marzec 2009 – kronika parafialna

Marzec 2009

1 marca

Dzisiaj w naszej parafii rozpoczął swoją 6-cio tygodniową praktykę duszpasterską przed święceniami kapłańskimi diakon Jan Lorenz.

Serdecznie go witamy i życzymy, aby dobrze czuł się pośród nas.

Na każdej mszy św. rodziny z Domowego Kościoła (gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie) dawały świadectwa swojej wiary i proponowały małżeństwom zainteresowanym tą formacją duchową dołączeniem się do nich.

2 marca

Dziś o godz. 6 rozpoczęliśmy codzienne (od poniedziałku do piątku) Laudesy, poranną modlitwę Kościoła, prowadzoną przez Wspólnoty Neokatechumenalne.

6 marca

O godz. 19:30 Drogę Krzyżową poprowadził Ks. Carlos wraz z młodzieżą z naszej parafii. Stacje Drogi Krzyżowej nie tylko odtwarzają ostatnie chwile ziemskiego życia Chrystusa, ale mają też swoją symbolikę – są kanwą rozważań medytacyjnych czym jest prawda, cierpienie, miłość czy śmierć.

Umocnij, Panie, w ludziach młodych, wiarę w istnienie czystego dobra i pomóż im przejść przez świat, w którym jest wiele rąk złych, tak, by mogli z radością uścisnąć Twoją zmartwychwstałą prawicę. Panie, przymnóż im wiary.

7 marca

Uroczystej mszy św. o godz. 18:30 przewodniczył ks. abp Kazimierz Nycz – honorowy członek Zakonu Rycerzy Kolumba, a uczestniczyli w niej członkowie warszawskiej Rady nr 14271 im. Świętego Wojciecha, na czele z Wielkim Rycerzem – posłem Michałem Szczerbą. Metropolita Warszawski udzielił błogosławieństwa potrzebującym, parafianom i Rycerzom Kolumba oraz poświęcił 30 wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych, chorych i starszych warszawiaków, którzy potrzebują ich dla codziennego funkcjonowania. To jedna z form jałmużny Wielkiego Postu 2009.

Zakon Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus) został założony przez ks. Michael’a J. McGivney w New Haven (CT) w Stanach Zjednoczonych w 1882 roku. Członkami Zakonu mogą być jedynie pełnoletni mężczyźni, będący praktykującymi katolikami. Rycerze Kolumba praktykują modlitwę różańcową, wspierają działalność Kościoła Katolickiego oraz katolików, prowadzą szeroko zakrojoną działalność charytatywną, pod hasłem: „W służbie jednemu. W służbie wszystkim”. Stopniami Zakonu Rycerzy Kolumba są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo oraz Patriotyzm.

Od 2003 roku Rycerze Kolumba, razem z amerykańską organizacją Wheelchair Foundation, finansują zakup i prowadzą bezpłatną dystrybucję wózków inwalidzkich. Warszawska Rada nr 14271 od półtora roku prowadzi program dystrybucji wózków. Dotychczas przekazała 40 wózków potrzebującym z warszawskich parafii, domów pomocy społecznej i innych instytucji. Przedsięwzięcie jest częścią ogólnopolskiej akcji, organizowanej przez polskie rady Zakonu przy współpracy z Rycerzami z USA. Nie pierwszy raz, w diecezji warszawskiej Rycerze Kolumba wsparli osoby niepełnosprawne ruchowo. W 2008 roku, 27 stycznia w parafii św. Augustyna 10 osób otrzymało wózki inwalidzkie.

8 marca

Po mszy św. o godz. 10 odbył się wykład ks. dr Piotra Burgońskiego na temat „Problemy etyczne związane z końcem życia”, na który zaprosiła Akcja Katolicka działająca przy naszej parafii.

13 marca

O godz. 19:30 Drogę Krzyżową poprowadził diakon Jan Lorenz i młodzież z chóru działającego przy naszej parafii. W ciemności kościoła oświetlony świeczkami obraz Pana Jezusa, rozważania młodych dźwiękiem i słowem o celowości, sensowności, wartości, codzienności a nade wszystko o miłości życia na pewno poruszyły serca wszystkich uczestników tej multimedialnej Drogi Krzyżowej, którzy przyszli na to nabożeństwo, aby podziękować Jezusowi za to, że umarł na krzyżu i odkupił nas z niewoli grzechu.

15 marca

O godz. 14:00 odbył się koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu chóru UKSW pod dyrekcją ks. prof. dr Kazimierza Szymonika. Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstał w 1968 roku, do października 1999 działał jako Chór Akademii Teologii Katolickiej. Repertuar zespołu obejmuje wiele utworów od renesansu do współczesności, a przede wszystkim polską muzykę sakralną ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów współczesnych jak również szereg form wokalno – instrumentalnych. W ciągu 40 lat istnienia zespół dał wiele koncertów w Polsce i niemal wszystkich krajach Europy oraz jest zdobywcą szeregu nagród i wyróżnień.

20 marca

O godz. 19:30 młodzież ze Wspólnot Neokatechumenalnych pod opieką duchową ks. Jarosława Kotuli przedstawiła multimedialno-teatralną Drogę Krzyżową: „Fanatyzm? Głupota? Największa miłość jaką widział świat” .

