czerwiec 2015 – kronika parafialna

4 czerwca 2015 – Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ponownie obchodziliśmy razem z parafią Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 17 na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej 1. Uczestniczyli w niej księżą z obu parafii, przewodniczył proboszcz parafii św. Augustyna – ks. prałat Walenty Królak wraz z proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny – ks. kanonikiem Krzysztofem Stosurem. Po Mszy św. procesja wyruszyła do czterech ołtarzy. Poszliśmy ulicami: Żytnią, Nowolipie, Smoczą i Nowolipki. Przez całą drogę towarzyszyła nam Praska Orkiestra Dęta. Pierwszy ołtarz ustawiony został na ulicy Żytniej naprzeciwko Centrum Apostolstwa Liturgicznego. Hasło tego ołtarza to słowa św. Faustyny: „Jezu, Hostio żywa, Zdroju miłości i miłosierdzia, ogarnij świat cały”. Drugi ołtarz ustawiony był przy ul. Żytniej obok kaplicy sióstr Rodziny Maryi p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie w procesji ulicą Nowolipie doszliśmy do trzeciego ołtarza umieszczonego na ulicy Smoczej przy Nowolipiu. Treścią tego ołtarza, który wykonała młodzież a parafii św. Augustyna, były słowa: „Zostań z nami Panie”. Następnie dotarliśmy z procesją do czwartego ołtarza na plac przed kościołem św. Augustyna. Ks. Walenty Królak, proboszcz parafii św. Augustyna, po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Jana wygłosił krótką homilię, a następnie podziękował uczestnikom procesji za udział w niej. Na koniec udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po zakończeniu uroczystości, jak co roku, dzieci dostały od ks. proboszcza Walentego Królaka lody.

13 czerwca 2015 – bierzmowanie dorosłych

W sobotę, 13 czerwca o godz. 18:30 podczas wieczornej Mszy Św. J.E. ks. bp. Rafał Markowski udzielił sakramentu Bierzmowania grupie dorosłych.

 

18 czerwca 2015 – Wieczór uwielbienia

O godz. 20 wierni uczestniczyli w Wieczorze uwielbienia. Modlitwie towarzyszył zespół muzyczny, który w obecności wystawionego na Ołtarzu Najświętszego Sakramentu, swoim śpiewem i słowami uwielbiał Pana.