styczeń 2019 – kronika parafialna

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

W niedzielę 06 stycznia 2019 r. obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną Trzech Króli. Podczas każdej Mszy Świętej odbyło się poświęcenie kredy i kadzidła.

Po Mszy Świętej o godz. 10.00 mogliśmy wysłuchać koncertu kolęd pod tytułem „Światłość” w wykonaniu Chóru Kameralnego Sirenes.

Po południu odbyły się Jasełka o Bożym Narodzeniu, które zostały przygotowane przez dzieci ze wspólnot neokatechumenalnych.

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”

W niedzielę 06.01.2019 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną Trzech Króli, J.E. ks. Kazimierz Kardynał Nycz odznaczył 28 osób medalami „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”. Uroczystość odbyła się o godz. 10.30 w Archikatedrze Warszawskiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

Odznaczenia są przyznawane przez ks. Kardynała dwa razy w roku w Uroczystość Objawienia Pańskiego oraz w uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela, która przypada 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

W uroczystości wziął również udział ksiądz proboszcz Walenty Królak, który odebrał medale w imieniu nieobecnych Państwa Anny i Krzysztofa Bankun.

Z naszej parafii zostało odznaczonych 14 osób:

Ewa i Janusz Charczukowie, którzy należą do ekipy odpowiedzialnej za kurs post-cresima przygotowujący młodzież do sakramentu bierzmowania. Dla młodych organizują różne obozy i pielgrzymki. Oboje związani są z Drogą Neokatechumenalną, a Janusz Charczuk jest także głównym katechistą wspólnot neokatechumenalnych w parafii.

Olga i Marcin Gazi służą pomocą w pracach dla dobra innych – Pan Marcin zajmuję się logistyką i zaopatrzeniem, Pani Olga pracuje w bibliotece parafialnej.

Anna i Krzysztof Bakunowie angażują się w duszpasterstwo dzieci. Prowadzą m.in. scholę dziecięcą, która śpiewa co niedzielę na Mszy świętej z udziałem dzieci.

Barbara i Michał Kopiczyńscy, którzy organizują modlitwę różańcową wśród młodzieży i są zaangażowani w kurs post-cresima przygotowując młodzież do sakramentu bierzmowania.

Elżbieta Szczepanek i Barbara Grzanka za zaangażowane w prowadzenie parafialnej biblioteki.

Zofia Dorochowicz, Anna Majewska i Małgorzata Sztandau za pracę w parafialnej grupie Caritas, gdzie organizują pomoc charytatywną dla osób potrzebujących materialnego wsparcia.

Marta Witkowska, dokumentuje fotograficzne parafialne uroczystości odkrywając piękno liturgii, prowadzi również kronikę parafialną.

Po uroczystości wręczenia medali, wszyscy odznaczeni wraz z rodzinami wzięli udział w Mszy Świętej o godzinie 11.00.

Film z uroczystości można obejrzeć tutaj.

Koncert Kolędy Świata

W niedzielę 27.01.2018 r. gościliśmy w naszej parafii seminarzystów z Misyjnego Seminarium Duchownego Rdetemptoris Mater, wraz ze swoim prefektem ks. Pedro Guzmanem.

Seminarzyści zaśpiewali kilka kolęd podczas każdej Mszy Świętej, a ks. Pedro głosił kazania.

Po Mszy Świętej o godzinie 11.30 odbył się krótki koncert kolęd dla dzieci zaś po Mszy Świętej o godzinie 13.00 mogliśmy uczestniczyć w głównym koncercie. Seminarzyści śpiewali kolędy z krajów z których pochodzą, między innymi z Peru, Kolumbii, Hiszpanii. Podczas koncertu były wykonane również kolędy polskie. Jedną z kolęd wspólnie z seminarzystami wykonali ks. Pedro, który grał na gitarze oraz ks. Moises, który śpiewał.

Po zakończonym koncercie seminarzyści rozprowadzali płyty z kolędami, jako „cegiełki” na utrzymanie seminarium.