Ten niezwykły spektakl słowno-muzyczny opowiadał o wielkiej miłości Boga do nas, tak wielkiej, że Jezus własne życie poświęcił, aby nas wyzwolić od grzechu. I nieustannie powtarza się ten największy paradoks: człowiek skazał Boga. Stworzenie – swego Stwórcę… A Jezus nie tłumaczy się, nie usprawiedliwia, nie krzyczy, że to nieprawda – z pokorą i cichością przyjmuje krzywdzący wyrok, bo kocha. Rozważaliśmy cierpienie Zbawiciela, który pomimo bólu i cierpienia modlił się wędrując z krzyżem na ramionach. Na tej drodze jesteśmy z Jezusem złączeni przez krzyż. Krzyże naszego życia kładziemy na krzyż Chrystusa. Jego cierpienia i nasze chcemy złożyć Bogu. Przez tą drogę męki cierpiący Chrystus uczy nas umiejętności kontaktu z Bogiem w każdej sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje.

 

Panie Jezu, prosimy Cię, spraw, aby rozważanie tych głównych tajemnic Męki Twojej napełniło serce nasze skruchą za grzechy i wdzięcznością za wielką ku nam miłość Twoją.

22 marca

O godz. 14:00 odbył się Koncert Pasyjny muzyki cerkiewnej oraz liturgii ormiańskiej i gruzińskiej w wykonaniu męskiego zespołu kameralnego „Kairos” pod dyrekcją Borysa Somerschafa. Zespół powstał w 1999 r. i działa przy Centrum Kultury w Lublinie. W jego wykonaniu usłyszeliśmy śpiewy cerkiewne XVII-XX w., fragmenty średniowiecznej liturgii ormiańskiej i gruzińskiej oraz Hymny ze św. Góry Atos. Koncert zakończyli piękną rosyjską pieśnią „Wieczernij zwon”, którą zaśpiewał dyrygent Borys Somerschaf z akompaniamentem zespołu.

27 marca

O godz. 19:30 Drogę Krzyżową poprowadził ks. Pedro Guzmán i młodzież z chóru działającego przy naszej parafii. Oświetlony świeczkami i światłem punktowym krzyż z Panem Jezusem oraz czytanie fragmentów z Biblii przez młodych i ich śpiew były lekcją pokory dla nas grzeszników, uczestników tej multimedialnej Drogi Krzyżowej za których swe życie oddał ten, który nas tak umiłował – nasz Chrystus.

28 marca

W wielkopostnej pielgrzymce na Święty Krzyż i do Świętej Katarzyny uczestniczyło: 40 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Hasło pielgrzymki: „W krzyżu miłości nauka”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Idąc drogą, od parkingu do Sanktuarium Świętego Krzyża, która wiodła przez las, odprawiliśmy Drogę Krzyżową „III Tysiąclecia”. Po klasztornych krużgankach i kościele Trójcy Świętej oprowadził nas jeden z kapłanów Zakonu Misjonarzy Oblatów. W kościele Trójcy Świętej uczestniczyliśmy we mszy świętej, a w Kaplicy Oleśnickich zostaliśmy pobłogosławieni relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Po obiedzie zjedzonym w klasztornym refektarzu, zwiedziliśmy Muzeum Misyjne oo. Oblatów, po którym oprowadził nas nowicjusz zakonu. Na tle klasztoru i barokowej bramy z widokiem na Polanę Bielnik zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcia. Z obiektów klasztornych udaliśmy się w kierunku wieży telewizyjnej, a potem na platformę z pięknym widokiem na gołoborze, ciekawe rumowisko skalne.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Świętej Katarzynie, aby w klasztorze klauzurowych Sióstr Bernardynek wysłuchać historii o tym miejscu opowiedzianej przez s. Asumptę. W pobliskim lesie należącym do Puszczy Jodłowej nawiedziliśmy drewnianą kapliczkę św. Franciszka, a z pobliskiego źródełka mogliśmy napić się smacznej, uzdrawiającej wody.

29 marca

O godz. 13:50 odbył się Koncert Pasyjny Scholi Gregoriańskiej św. Benedykta z Nusjii. Schola działa od 2005 r. przy Parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku. Dyrektorem zespołu jest Krzysztof Szroborz, muzyk Filharmonii Narodowej w Warszawie, a kantorem Bogumił Karbowski. Zespół zajmuje się śpiewem wyłącznie chorału gregoriańskiego – własnego śpiewu Kościoła katolickiego obrządku rzymskiego. Zgodnie z dawną tradycją Kościoła śpiewają w nim tylko mężczyźni. Jako patrona Schola obrała sobie św. Benedykta – ojca zachodniego monastycyzmu. To właśnie w klasztorach benedyktyńskich śpiew gregoriański zawsze był kultywowany i tak jest do dnia dzisiejszego. Ciepło śpiewu gregoriańskiego jest pełne surowej powagi. Ukrywa się głęboko pod powierzchnią zwykłego wzruszenia i dlatego nigdy cię nie nuży. Ta muzyka wciąga cię w głąb, gdzie kołysze cię w skupieniu i pokoju, i gdzie odnajdujesz Boga. Spoczywa w Nim i On cię uzdrawia swoją ukrytą mądrością.