kwiecień 2013 – kronika parafialna

28 kwietnia 2013 – promocje

Podczas Mszy św. dla dzieci, o godz. 11:30, ks. proboszcz Walenty Królak promował cztery bielanki i dwóch ministrantów. Awansował też ministrantów na wyższe stopnie posługi przy ołtarzu: trzech na choralistów, trzech na ministrantów światła, dwóch na ministrantów księgi i dwóch na ministrantów ołtarza. Homilię do dzieci wygłosił ks. Marek Dziewiecki, Krajowy Duszpasterz Powołań. Po Mszy św. wszyscy ministranci, bielanki wraz z ks. proboszczem, ks. Moisesem i s. Iwoną oraz z rodzicami uczestniczyli w agapie w dolnym kościele.

28 kwietnia 2013 – goście

W dniu dzisiejszym, podczas niedzielnych mszy św. gościliśmy ks. Marka Dziewieckiego, Krajowego Duszpasterza Powołań oraz przedstawiciela Rycerzy Kolumba. Ksiądz Marek wygłosił, w kaplicy Matki Bożej o godz. 12:30, wykład „Wiara w rodzinie”. Rycerz Kolumba zaprosił mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat na spotkanie formacyjne, które odbyło się o godz. 17.

28 kwietnia 2013 – Misja Ewangelizacyjna

W czwartą niedzielę kwietnia, trwania Misji Ewangelizacyjnej na placach wielkich miast, bracia i siostry ze Wspólnot Neokatechumenalnych ewangelizowały współmieszkańców i turystów na placu przed Pomnikiem Bohaterów Getta i Muzeum Historii Żydów Polskich. Pomnik na warszawskim Muranowie upamiętniający bohaterów getta warszawskiego, wzniesiony został w pobliżu miejsca pierwszych walk bojowców żydowskich z hitlerowcami w czasie powstania w warszawskim getcie w kwietniu 1943 roku. Muzeum Historii Żydów Polskich to placówka muzealna poświęcona historii i kulturze polskich Żydów, która otwarta została 19 kwietnia 2013 roku. W tym niezwykłym miejscu wysłuchaliśmy katechezy oraz bracia podzielili się swoimi świadectwami, jakie dobra uczynił w ich życiu Bóg. Bardzo pięknie brzmiały pieśni śpiewane przy akompaniamencie gitar. Na zakończenie spotkania zaśpiewaliśmy pieśń „Słuchaj Izraelu – Szema Izrael”. Przed kościołem, ks. Sebastian Wawrzyński udzielił wszystkim błogosławieństwa.