2009 – kronika parafialna

Kwiecień 2009

1 kwietnia

Wieczornej mszy św. o godz. 18:30 przewodniczył ks. Biskup Piotr Jarecki wraz z diakonem Janem Lorenzem. Biskup udzielił dorosłym z całej diecezji Sakramentu Bierzmowania. Przyjęło go 250 osób.

2 kwietnia – rekolekcje parafialne

W tym roku do wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych zaproszony został ks. Robert Wawer, jezuita. Przybył do naszej wspólnoty, aby przygotować nas do spowiedzi i do świąt wielkanocnych. Rekolekcje rozpoczęły się w czwartek 2 kwietnia i będą trwały do soboty 4 kwietnia. Przez całą sobotę będzie można skorzystać ze spowiedzi. Tematem tegorocznych rekolekcji jest „nawrócenie”.

O godz. 21 ks. proboszcz Walenty Królak odprawił mszę św. dziękczynną za Jana Pawła II w IV rocznicę Jego śmierci. W godzinie śmierci papieża Polaka – 21:37 cała parafia modliła się o rychłą Jego beatyfikację.

3 kwietnia

O godz. 19:45 młodzież ze Wspólnot Neokatechumenalnych przedstawiła multimedialno-teatralną Drogę Krzyżową: „Grzech zabija! Dzięki Jezusowi masz szansę uniknąć śmierci”. Młodzi ludzie pokazali nam mękę Jezusa poprzez słowno-muzyczny spektakl, w którym opowiedzieli o swoich grzechach i cierpieniach, które pokonała miłość Chrystusa do nich. Obrazy, które mogliśmy zobaczyć na ekranie miały wstrząsającą wymowę jakie cierpienia musiał znosić Pan Jezus za nasze grzechy wyrządzone przeciwko człowiekowi. Nasz Pan poucza, że nie wystarcza płakać nad naszymi błędami, ale trzeba położyć kres naszym grzechom, prawdziwej przyczynie Jego cierpień i męki.

Panie Jezu, składamy Ci dzięki za wszystkie tajemnice odkupienia, za mękę, śmierć, zmartwychwstanie, które chciałeś przeżyć dla nas; za otwarcie tajemnic Twego Serca przebitego na krzyżu.

5 kwietnia – Niedziela Palmowa

Przed mszami świętymi dzieci z naszej parafii sprzedawały palemki. Zarobione ze sprzedaży pieniądze przeznaczą na wyjazd wakacyjny na parafialne kolonie.

Mszę św. o godz. 13 rozpoczął ks. proboszcz Walenty Królak poświęceniem palm przed kościołem. Następnie w uroczystej procesji księża: Walenty Królak, Carlos Damaglio i diakon Jan Lorenz oraz bracia i siostry ze Wspólnot Neokatechumenalnych przeszli wokół Świątyni. Podczas mszy św. I Wspólnota Neakatechumenalna wyznała śpiewem Wyznanie Wiary. Uroczystość zakończyła się odśpiewanie psalmów przy akompaniamencie gitar, skrzypiec i dzwoneczków.

Triduum Paschalne

Po dniach skupienia, rekolekcji i przygotowania duchowego zaczęło się święte Triduum Paschalne – szczyt całego roku liturgicznego. Pokazuje ono sens i wypełnienie się ludzkiej historii. Chrystus zwycięża swoją miłością grzech i śmierć.

9 kwietnia – Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo, aby w perspektywie swego odejścia pozostać w Kościele i działać w nim przez sakramenty święte i być obecnym pod osłoną białego Chleba. Jest to Dzień Kapłana, dlatego naszym duszpasterzom składaliśmy życzenia, pamiętając o nich w modlitwie.

Wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Walenty Królak. Wraz z nim mszę świętą celebrowali kapłani naszej parafii: ks. Jarosław Kotula, ks. Pedro Guzman, ks. Carlos Damaglio, diakon Jan Lorenz oraz goście ks. Ryszard Rabijewski oraz ks. Diego Martinez. W tym roku w obrzędzie umycia nóg uczestniczyło 12 młodych mężczyzn ze Wspólnot Neokatechumenalnych. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Po mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony z tabernakulum do ciemnicy w bocznym ołtarzu i do godz. 22 trwała jego adoracja.

