grudzień 2014 – kronika parafialna

17 grudnia 2014 – Bierzmowanie

W środę 17 grudnia o godz. 18:30 ks. biskup Rafał Markowski udzielił dorosłym i młodzieży z diecezji warszawskiej Sakramentu Bierzmowania. Katechezy przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania prowadzili: ks. Adam Gorlewski i ks. Sebastian Wawrzyński. W uroczystej Mszy św. wraz z ks. biskupem Rafałem Markowskim uczestniczyli ks. proboszcz Walenty Królak i diakon Matteo Barausse. Podczas uroczystości śpiewała schola młodzieżowa „Szekina”.

24 grudnia 2014 – Pasterka

Pasterce o godz. 24 uczestniczyli wraz z parafianami księża pracujący w tutejszej parafii: ks. proboszcz Walenty Królak wraz z wikariuszami: ks. Sebastianem Wawrzyńskim, ks. Genadijem Kozlowem, ks. Mateuszem Jóźwikiem, ks. Adamem Gorlewskim oraz ks. Moisésem Marín Pérez. Po Eucharystii dzieląc się opłatkiem z kapłanami i parafianami składaliśmy sobie życzenia płynące z serca, aby miłość Chrystusa, narodzonego w Betlejem, umacniała wszystkich na Święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok 2015. Po Mszy św. można było przystanąć i pomodlić się przy szopce umieszczonej w bocznej nawie.

31 grudnia 2014 – koniec Roku Pańskiego 2014

O godz. 18:30 odbyła się Msza św. dziękczynna za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy od Boga w minionym 2014 roku. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak, a w uroczystym błogosławieństwie uczestniczyli także wikariusze naszej parafii. Modlitwą dziękczynno-błagalną ze śpiewem TE DEUM wysławialiśmy Pana za wszelkie otrzymane łaski w minionym 2014 roku. Mszę św. zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczyste błogosławieństwo.

Ksiądz proboszcz złożył sprawozdanie z życia religijnego i materialnego parafii. Zakończył się remont głównych schodów i przedsionka kościoła.