2011 – kronika parafialna

Kwiecień 2011

1 kwietnia – Droga Krzyżowa

Drogę Krzyżową dla młodzieży o godz. 19.30 poprowadził diakon Moisés Marin Perez wraz z młodzieżą ze Wspólnot Neokatechumenalnych. W ciemności kościoła stał oświetlony reflektorem krzyż. Młodzi prowadzili 14 Stacji Drogi Krzyżowej w oparciu o rozważania Tomasza a`Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. Mówili też o swoich problemach, o swoim Krzyżu, który niosą ze sobą.

2 kwietnia – VI rocznicę śmierci Jana Pawła II

W sobotę, po wieczornej mszy św. odbył się spektakl muzyczny „Multimedialny Tryptyk Rzymski” – poemat Jana Pawła II w interpretacji młodych ludzi ze Wspólnot Neokatechumenalnych, a o godz. 21 odprawiona została przez ks. Proboszcza Walentego Królaka Msza św. dziękczynna za beatyfikację Papieża Polaka.

8 kwietnia – Droga Krzyżowa

Drogę Krzyżową dla młodzieży o godz. 19.30 poprowadził ks. Carlos Damaglio wraz z młodzieżą śpiewającą w chórze parafialnym „De profundis” (Z głębokości). Młodzi ludzie przeplatali słowo pięknym śpiewem. Bardzo wymowna była pieśń i jej słowa:

„Jestem kochany z moim grzechem,
jestem kochany z mą słabością.
Za darmo kocha mnie Pan.
Umarł za mnie i zmartwychwstał abym żył”

Drogę Krzyżową zakończyła pieśń:

„Jezu jestem tu…
Mam tylko Ciebie, moje życie to Bóg.
Chwała, chwała, Jezu wielbię Cię.”

Panie, daj nam zrozumieć, że na drodze Twojej miłości zawsze się wygrywa, nawet wówczas, gdy z powodu przynależności do Ciebie trzeba ponieść śmierć. Daj, Panie, byśmy się nie przestraszyli trudów tej drogi.

10 kwietnia

Dziś po mszach św. o godz. 10 i 13 swoje wiersze recytował Krzysztof Cezary Buszman. Wiersze jego w prosty sposób, bez uciekania się do wyszukanych metafor, przekazują ludzkie dylematy osadzone pomiędzy sacrum a profanum. Mówią także o wydarzeniach ważnych dla nas Polaków, takich jak pontyfikat Papieża Jana Pawła II czy tragedia Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Po koncercie poezji można było kupić tomiki wierszy oraz wiersze nagrane na płytę cd, w interpretacji aktora Krzysztofa Kolbergera, a także dostać autograf tego młodego poety.

11 kwietnia

O godz. 18.30 odbyła się Liturgia Sakramentu Bierzmowania, której przewodniczył ks. biskup Tadeusz Pikus. Biskup udzielił dorosłym z całej diecezji Sakramentu Bierzmowania. Przyjęło go 180 osób.

15 kwietnia

Ostatnia Droga Krzyżowa dla młodzieży o 19.30 była inscenizacją Męki Pańskiej przedstawioną przez scholę z naszej Parafii. Po niej mogliśmy w ciszy adorować Krzyż i Najświętszy Sakrament.

17 kwietnia – Niedziela Palmowa

Główna Msza św. z udziałem wszystkich Wspólnot Neokatechumenalnych odbyła się o godz. 13.00. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Carlosem Damaglio i diakonem Moisésem Marinem Perez. Uroczystość rozpoczęła się procesją ze śpiewem i palmami wokół kościoła. Podczas Eucharystii I Wspólnota Neokatechumenalna wyznała śpiewem Wyznanie Wiary.

Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa jest szczytem roku liturgicznego. Rozpoczyna się ono od Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek, ma swoje centrum w najbardziej uroczystej z liturgii – Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy II Nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

21 kwietnia – Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne jest sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

Wieczorem, o godz. 18.30 ks. proboszcz Walenty Królak odprawił uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. Przy ołtarzu stanęli wszyscy księża pracujący w naszej parafii: Walenty Królak, Carlos Damaglio, Pedro Guzmán, Jan Lorenz, Artur Awdaljan, gościnnie ks. Genadij Kozlow i diakon Moisés Marin Perez. Po homilii odbył się obrzęd umywania nóg. Kapłan po zdjęciu ornatu obmył stopy 12 wybranych mężczyznom. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Na zakończenie uroczystości Najświętszy Sakrament został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni mogli czuwać wraz z Jezusem. Wieczór wielkoczwartkowy nie jest świętem tylko księży, lecz świętem całego ludu kapłańskiego, któremu księża (biskupi i prezbiterzy) posługują.

22 kwietnia – Wielki Piątek

Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża.

Wieczorem godz. 18.30 ks. proboszcz Walenty Królak wraz z księżmi: Carlosem Damaglio, Pedro Guzmánem, Janem Lorenzem, Arturem Awdaljan i diakonem Moisésem Marinem Perez odprawił Liturgię Męki Pańskiej. Rozpoczęła się milczeniem całego kościoła. Prezbiterzy upadli na twarz, a ludzie klęcząc milczeli. Jest to upokorzenie się człowieka wobec Boga, a także wyrażenie smutku i bólu całego Kościoła. Następnie czytano opis proroctwa Izajasza o mękach i cierpieniu Mesjasza oraz opis Męki Pańskiej według św. Jana. Odsłonięto i wniesiono Krzyż i księża wraz z wiernymi oddali cześć krzyżowi poprzez pocałunek. W tym czasie schola parafialna i bracia ze Wspólnot Neokatechumenalnych śpiewali pieśni pasyjne. Po Komunii Świętej, na koniec Liturgii, Najświętszy Sakrament przeniesiono do kaplicy, zwanej Bożym Grobem i wystawiono go w monstrancji nakrytej przezroczystym białym welonem. Zaczęła się żałobna adoracja trwająca aż do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.

23 kwietnia – Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

Przez cały dzień księża święcili pokarmy przyniesione w koszyczkach przez wiernych. Można było nabyć też buteleczki z wodą święconą, którą w czasie kolędy, kapłani poświęcają nasze mieszkania.

O godz. 19 odbyła się najważniejsza celebracja w Roku Liturgicznym – Wigilia Paschalna w Świętą i Wielką Noc Zmartwy¬ch-wstania. Liturgia Wielkiej Soboty nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii SłowaLiturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii ŚwiatłaLiturgii Chrzcielnej. Uroczystej Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak wraz z księżmi: Carlosem Damaglio, Pedro Guzmánem, Janem Lorenzem, Arturem Awdaljan i diakonem Moisésem Marinem Perez. Ponieważ było jasno na dworze Liturgię rozpoczęliśmy od czytań Ewangelii Starego Testamentu. Po ściemnieniu, przed kościołem ks. proboszcz poświęcił ogień, od którego zapalił paschał – symbol Chrystusa. Na świecy paschalnej kapłan skreślił krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako miłosierny sędzia. Na paschale kapłan zapisał bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbił w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Z zapalonym paschałem i śpiewem Światło Chrystusa procesja weszła do nieoświetlonego kościoła. Wszyscy zapalili od paschału świece. Po modlitwie, zapaliły się wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne. Dźwiękiem dzwonków i dzwonu kościelnego oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Po poświeceniu od paschału wody chrzcielnej nastąpił obrzęd chrztu małego dziecka – Roberta Emanuela. My wszyscy wierni przy zapalonych świecach odnowiliśmy swoje przyrzeczenie wiary zawarte podczas chrztu św. Jako święci i umiłowani przez Boga przystąpiliśmy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi nas swoim Ciałem i Krwią, które są pokarmem na życie wieczne.

24 kwietnia – Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela rozpoczynała się o godz. 6 poranną mszą, Rezurekcją, którą zapowiadało uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Uczyniliśmy to w triumfalnym pochodzie z Najświętszym Sakramentem wokół naszego kościoła – w procesji rezurekcyjnej. Po niej odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem pracujących w parafii księży, a celebrowana przez ks. proboszcza Walentego Królaka.