10 kwietnia – Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień pokuty, postu i modlitwy. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Zastępuje ją Liturgia Męki Pańskiej. Najważniejszym momentem Jej jest adoracja i ucałowanie Krzyża. Kościół, sprawując Tajemnicę Męki i Śmierci Pańskiej, przyjmuje postawę uniżenia przed Uniżonym.

O godzinie 18:30 celebracje Liturgii Męki Pańskiej prowadził ks. proboszcz Walenty Królak w asyście kapłanów: ks. Carlosa Damaglio, ks. Pedro Guzmána, ks. Jarosława Kotuli, ks. Marcina Różańskiego, diakona Jana Lorenza i liturgicznej służby ołtarza. Najpierw w imieniu całej wspólnoty Kościoła przed majestatem Boga padli na twarz kapłani, wyrażając tym kruchość i przechodniość ludzkiej egzystencji. Znamienna była cisza, która w tym momencie panowała. Po odczytaniu przez kapłanów narracji o Męce i Śmierci Jezusa Chrystusa i wygłoszeniu przez ks. proboszcza homilii wszyscy wierni w świątyni adorowali Krzyż Pański. Ucałowanie Świętego Znaku to bardzo intymny gest wyrażający wejście w komunię z Jezusem i pełne oddanie się Bogu do dyspozycji. Wyraża zgodę na podjęcie własnego krzyża mocą Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Dzisiejsza Liturgia została ubogacona śpiewem chóru młodzieżowego. Na koniec nabożeństwa odbyła się procesja do Grobu Pańskiego, przy którym do godz. 22 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku Grób zaprojektowała i wykonała młodzież ze Wspólnot.

11 kwietnia – Wielka Sobota

Wielka Sobota z jednej strony jest dniem wyciszenia, skupienia i adoracji, z drugiej zaś wielkanocnym dniem chwały.

Przez cały dzień księża święcili pokarmy przyniesione w koszyczkach przez wiernych. Jednocześnie wierni adorowali Pana Jezusa w Grobie Pańskim.

Uroczystej Liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczęła się o godz. 20 przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak, a wraz z nim mszę św. koncelebrowali: ks. Jarosław Kotula, ks. Pedro Guzmán, ks. Carlos Damaglio, ks. Marcin Różański i diakon Jan Lorenz. Po zapaleniu paschału od ognia z ogniska rozpalonego przed kościołem światło płomienia rozprowadzili wśród wiernych księża i ministranci. Po czytaniach Ewangelii Starego Testamentu dźwiękiem dzwonków i dzwonu kościelnego oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Śpiewając radośnie cieszyliśmy się, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i otworzył nam bramy Niebios. Od paschału nastąpiło poświęcenie wody chrzcielnej, a następnie przy zapalonych świecach wszyscy odnowiliśmy swoje przyrzeczenie wiary zawarte podczas chrztu św. Uczestniczyliśmy w Liturgii Paschalnej rozpoczynającej świętowanie Paschy. Chrystus bowiem nie pozostał na krzyżu ani w grobie, on zmartwychwstał.

12 kwietnia – Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Jak co roku o godz. 6, procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, rozpoczęła się uroczysta Rezurekcja z udziałem pracujących w parafii księży, a celebrowana przez ks. proboszcza Walentego Królaka.

Jezus Chrystus wieńczy swoje posłannictwo chwalebnym zmartwychwstaniem, które otwiera bramy do Nieba dla każdego, kto zechce uwierzyć w ewangeliczne przesłanie. Radujemy się z Jego obecności wśród nas i śpiewamy „Alleluja”.

13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

Uczestnictwem w dzisiejszych mszach świętych zakończył 6-tygodniową praktykę wielkopostną w naszej parafii diakon Jan Lorenz.

