Remont naszego kościoła

Zakończony remont elewacji zachodniej

Dziękujemy tym, którzy wspierają nas finansowo.

Zakończyliśmy remont zachodniej elewacji naszej świątyni. Trzecią ratę spłaciliśmy do 20 grudnia. Nie ma już długu 80.000 zł.  

Prośba o wsparcie

Zakończyliśmy remont zachodniej elewacji naszej świątyni. Trzecią ratę mamy zapłacić do 20 grudnia. Brakuje nam jeszcze 80.000 zł. Prosimy o ofiarność i dziękujemy tym, którzy wspierają nas finansowo.

Remont elewacji zachodniej od poziomu 0+12

   Rozpoczynamy remont elewacji zachodniej od poziomu 0+12, wejścia do kaplicy bocznej Matki Bożej, dwóch płaszczyzn podstawy wieży, konserwacji stolarki okiennej, elementów kamiennych oraz obróbek blacharskich.

   Koszt całego zadania to 732 400 zł. (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych). Przyznana na wykonanie zadania dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy wynosi 455 000 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), co stanowi 62,12% przewidywanych całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Udział więc Parafii to 277 400 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).
    czytaj więcej »

Remont głównych schodów kościoła i przedsionka kościoła

Zakończony został remont głównych schodów kościoła i przedsionka kościoła. Tę pracę chcemy wykonać w tym sezonie. Koszt całego zadania to 530.000 zł. (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych). Przyznana na wykonanie zadania dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy wynosi 360.000 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 67,92% przewidywanych całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Udział więc Parafii to 170 000 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy tak Parafię, jak i Przyjaciół Parafii. Jest to bardzo duży wydatek z naszej strony, ale stan kościoła wymaga naszej ofiarności. Jak już wielokrotnie pisałem, kościół nigdy nie przechodził takiego remontu, od czasu jego budowy. Nawet zniszczenia wojenne nie zostały nigdy odpowiednio naprawione. Serdecznie dziękuję za pomoc. czytaj więcej »

Renowacja frontonu kościoła

Drodzy Parafianie.

Trwa kolejny etap konserwacji naszego kościoła. Przewidywane całkowite koszty wynoszą 653 784,69 zł. Dotacja z budżetu miasta wynosi 450 000,00. 
Jak widzimy udział parafii dający prawo do wykorzystania dotacji miasta
to 203 784,69 zł. Udział parafii jest bardzo duży i bez znacznego wsparcia Parafian nie da się wykorzystać tej dotacji i konieczny będzie zwrot jej części.

Bardzo proszę Parafian o zrozumienie i pomoc. Jak widzimy lepiej jest wykonać konserwację całego frontu w jednym sezonie niż dzielić go na dwa etapy. Jest to nieopłacalne choćby z powodu ustawianych rusztowań. Do tej pory zawsze doświadczałem Waszej pomocy i ofiarności. Mam nadzieję, że pokonamy i tym razem ten trudny etap remontu naszego kościoła. Dziękuję za każdą ofiarę na ten cel.

Pozdrawiam wszystkich Parafian,

ksiądz Walenty Królak, Wasz proboszcz.