Chrześcijanie, ciesząc się świętem życia „odkupionego” i świętem zwycięstwa dobra, wychodzą ze świątyń, aby tę radość ogłosić całemu światu.

Maj 2011

1 maja – Niedziela Miłosierdzia Bożego i Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II

Podczas mszy świętych modliliśmy się za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, która odbyła się w Rzymie na Placu św. Piotra w obecności Papieża Benedykta XVI.

8 maja – Pielgrzymka na beatyfikację Jana Pawła II

Dziś wieczorem, po 10-dniowej autokarowej pielgrzymce, powrócili z Włoch pielgrzymi z ks. Pedro Guzmanem. Wyruszyli 29 kwietnia na beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Oprócz zwiedzenia Rzymu i Watykanu i udziału w uroczystej Mszy św. beatyfikacyjnej Jana Pawła II, pielgrzymi byli nad Riwierą Adriatycką, w Pompejach, Neapolu, Monte Cassino, San Giovani Rotondo, Loreto, Asyżu i w Wenecji.

8 maja – I Komunia Święta

W niedzielę o godz. 11:30, dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 222 oraz o godz. 13, dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 234 przystąpiły do I Komunii Świętej.

Po udzieleniu błogosławieństwa dzieciom i ich rodzicom oraz ich poświęceniu, ks. proboszcz Walenty Królak wraz z diakonem Moisésem Marinem Perez odprawił uroczyste msze św. pierwszokomunijne. Na pamiątkę I Komunii św. dzieci otrzymały chlebek. Wspólne zdjęcia każdej klasy z ks. proboszczem, katechetkami i nauczycielami zrobione w kościele przed ołtarzem, będą dla dzieci miłą pamiątką z tej uroczystości.

14 maja – pielgrzymka na Jasną Górę i do Studzianne-Poświętne

31 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę i do Studzianne-Poświętne. Hasło pielgrzymki: „Matko Boża Świętorodzinna chroń rodzinę”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Pierwszym etapem pielgrzymki było nawiedzenie Sanktuarium św. Rodziny w Studziannym-Poświętnem. Przed Cudownym Obrazem Św. Rodziny z Nazaretu wysłuchaliśmy historii o obrazie i Bazylice opowiedzianej przez tutejszego księdza. Obraz został 18 sierpnia 1968 r. ukoronowany papieskimi koronami przez J. Em. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski oraz Ks. Kard. Karola Wojtyłę. Nasze modlitwy do Matki Bożej Świętorodzinnej przedstawiliśmy w intencji naszych rodzin.

Po przyjeździe na Jasną Górą w Częstochowie modliliśmy się przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na Wałach p. Wojtek poprowadził Drogę Krzyżową, a przy pomniku Jana Pawła II odmówiliśmy modlitwę „Ojcze nasz” wypraszając w ten sposób od Boga w Niebie przez wstawiennictwo nowego Błogosławionego dla siebie, swoich rodzin i najbliższych oraz dla naszej ojczyzny najpotrzebniejsze łaski. Potem pielgrzymi uczestniczyli we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem Najświętszej Marii Panny.

18 maja – spotkanie Wspólnot Neokatechumenalnych z Abp. Kazimierzem Nyczem

W hali sportowej „Arena” na warszawskim Ursynowie, przy ul. Pileckiego 122, o godz. 19 odbyło się spotkanie z Abp Kazimierzem Nyczem. Uczestniczyli w niej odpowiedzialni za Drogę w Warszawie, księża-pracownicy Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, seminarzyści oraz bracia i siostry z dziećmi ze Wspólnot Neokatechumenalnych działających przy parafiach na terenie Warszawy-Północ i Zachód. W naszej parafii, św. Augustyna, istnieje 12 Wspólnot. Wybrani losowo bracia i siostry, będący na poszczególnych etapach Drogi, złożyli swoje świadectwo wiary. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii Abp Kazimierz Nycz wygłosił homilię. Spotkanie z Arcybiskupem zakończyło błogosławieństwo, jakie udzielił wszystkim zebranym na hali. Osobiście pobłogosławił dzieci, które przybyły wraz z rodzicami na to spotkanie.