Dziękujemy Mu za posługę przy ołtarzu, za modlitwę, za całą pracę wkładaną w służenie Bogu i nam parafianom. Życzymy, aby Dobry Bóg miał Go w swojej opiece i prowadził po drogach służby kapłańskiej.

26 kwietnia

Podczas mszy św. o godz. 11:30 ks. proboszcz Walenty Królak promował 8 nowych bielanek i 12 ministrantów oraz wręczył awanse na wyższe stopnie posługi przy ołtarzu. Po mszy św. ks. proboszcz zaprosił wszystkich: bielanki, ministrantów i ich rodziców na agapę do Kaplicy Matki Bożej. Tę uroczystą msze św. uświetnił występ chóru i orkiestry złożonej z uczestników Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych, które odbywały się w Domu Sióstr przy ul. Żytniej. Organizatorem tych warsztatów były Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, a przewodniczyli muzycy i kompozytorzy z ośrodka krakowskiego: Piotr Pałka i Hubert Kowalski. Przez śpiew na tej uroczystej Eucharystii włączyli się oni w naszą modlitwę, czyniąc ją bardziej piękną i godną uwielbienia Boga.

Maj 2009

2 maja

80 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta oraz z parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie wraz z diakonem Pawłem Śmierzchalskim (marianinem) uczestniczyło w pielgrzymce do Skórca, Leśnej Podlaskiej i Kodnia. Hasło pielgrzymki: „Maryjo, Matko Jedności i Wiary zawierzamy Ci swoje życie”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od nawiedzenia klasztoru w Skórcu, w którym znajduje się siedziba nowicjatu Zgromadzenia Księży Marianów. Uczestniczyliśmy we mszy św. w przyklasztornym kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła, od 1718 roku miejsca kultu Cudownego Krzyża. W refektarzu zostaliśmy ugoszczeni przez kleryków słodkim poczęstunkiem, a w przyklasztornym ogrodzie odpoczywaliśmy spacerując ścieżkami wśród bujnej roślinności. Po klasztorze oprowadzał nas i opowiadał jego dzieje ojciec przełożony, Tadeusz Mierzwiński.

W Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej modliliśmy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Jedności i Wiary, zwanej Leśniańską Królową zawierzając Jej swoje troski i problemy życiowe. Po Sanktuarium oprowadzał nas ojciec Piotr, paulin. W Kaplicy Zjawienia nawiedziliśmy relikwie drzewa gruszy na którym zjawił się Cudowny Obraz. Woda, która ukazała się przy budowie kaplicy, została ujęta w studzienkę. Używana z wiarą ma lecznicze właściwości.

Pobyt w Kodniu rozpoczęliśmy od nawiedzenia kościoła św. Anny i przedstawienia naszych próśb Matce Bożej Kodeńskiej, Matce Jedności i Królowej Podlasia. Spacerując po parku należącym do Sanktuarium, pani przewodnik przedstawiła nam burzliwe dzieje obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, dla którego złamano prawo. Tu wielowiekowa historia w naturalny sposób łączy Zachód ze Wschodem, a wierni: katolicy, unici, prawosławni razem klękają przed Cudownym Obrazem i proszą o łaski. Spacerowaliśmy wśród Stacji Drogi Krzyżowej z oryginalnymi figuralnymi rzeźbami drewnianymi usytuowanych wokół ruin zamku Sapiehów z XVI w. (obecnie jest tu ołtarz polowy). Mogliśmy też pomodlić się w gotyckim kościele św. Ducha (dawniej była tu cerkiew zamkowa), a przy pomniku Jana Pawła II zapaliliśmy znicze wdzięczności i odśpiewaliśmy „Barkę”. Spacer w słoneczne popołudnie lewym brzegiem Bugu w pobliżu granicy państwa zakończył naszą pielgrzymkę.

10 maja

W niedzielę 11 maja o godz. 11:30, grupa 29 dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 210 przystąpiła do I Komunii Świętej. Przed kościołem ks. proboszcz Walenty Królak udzielił dzieciom błogosławieństwa. Następnie uroczyście wprowadził je do świątyni, gdzie wraz z ks. Jarosławem Kotulą w ich intencji sprawował ofiarę eucharystyczną. Na pamiątkę I Komunii św. dzieci otrzymały chlebek i stokrotki oraz zrobiły sobie wspólne zdjęcie przed ołtarzem z ks. proboszczem, ks. Jarkiem i katechetką.

