanki „Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki” jak i mniej znane: „Bracia patrzcie jeno”, „W Betlejem przy drodze”. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

31 grudnia – koniec Roku Pańskiego 2009

O godz. 18:30 odbyła się Msza św. dziękczynna za miniony rok. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Walenty Królak, a w uroczystym błogosławieństwie uczestniczyli także wikariusze naszej parafii: ks. Carlos Damaglio, ks. Jan Lorenz i ks. Artur Awdaljan oraz z ks. student Piotr Odziemczyk. Modlitwą dziękczynno-błagalną ze śpiewem TE DEUM wysławialiśmy Pana, za to czym obdarzył nas w minionym 2009 roku i dziękowaliśmy za wszelkie otrzymane łaski.

Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z życia religijnego i materialnego parafii. Zakończył się remont dużej wieży kościelnej, najwyższej jej części elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i elementów metalowych oraz zakończono konserwację – restaurację polichromii przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej.

W odchodzącym roku 2009:

  • 70 par zawarło ślub
  • 127 dzieci przystąpiło do I Komunii św.
  • 78 młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania
  • 562 dorosłych przyjęło Sakrament Bierzmowania
  • 57 odbyło się pogrzebów