22 maja

Podczas mszy św. o godz. 11:30 ks. proboszcz Walenty Królak promował 5 nowych bielanek i 5 ministrantów. Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła młodzież ze Wspólnot Neokatechumenalnych, która śpiewała pieśni przy akompaniamencie gitar. Po mszy św. wszyscy ministranci, bielanki wraz z ks. proboszczem, s. Iwoną oraz z rodzicami pozowali do wspólnego zdjęcia.

28 maja – Święcenia Kapłańskie

W Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście o godz. 16 na uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza, 13 diakonów z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i 5 diakonów z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, przyjęło święcenia kapłańskie. Została im przekazana władza Jezusa, by w Jego imieniu i dzięki darom Ducha Świętego karmili Kościół Słowem i łaską Bożą. Całej uroczystości towarzyszył piękny śpiew scholi z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego pod kierownictwem księdza prałata Wiesława Kądzieli. Wśród wyświęconych był diakon Moisés Marin Perez z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, który odbywał w naszej parafii swoją praktykę.

29 maja – Msza św. prymicyjna ks. Moisésa Marina Pereza

Uroczystej prymicyjnej mszy św. o godz. 13 przewodniczył neoprezbiter Moisés Marin Perez, a uczestniczyli jego rodzice i rodzeństwo, ks. proboszcz Walenty Królak i zaproszeni księża z Polski i Hiszpanii, goście z jego hiszpańskiej i polskiej Wspólnoty Neokatechumenalnej oraz parafianie. Na zakończenie mszy świętej neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, ministrantom i bielankom, siostrom zakonnym, seminarzystom, swoim rodzicom, rodzeństwu, rodzinie oraz wszystkim zgromadzonym parafianom. Życzenia błogosławieństwa Bożego na czas posługi w parafii św. Augustyna nowemu kapłanowi złożyli: ks. proboszcz, księża, seminarzyści oraz bielanki. Wczoraj, z rąk abp. Kazimierza Nycza dostał dekret, kierujący go do pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi ks. Moisésa.

Czerwiec 2011

4 czerwca – pielgrzymka do Stoczka Klasztornego i do Głotowa

W pielgrzymce uczestniczyły: 43 osoby z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes oraz ks. Paweł Śmierzchalski MIC z seniorem ks. Zygmuntem MIC i siostrą Karoliną, katechetką. Hasło pielgrzymki: „Dziękujemy za Błogosławionego Jana Pawła II i za Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Pierwszym etapem pielgrzymki był Stoczek Klasztorny, gdzie pielgrzymi uczestniczyli w koncelebrowanej Mszy św. w Sanktuarium MB Królowej Pokoju. Na Mszy św. były obecne też dzieci, które w tym roku przyjęły I Komunię św. z rodzicami i ich katechetką z pobliskich Bartoszyc, gdzie przez wiele lat przebywał w jednostce wojskowej Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Po Mszy św., ks. Paweł na zewnątrz świątyni opowiedział nam o kulcie Matki Bożej w tym Sanktuarium i o jego historii. Następnie jeszcze raz przechodząc przez Świątynię udaliśmy się do Muzeum z pamiątkami zgromadzonymi po prawie rocznym internowaniu w tym miejscu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. W przepięknym i malowniczym ogrodzie klasztornym spożyliśmy ciepły posiłek. W czasie wolnym mogliśmy kupić pamiątki, spacerować lub odpoczywać w parku. Był też czas na własną modlitwę w Sanktuarium przed Cudownym Obrazem MB Królowej Pokoju.