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego.

16 maja

W sobotę o godz. 11, grupa 13 dzieci z klasy drugiej Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7 przystąpiła do I Komunii Świętej. Ks. proboszcz Walenty Królak przed mszą św. pobłogosławił dzieci i ich rodziców, a następnie odprawił uroczystą Eucharystię pierwszokomunijną.

17 maja

W niedzielę o godz. 10, grupa 40 dzieci z trzech klas drugich Szkoły Podstawowej nr 222 oraz o godz. 13, grupa 45 dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 234 przystąpiła do I Komunii Świętej.

Po udzieleniu błogosławieństwa dzieciom i ich rodzicom oraz ich poświęceniu, ks. proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Jarosławem Kotulą odprawił uroczyste msze św. pierwszokomunijne.

Wspólne zdjęcia każdej klasy z ks. proboszczem, ks. Jarkiem i katechetkami, zrobione w kościele przed ołtarzem, będą pamiątką z tej uroczystości.

Biały Tydzień

Jest to nawiązanie do tradycji katechumenatu z pierwszych wieków Kościoła, kiedy nowo ochrzczeni przez cały tydzień po Chrzcie św. nosili białe szaty.

W Białym Tygodniu dzieci pierwszokomunijne odnowiły Sakrament Chrztu św. Zapaliły od paschału przyniesione świece od chrztu św., a po pokropieniu wodą święconą z chrzcielnicy wykonały znak Krzyża św. Dostały też z rąk ks. proboszcza Walentego Królaka pamiątkę – obraz Świętej Rodziny namalowany na desce. Prezbiter poświęcił medaliki, krzyżyki, różańce, Biblie, które dzieci dostały w prezencie pierwszokomunijnym od rodziny.

23 maja

W pielgrzymce do Leśniowa i na Jasną Górę do Częstochowy uczestniczyło: 50 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie z księdzem seniorem Zygmuntem Stolarczykiem. Hasło pielgrzymki „Matko Boża Leśniowska, Patronko Rodzin miej w opiece nasze rodziny”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

Po przy przyjeździe do Leśniowa, przedmieścia Żarek, uczestniczyliśmy we mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Klęcząc przed Cudowną Figurą prosiliśmy o łaski dla naszych rodzin. Przed Sanktuarium, o historii Leśniowa i o cudach doznanych za przyczyną Matki Bożej Leśniowskiej opowiedział ks. Zygmunt (marianin). Ze źródełka znajdującego się obok Kaplicy Matki Bożej Anielskiej mogliśmy napić się i wziąć ze sobą cudowną, uzdrawiającą wodę.

Modlitwą w Kaplicy Matki Bożej przy Cudownym Obrazie Najświętszej Marii Panny rozpoczęliśmy nasz pobyt na Jasnej Górze. W czasie wolnym pielgrzymi zwiedzali zabytki Jasnej Góry: skarbiec, wieżę, arsenał, muzeum oraz spacerowali wzdłuż Wałów Jasnogórskich.

24 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

W Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście o godz. 10 na uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza, 24 diakonów z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, przyjęło święcenia kapłańskie. Poprzez konsekrację zostali włączeni i przyjęci przez samego Chrystusa na służbę Kościołowi. Została im przekazana władza Jezusa, by w Jego imieniu i dzięki darom Ducha Świętego karmili Kościół Słowem i łaską Bożą. Całej uroczystości towarzyszył przepiękny śpiew scholi z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego pod kierownictwem księdza prałata Wiesława Kądzieli. Wśród wyświęconych był diakon Jan Lorenz z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, który odbywał w naszej parafii swoją 6-tygodniową praktykę wielkopostną.

Nowo wyświęconemu Księdzu Janowi życzymy Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień kapłańskiej posługi.

