2010 – kronika parafialna

Lipiec 2010

Remont wieży został zakończony w zeszłym roku. W planie jest remont całej zewnętrznej fasady kościoła. W tym roku zaplanowany jest remont małej wieży tzw. sygnatury i fragment bocznej ściany. Rozpoczęło się też malowanie wewnętrznych ścian w bocznej części kościoła.

4 lipca

W pierwszą niedzielę lipca po mszy o godz. 19:15 odbył się I koncert „Laudamus Te, Domine” z Cyklu IV Letnie Koncerty Organowe 2010 w wykonaniu Walentyny Marii Bagińskiej, znanego wirtuoza muzyki organowej oraz Karola Kusmidera, który grał na wiolonczeli. Świątynia nasza w 2006 roku wyposażona została w nowoczesne organy cyfrowe włoskiej firmy Viscount model Prestige 100. Koncerte te miają na celu wszechstronną prezentację tych organów i pokazanie ich ogromnych możliwości technicznych oraz artystycznych. W programie znalazły się utwory: Bacha, Lully, Bridgera, Sawy, Al-Dikana i Mushela.

11 lipca

W drugą niedzielę lipca po mszy o godz. 19:15 odbył się II koncert „Adoramus Te, Domine” z Cyklu IV Letnie Koncerty Organowe 2010 w wykonaniu Walentyny Marii Bagińskiej znanego wirtuoza muzyki organowej oraz Marthy Karpeter, która grała na wiolonczeli. W programie znalazły się utwory: Bacha, Vivaldiego, Mendelssohna, Sawy i Widora.

Sierpień 2010

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Święto Matki Bożej Zielnej

Na mszach św. księża poświęcali zioła i kwiaty przyniesione przez parafian jako wyraz podziękowania Matce Bożej za owoce naszych pól. 15 sierpnia to także dzień, w którym modliliśmy się dziękując za „Cud nad Wisłą” – 90 lat temu.

8 – 21 sierpnia

Grupa dzieci przebywała na 2 tygodniowych koloniach letnich zorganizowanych przez naszą parafię w Bieszczadach. Mieszkali w hotelu „Jawor” w Polańczyku. Opiekę nad nimi sprawowali: ks. Pedro Guzman, siostra Iwona i wychowawcy.

26 – 28 sierpnia – 40-godzinne nabożeństwo odpustowe

Do uroczystości odpustowej ku czci naszego patrona Świętego Augustyna (28 sierpnia) przygotowaliśmy się uczestnicząc w 40-godzinnym nabożeństwie odpustowym. Rozpoczęło ono porannymi mszami świętymi w dniu 26 sierpnia, w Święto Matki Bożej Częstochowskiej. W południe mogliśmy uczestniczyć w Modlitwie Różańcowej wraz z Legionem Maryi i Żywym Różańcem, a o godz. 15 odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 9:30 parafianie zostali zaproszeni do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wystawionym w głównym Ołtarzu aż do godz. 21, kiedy to odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej kończyło dzień.

28 sierpnia o godz. 18:30 odbyła się główna msza św. odpustowa ofiarowana za wszystkich parafian. Uczestniczyli w niej: ks. proboszcz Walenty Królak, kapłani z naszej parafii oraz księża zaprzyjaźnieni z parafią. Na zaproszenie księdza proboszcza wieczornej mszy świętej przewodniczył ks. prałat Wiesław Kądziela, a homilię o życiu i działalności św. Augustyna wygłosił ks. Stanisław Guzek. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy mogliśmy ucałować relikwie św. Augustyna. Za słowami św. Augustyna: „Niespokojne jest serce moje póki nie spocznie w Bogu” bielanki rozdawały parafianom i gościom słodkie „Serca Augustyńskie”, które były prezentem od ks. proboszcza.

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu (dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego). W końcu daje okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Wrzesień 2010

5 września

Siostra Iwona Gryglik, urszulanka, obchodziła dziś o godz. 11:30, jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych. Siostra Iwona pracuje w naszej parafii jako katechetka od 11 lat. Każdego roku przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej. Opiekuje się również grupą bielanek. Jest współorganizatorką zimowych i letnich wyjazdów dzieci. W tej pięknej uroczystości odnowienia ślubów zakonnych uczestniczyła rodzina, siostry urszulanki, uczniowie siostry Iwony, ministranci, bielanki, wychowankowie i ich rodzice. Po mszy św. odbyła się przy kościele agapa.

Siostrze Iwonie życzymy radości z życia zakonnego i wszelkich łask od Boga.

Dziś przez cały dzień podczas mszy św. swoje pieśni śpiewał i grał na gitarze Tadeusz Skotnicki. Po mszach św. i koncertach o godz. 14 i 20:30 można było kupić płytę CD „Czy potrafimy…” z 12 kompozycjami w wykonaniu autora.

11 września

38 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta oraz z parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Pratulina i Kodnia. Hasło pielgrzymki: „O jedność z Bogiem naszego serca”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od nawiedzenia Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Proboszcz ks. Marek Kot opowiedział nam dzieje kościoła i historię obrony wiary katolickiej, w której zginęło 13 unitów. Przez wstawiennictwo Błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 Współbraci złożyliśmy swoje prośby i dziękczynienia oraz mogliśmy ucałować ich relikwie znajdujące się w relikwiarzu. Do Pratulina w 2009 roku został translokowany ze Stanina drewniany kościółek parafialny z 1746 roku, który stanął na miejscu dawnej cerkwi unickiej przed którą rozegrał się dramat z 1874 roku.

Pobyt w Kodniu rozpoczęliśmy od nawiedzenia kościoła św. Anny i przedstawienia naszych próśb Matce Bożej Kodeńskiej, Matce Jedności i Królowej Podlasia. Ojciec Paweł Gomulak – Misjonarz Oblat przedstawił nam burzliwe dzieje obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, dla którego książę Mikołaj Sapieha w roku 1631 złamał prawo. Dostaliśmy też od o. Pawła błogosławieństwo przez wstawiennictwo św. Feliksa – papieża i męczennika, którego relikwie głowy znajdują się w bocznej kaplicy Sanktuarium. W sobie znanych intencjach dotykaliśmy w milczeniu relikwiarza, a ojciec krzyżem misyjnym udzielał nam papieskiego błogosławieństwa. Po Mszy św. sprawowanej przez o. Leszka Walendzika – Superiora Wspólnoty Oblackiej, spacerowaliśmy wśród Stacji Drogi Krzyżowej. Oryginalne figuralne rzeźby drewniane poszczególnych 13 Stacji usytuowano wokół ruin zamku Sapiehów z XVI w. (obecnie jest tu ołtarz polowy). Mogliśmy też pomodlić się przed krucyfiksem w gotyckim kościele św. Ducha (dawniej była tu cerkiew zamkowa) i przejść się po Ogrodzie Zielnym Matki Bożej zw. labiryntem w kształcie rozwijających się płatków róży przypominającym różaniec. Zakup produktów spożywczych i zielarskich wytwarzanych i zbieranych przez Misjonarzy Oblatów zakończył naszą pielgrzymkę.