Kolejnym celem naszego pielgrzymowania była miejscowość GłotowoSanktuarium z Cudem Eucharystycznym oraz ładnie położoną Kalwarią Warmińską, wybudowaną na wzór Jerozolimskiej. W Kalwarii tej znajdują się kamienie przywiezione z Jerozolimskiej Kalwarii. W Świątyni ks. proboszcz opowiedział nam o tym miejscu kultu. Stacje Drogi Krzyżowej w Kalwarii Warmińskiej przechodziliśmy rozważając każdą z nich w myśli lub poprzez zwarte wyraźne wspólne wypowiedzi.

5 czerwca – VI Dzień Dziękczynienia

W tym dniu nasi parafianie uczestniczyli w Białym Marszu z relikwiami Papieża Jana Pawła II z Placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie oraz we mszy św. o godz. 12 koncelebrowanej przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Celestino Migliore. Podczas niej dokonał się Akt Dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II z udziałem Episkopatu Polski, zaproszonych gości i pielgrzymów.

Po mszy św. można było uczestniczyć w wielu atrakcjach kulturalnych i artystycznych (koncerty zespołów muzycznych i solistów, miasteczko zabaw dla dzieci) oraz zwiedzić Panteon Wielkich Polaków (relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, grób ks. Jana Twardowskiego i symboliczny grób Jana Pawła II z Jego relikwiami).

12 czerwca – Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki

O godz. 14 odbył się dziękczynny koncert za dar beatyfikację Błogosławionego Jana Pawła II – wielkiego papieża i Polaka patrioty w wykonaniu Warszawskiego Chóru ”Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego. Od 2002 roku dyrygentem chóru jest Wiesław Jeleń. W repertuarze chóru znalazły się pieśni staropolskie i autorów współczesnych takich jak Enrico Morricone i Andrzej Koszewski.

Na ołtarzu św. Augustyna stanęło wyremontowane tabernakulum. Zostały w nim umieszczone na stałe relikwie św. Augustyna i św. Moniki. Możemy oddawać cześć tym relikwiom.

19 czerwca

W niedzielę w naszym kościele odbyły się o godz. 17 i 20:30 dwa spektakle muzyczno-taneczne „Multimedialny Tryptyk Rzymski” – poemat Jana Pawła II w interpretacji młodych ludzi ze Wspólnot Neokatechumenalnych. Młodzi zbierają pieniądze na sierpniowy wyjazd do Madrytu na Spotkanie Młodzieży z Papieżem.

20 czerwca

W poniedziałek 20 czerwca, do Sakramentu Bierzmowania przystąpili gimnazjaliści z naszej parafii oraz dorośli z całej diecezji warszawskiej (220 osób). Młodzież została objęta całorocznym przygotowaniem w ramach katechezy w parafii. Opiekę ze strony parafii sprawowali i młodych do Sakramentu Bierzmowania przygotowali: ks. Carlos Damaglio i ks. Pedro Guzmán. Z dorosłymi katechezy przez 2 miesiące prowadził ks. Jan Lorenz. O godz. 18:30 biskup Tadeusz Pikus wraz z ks. proboszczem Walerym Królakiem rozpoczął uroczystą mszę świętą, w czasie której udzielił młodzieży i dorosłym sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

21 czerwca

Mszę świętą końca roku szkolnego 2010/2011 o godz. 18:30 celebrował ks. proboszcz Walenty Królak. Ks. proboszcz poświęcił sprzęt sportowo-wakacyjny, który dzieci przyniosły ze sobą. Schola dziecięca ubogaciła swym śpiewem liturgię mszy św. Po mszy św. dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone na agapę do Kaplicy Matki Bożej.