25 maja – Prymicja ks. Jana Lorenza

Uroczystej Eucharystii dla wspólnot neokatechumenalnych o godz. 19:45 przewodniczył neoprezbiter Jan Lorenz, a uczestniczyli rodzice, proboszcz i księża z naszej parafii, parafii Matki Bożej Różańcowej, seminarzyści z Seminarium „Redemptoris Mater”, wspólnoty neokatechumenalne z naszej parafii, z parafii Matki Bożej Różańcowej, bracia ze wspólnot innych parafii, przyjaciele. Dziękując Bogu za łaskę powołania stanął on wraz z prezbiterami przy ołtarzu Ofiary Chrystusa by jako Jego kapłan sprawować po raz pierwszy w życiu Eucharystię. Na jej zakończenie neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, siostrom zakonnym, seminarzystom, swoim rodzicom oraz braciom i siostrom ze wspólnot. Do późna w nocy trwała agapa przed kościołem, którą przygotowały wspólnoty. Wszyscy cieszyliśmy się z nowego kapłana, który będzie posługiwał w parafii św. Augustyna i życzyliśmy mu szczególnego błogosławieństwa Bożego na czas pracy w naszej parafii.

26 maja

Od kilku dni możemy modlić się do Matki Bożej z Aparacida, patronki Brazylii. Jej figurkę przywiózł parę lat temu ks. proboszcz. Umieszczona została na półeczce zawieszonej na ścianie przy ołtarzu św. Augustyna.

Dziękujemy Matce Bożej z Aparacida za życie i 8 lat kapłaństwa księdza Carlosa Damaglio i polecamy go Jej opiece na dalsze lata jego posługi Bogu i ludziom.

29 maja

Po wieczornej mszy św., o godz. 19:15 odbył się uroczysty koncert z okazji roku św. Pawła pt: „Śladami Świętego Pawła”. Słowo o Św. Pawle pięknie przedstawił znany polski aktor teatralny i filmowy – Jerzy Zelnik, a utwory wokalno-instrumentalne muzyki sakralnej J.S. Bacha, G. Rossiniego i J. Maklawicza wykonali Aleksandra Bubicz – sopran, Rober Mojsa – tenor, Wojciech Bednarski – gra na organach. W koncercie zostały wykorzystane fragmenty filmu „Pierwszy chrześcijanin” w reżyserii Andrzeja Sikory. Był to ciekawy montaż słowno-muzyczno-multimedialny obrazujący życie św. Pawła.

31 maja – Msza św. prymicyjna ks. Jana Lorenza

Uroczystej prymicyjnej mszy św. o godz. 13 przewodniczył neoprezbiter Jan Lorenz, a uczestniczyli jego rodzice, ks. proboszcz Walenty Królak i księża z naszej parafii. Na zakończenie mszy św. neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, siostrze zakonnej, seminarzystom, swoim rodzicom oraz wszystkim zgromadzonym parafianom. Życzenia błogosławieństwa Bożego na czas posługi w parafii św. Augustyna nowemu kapłanowi złożyli: ks. proboszcz, księża oraz bielanki.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi ks. Jana.

Po każdej mszy św. księża święcili przed kościołem pojazdy. W kolejce do święcenia ustawiały się nie tylko auta, ale była też i dziecięca hulajnoga.

Czerwiec 2009

1 czerwca

Kończy się Jubileuszowy Rok św. Pawła Apostoła. W związku z tym odbędą się trzy wykłady na temat życia i nauczania św. Pawła, w poniedziałki 1, 8 i 15 czerwca o godz. 19:15 w kaplicy MB. Wykłady te poprowadzi nasz parafianin dr nauk biblijnych ks. Krzysztof Siwek, a organizuje je Akcja Katolicka z naszej parafii.

