wrzesień 2014 – kronika parafialna

28 września 2014 – koncert scholi młodzieżowej „Szekina”

W niedzielę, po Mszy św. o godz. 21 odbył się koncert „Totus Tuum” w wykonaniu scholi młodzieżowej „Szekina”. Koncert dedykowany był ks. Carlosowi Damaglio, opiekunowi scholi, który wyjeżdża do Brazylii, gdzie będzie rektorem nowego Seminarium Redemptoris Mater w Amazonii, w Belem. W koncercie wzięło udział 23 chórzystów, a także 9 muzyków grających na pianoli, wiolonczeli, gitarach, trąbce i bębnie. Głównym dyrygentem był Tadeusz Tarań. Koncert składał się z piosenek religijnych i prozy – fragmentów z Pisma Świętego. Tak bardzo podobał się ten koncert, że nie obyło się bez bisów. Po koncercie zbierano kolektę na potrzeby nowego Seminarium w Belem.