23 czerwca – Boże ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Główne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 17, po której jak co roku ulicami Nowolipki, Smoczą i Dzielną przeszła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, tylu ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytano fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Pierwszy ołtarz przy kościele udekorowały wspólnoty neokatechumenalne. Z rąk ks. proboszcza Walentego Królaka Najświętszy Sakrament został przekazany ks. Arturowi Awdaljan. Następnie w procesji ulicą Nowolipki przy drugim ołtarzu ks. Artur Najświętszy Sakrament przekazał ks. Janowi Lorenzowi. Treścią tego ołtarza, który wykonała młodzież, były słowa : „Gdy byłeś młodszy chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy się zestarzejesz wyciągniesz ręce swoje, a inny poprowadzi cię dokąd nie chcesz”. Tu śpiewała schola młodzieżowa. Przy trzecim ołtarzu, wykonanym przez Żywy Różaniec, gdzie był napis: „Nikt nie ma większej miłości od tej – kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”, modlił się ks. Robert Legeżyński. Następnie dotarliśmy w procesji na tyły kościoła przy ul. Dzielnej. Czwarty ołtarz przygotowały wspólnoty neokatechumenalne. Tu ks. proboszcz Walenty Królak po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Jana wygłosił krótką homilię, a następnie podziękował wszystkim uczestnikom procesji za udział w niej. Na koniec udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Po zakończeniu uroczystości, przed kościołem, ks. proboszcz zaprosił dzieci na lody śmietankowe.

25 czerwca

Ks. Artur Awdaljan kończy pracę w naszej parafii. Został przeniesiony do parafii św. Teresy we Włochach w Warszawie. Również ks. Pedro José Guzman Ardila kończy pracę w naszej parafii. Został skierowany do pracy jako formator w Seminarium Duchownym „Redemptoris Mater”. Obu księżom dziękujemy za ich gorliwą pracę duszpasterską w naszej parafii i życzymy błogosławieństwa Bożego w dalszej kapłańskiej posłudze. Natomiast posługę w naszej parafii podejmie ks. Moisés Marín Pérez. Zmiany personalne księży dokonają się pod koniec sierpnia.

Na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze 37. rząd I znajduje się nagrobek pierwszego proboszcza naszej parafii – ks. Karola Czajkowskiego, którego 100 lecie śmierci przypadało w ubiegłym roku. Niestety, sądząc ze stanu grobowca, nie ma już opiekujących się nim osób. A stan grobu jest mocno niezadowalający – na tumbie leży zwalony i rozbity piaskowcowy krzyż. Ks. proboszcz zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie remontu grobowca pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Karola Czajkowskiego – który był nie tylko pierwszym proboszczem, ale równocześnie budowniczym naszego kościoła.

Ofiary można składać do puszki stojącej za ławkami kościoła – oznaczonej napisami. Parafia nasza ma szczególny obowiązek sfinansowania naprawy i zaopiekowania się nagrobkiem – póki jest jeszcze co ratować. Można też odwiedzić grób ks. Karola Czajkowskiego i odmówić modlitwy – grób jest dosłownie 3-4 minuty od IV bramy cmentarnej.

25 czerwca – pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

W pielgrzymce uczestniczyło: 46 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta oraz z parafii Matki Bożej z Lourdes. Hasło pielgrzymki: „Jezusie Miłosierny otocz opieką swą nas i nasze rodziny”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Po przyjeździe pielgrzymi nawiedzili cmentarz klasztorny i modlili się za pochowane tu osoby, m.in. za siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Potem udali się tradycyjnie do kaplicy klasztornej, w której oddali hołd św. s. Faustynie Kowalskiej-Apostołce Miłosierdzia Bożego przez ucałowanie jej relikwii. Przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia oraz św. s. Faustyny prosiliśmy o zdrowie i łaski dla nas, naszych najbliższych i naszych rodzin. W Klasztorze zwiedziliśmy zrekonstruowaną celę zakonną (dawną zakonną infirmerię) z czasów życia świętej Faustyny. W Kaplicy Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu znajdującej się przy Bazylice Miłosierdzia Bożego adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. W Bazylice wraz z pielgrzymami m.in. z młodzieżą gimnazjalną z Łowicza i ich księdzem opiekunem uczestniczyliśmy we Mszy św. o godz. 13.00. Chętne osoby, z wieży widokowej znajdującej się przy Bazylice, mogły podziwiać panoramę Krakowa i starać się nieco z trudnością, z powodu gęstych tego dnia chmur na niebie, wypatrywać szczytów Tatr. W obie strony czas podróży autokarem poświęcono na wspólną modlitwę i śpiew wykorzystując przy tym śpiewniki pielgrzymkowe.