6 czerwca

W pielgrzymce do Lichenia na uroczystość Święceń Kapłańskich diakona Pawła Śmierzchalskiego uczestniczyło: 100 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Hasło pielgrzymki „Matko Boża Licheńska, módl się za kapłanów ”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

Przed pomnikiem Jana Pawła II z kustoszem Sanktuarium ks. Eugeniuszem Makulskim odśpiewaliśmy „Barkę”. W Bazylice Licheńskiej uczestniczyliśmy we mszy św. przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej podczas której 3 diakonów z Zgromadzenia Księży Marianów przyjęło Święcenia Kapłańskie. W czasie tej uroczystości modliliśmy się za tych młodych prezbiterów, aby Dobry Bóg i Matka Boża Licheńska mieli ich w swojej opiece na tej pięknej drodze posługi kapłańskiej. Razem z życzeniami ks. Paweł otrzymał od pielgrzymów obraz ręcznie namalowany na desce przedstawiający Matkę Bożą z Panem Jezusem. Po mszy św. w czasie wolnym można było zwiedzić apartamenty papieskie w starej części Sanktuarium, w dawnym budynku zakonnym. Tam podczas pobytu w Licheniu 6 czerwca 1999 roku spał i pracował Ojciec Święty. W kapliczce, w której przed obrazem MB Licheńskiej papież Jan Paweł II modlił się, odśpiewaliśmy razem z przewodniczką jego ulubioną „Barkę”. Chętni przeszli Stacjami Drogi Krzyżowej na Golgotę, napili się wody z pobliskiego cudownego źródełka oraz zwiedzili wnętrze Bazyliki, kościół św. Doroty i Kaplicę św. Krzyża.

11 czerwca Boże ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 17, po której jak co roku ulicami Nowolipki, Smoczą i Dzielną przeszła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Przy pierwszym ołtarzu, zbudowanym przy kościele przez wspólnoty neokatechumenalne, z rąk ks. proboszcza Walentego Królaka Najświętszy Sakrament został przekazany ks. Jarosławowi Kotuli. Następnie w procesji ulicą Nowolipki przy drugim ołtarzu ks. Jarosław Najświętszy Sakrament przekazał ks. Carlosowi Damaglio. Przy tym ołtarzu z hasłem „Bo góry mogą ustąpić, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie” który wykonała młodzież, śpiewał chór młodzieżowy. Przy trzecim ołtarzu, wykonanym przez Żywy Różaniec, z hasłem „Kto we mnie trwa ten życie ma wieczne” modlił się ks. Pedro Guzmán. Podczas modlitwy spadł deszcz. Schronieni pod parasolami dotarliśmy w procesji do czwartego ołtarza, którego hasło brzmiało: „Abyśmy wszyscy stanowili jedno”. Przygotowały go wspólnoty neokatechumenalne na tyłach kościoła przy ul. Dzielnej. Tu ks. proboszcz Walenty Królak wygłosił homilię i podziękował uczestnikom procesji za udział w niej. I wtedy zaświeciło słońce, deszcz przestał padać, a my po zakończeniu uroczystości, mogliśmy przed kościołem zajadać się lodami, którymi częstował dzieci i dorosłych ks. proboszcz. W ten sposób świętowaliśmy niezmierzoną hojność naszego Boga, który dał nam Ciało i Krew swego Syna, byśmy już nie żyli w jakimkolwiek braku. Byśmy mieli wszystko: Jego samego, który pozostał z nami na zawsze.

12 czerwca

W piątek 12 czerwca, przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania 78 uczniów klas 3 gimnazjalnych z naszej parafii. Młodzież została objęta całorocznym przygotowaniem w ramach katechezy w parafii. Opiekę ze strony parafii sprawowali i młodych do Sakramentu Bierzmowania przygotowali: ks. Carlos Damaglio, ks. Jarosław Kotula i ks. Pedro Guzmán.

O godz. 18:30 ks. arcybiskup Kazimierz Nycz rozpoczął uroczystą mszę świętą, w czasie której udzielił młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Krzyżyk „tau” zawieszony na szyi bierzmowanego to pamiątka która ma przypominać o łasce, która przyjęli. Noszenie go jest jednocześnie swego rodzaju deklaracją przynależności do Jezusa oraz zewnętrznym okazaniem chęci naśladowania Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego.

