sierpień 2017 – kronika parafialna

Remont kaplicy Matki Bożej

W sierpniu zakończyliśmy remont Kaplicy Matki Bożej.

Całość kosztów to 375 000 zł. Parafia otrzymała dotację z Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 337 000 zł. Udział własny parafii to 38 000 zł.