15 czerwca

Wieczornej mszy św. o godz. 18:30 przewodniczył biskup Tadeusz Pikus wraz ks. proboszczem Walentym Królakiem i neoprezbiterem Janem Lorenzem. Biskup udzielił dorosłym z całej diecezji warszawskiej Sakramentu Bierzmowania. Przyjęło go 197 osób.

18 czerwca

Na mszy św. o godz. 18:30 kończącej rok szkolny 2008/2009, ks. proboszcz Walenty Królak poświęcił sprzęt sportowy (piłki, rowery, rakietki), który dzieci przyniosły ze sobą. Schola dziecięca ubogaciła swym śpiewem liturgię mszy św. Na zakończenie uroczystości ks. Jarosław Kotula wręczył 4 laureatom konkursów nagrody ufundowane przez ks. proboszcza. Dostali je: Anna Nowicka finalistka Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, Kasia Nowicka i Czarek Kierzyk finaliści Olimpiady Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawowych „Hieronymus” oraz Gabriel Rocki laureat „Hieronymusa”. Przez uczestnictwo w tych konkursach dzieci pogłębiają znajomość Pisma Świętego oraz życia i pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

24 czerwca

Wieczorną mszę św. dziękczynną za miniony rok ewangelizacji oraz za 36 lat posługi kapłańskiej ks. proboszcza Walentego Królaka odprawił ks. proboszcz wraz z ks. Jarosławem Kotulą i ks. Carlosem Damaglio. Na tej mszy św. pożegnaliśmy ks. Jarosława, który po 5 latach pracy w naszej parafii przechodzi na parafię św. Zbawiciela. Ks. Jarek został skierowany do naszej parafii po ukończeniu Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”. Podziękowania za ewangelizację, kolonie, wycieczki złożyły ks. Jarkowi dzieci, rodzice, grupy i wspólnoty parafialne. Życzenia ks. proboszcz i ks. Jarek przyjmowali także przed kościołem. Ustawiła się długa kolejka młodszych i starszych parafian. Także zakończył posługę w naszym kościele doktorant UKSW, ks. Marcin Idzikowski. Wraca on do pracy w swojej Diecezji Włocławskiej. Po mszy św. odbyła się wspólna agapa przy kościele. Stoły uginały się od pysznego jedzenia przygotowanego przez parafian z zespołów i grup wspólnotowych. Przy dźwiękach muzyki i śpiewie braci ze wspólnot oraz młodzieży i dzieci ze scholi, bawiliśmy się znakomicie. Były też tańce w wykonaniu braci i sióstr ze wspólnot.

Życzymy Drogiemu ks. Walentemu wiele zdrowia i siły na dalsze lata posługi kapłańskiej w naszej parafii, a ks. Jarkowi i ks. Marcinowi błogosławieństwa Bożego na nowych parafiach.

27 czerwca

W pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach uczestniczyło: 50 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Hasło pielgrzymki „Niech miłosierny Bóg otoczy opieką naszych kapłanów”. Organizator pielgrzymki: Wojciech Pałgan.

Pielgrzymka poświęcona była kapłanom. Papież Benedykt XVI otworzył 19 czerwca 2009 roku Rok Kapłański. Podczas podróży autokarem obejrzeliśmy film „Ratujcie kapłanów”- rekolekcje ks. dr hab. Piotra Natanka.

Po przyjeździe nawiedziliśmy cmentarz klasztorny i modliliśmy się przy grobie św. S. Faustyny. W Kaplicy Klasztornej przed relikwiarzem św. S. Faustyny i przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego prosiliśmy o zdrowie i łaski dla nas i naszych rodzin oraz modliliśmy się w intencji kapłanów. W Kaplicy Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu znajdującej się przy Bazylice Miłosierdzia Bożego adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. W Bazylice w Godzinie Miłosierdzia Bożego wraz z innymi pielgrzymami odmówiliśmy Koronkę oraz uczestniczyliśmy we mszy św. Chętni mogli podziwiać panoramę Krakowa i okolic z wieży Bazyliki.