2010 – kronika parafialna

Czerwiec 2010

3 czerwca – Boże ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 17, po której jak co roku ulicami Nowolipki, Smoczą i Dzielną przeszła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz z hasłem „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” zbudowały przy kościele wspólnoty neokatechumenalne. Z rąk ks. proboszcza Walentego Królaka Najświętszy Sakrament został przekazany ks. Arturowi Awdaljan. Następnie w procesji ulicą Nowolipki przy drugim ołtarzu ks. Artur Najświętszy Sakrament przekazał ks. Ivicy Susnjara. Przy tym ołtarzu z hasłem „Ja Jestem chlebem życia kto we mnie wierzy nie będzie łaknął” który wykonała młodzież, śpiewała schola parafialna. Przy trzecim ołtarzu, wykonanym przez Żywy Różaniec, z hasłem „Wierność Chrystusa wierność kapłana”, modlił się ks. Jan Lorenz. Następnie dotarliśmy w procesji do czwartego ołtarza, którego hasło brzmiało: „Bierzcie i jedzcie, oto Ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, oto moja Krew”. Przygotowały go wspólnoty neokatechumenalne na tyłach kościoła przy ul. Dzielnej. Tu ks. proboszcz Walenty Królak po odczytaniu fragmentu Ewangelii wygłosił krótką homilię i podziękował uczestnikom procesji za udział w niej. Na koniec udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. W ten sposób Kościół staje się widoczny jako pielgrzymujący Lud Boży, pokrzepiany w swej wędrówce mocą Bożego pokarmu.

Po zakończeniu uroczystości, przed kościołem, ks. proboszcz zaprosił dzieci i dorosłych na lody śmietankowe.

6 czerwca – Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki w Święto Dziękczynienia

Ks. Jerzy Popiełuszko został w niedzielę o godz. 11 podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej ogłoszony błogosławionym. Uroczystej liturgii na stołecznym Placu Piłsudskiego, z udziałem ok. 150 tys. wiernych, przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato, który powiedział, że ks. Popiełuszko „zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi”. Szczególnym uczestnikiem uroczystości była Marianna Popiełuszko, matka kapłana-męczennika. Podczas uroczystej Mszy św. formułę beatyfikacyjną w postaci listu apostolskiego Benedykta XVI przekazał w języku łacińskim abp Angelo Amato. Po polsku odczytał ją abp Kazimierz Nycz.

Po uroczystościach beatyfikacyjnych relikwie nowego Błogosławionego przeniesiono w procesji do wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej i złożono je w Panteonie Wielkich Polaków.

16 czerwca

W środę 16 czerwca, przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania 160 osób: uczniowie klas 3 gimnazjalnych z naszej parafii oraz dorośli z całej diecezji warszawskiej. Młodzież została objęta całorocznym przygotowaniem w ramach katechezy w parafii. Opiekę ze strony parafii sprawowali i młodych do Sakramentu Bierzmowania przygotowali: ks. Carlos Damaglio i ks. Pedro Guzmán. Z dorosłymi katechezy przez 2 miesiące prowadził ks. Jan Lorenz.

O godz. 18:30 ksiądz infułat prof. dr hab. Stanisław Kur wraz z ks. proboszczem Walerym Królakiem rozpoczął uroczystą mszę świętą, w czasie której udzielił młodzieży i dorosłym sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

20 czerwca

Po każdej mszy św. księża święcili przed kościołem pojazdy.

24 czerwca

Mszę świętą końca roku szkolnego 2009/2010 o godz. 18:30 celebrował ks. proboszcz Walenty Królak wraz z gościem ks. Jarosławem Kotulą.

Po mszy św. ks. proboszcz poświęcił sprzęt sportowo-wakacyjny (piłki, rowery, hulajnogi), który dzieci przyniosły ze sobą. Schola dziecięca ubogaciła swym śpiewem liturgię mszy św.

Dwie pary obchodzące rocznicę swoich zaślubin odnowili przysięgę małżeńską i otrzymały błogosławieństwo.

Z okazji 37 rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza Walentego Królaka dzieci i przedstawiciele Wspólnot Neokatechumenalnych złożyły naszemu Kapłanowi życzenia i obdarowały go kwiatami.

Życzymy Drogiemu ks. Walentemu wiele zdrowia i siły na dalsze lata posługi kapłańskiej w naszej parafii.

26 czerwca

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Krakowa na Wawel i do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Hasło pielgrzymki: „Jezusie Miłosierny prosimy o miłosierdzie dla nas i całego świata”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

W Krakowie zwiedziliśmy Królewską Katedrę na Wzgórzu Wawelskim p.w. św. Stanisława i św. Wacława, która jest miejscem koronacji królów Polski oraz spoczywania ich szczątków. Podziwialiśmy gotyckie, renesansowe i barokowe królewskie kaplice grobowe i najbardziej znaną Kaplicę Zygmuntowską, w której umieszczono sarkofagi Jagiellonów oraz Czarny Krucyfiks, przed którym modliła się królowa Jadwiga. W Katedrze i jej Kryptach zatrzymywaliśmy się przed sarkofagami św. Stanisława ze Szczepanowa i innych biskupów krakowskich aż po czasy współczesne, królów od Władysława I Łokietka do Stanisława Leszczyńskiego (łącznie 17 królów wliczając Jadwigę i Annę Jagiellonkę) i członków rodzin królewskich oraz wielkich wodzów i wieszczów narodowych jak książę Józef Poniatowski, gen. Tadeusz Kościuszko, marszałek Józef Piłsudski, gen. Władysław Sikorski czy Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Przy sarkofagu tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki złożyliśmy im hołd. Weszliśmy też na Wieżę Zygmuntowską aby zobaczyć największy polski dzwon – Dzwon Zygmunta. W Muzeum Katedralnym w salach na dwóch kondygnacjach mogliśmy zobaczyć ekspozycję stałą obejmującą regalia i dzieła sztuki ze Skarbca Katedralnego na Wawelu oraz pamiątki po Janie Pawle II.

Po przyjeździe do Łagiewnik nawiedziliśmy cmentarz klasztorny i modliliśmy się za dusze św. S. Faustyny i pochowanych na mim sióstr zakonnych. W Kaplicy Klasztornej przed relikwiarzem św. S. Faustyny i przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego prosiliśmy o zdrowie i łaski dla nas i naszych rodzin. W Bazylice w Godzinie Miłosierdzia Bożego wraz z innymi pielgrzymami odmówiliśmy Koronkę oraz uczestniczyliśmy we mszy św. Chętni mogli podziwiać panoramę Krakowa i okolic z wieży Bazyliki.

27 czerwca

Na mszy św. o godz. 10 gośćmi byli: ks. Robert Sawa, diakon stały Christian Ducros i pielgrzymi z Parafii Notre Dame de la Paix w Avignon we Francji. Zwiedzali oni Polskę (byli m. in. w Krakowie, Wieliczce, Łagiewnikach, Wadowicach, Częstochowie, we Wrocławiu, Poznaniu, Żelazowej Woli, Niepokalanowie) i odwiedzili też nasz kościół, w której prezbiterem przez 7 lat był ks. Robert, obecnie pracujący na misji w Avignon. Po wakacjach ks. Robert będzie duszpasterzem 10 parafii w górzystym regionie Langwedocji.

Lipiec 2010

Remont wieży został zakończony w zeszłym roku. W planie jest remont całej zewnętrznej fasady kościoła. W tym roku zaplanowany jest remont małej wieży tzw. sygnatury i fragment bocznej ściany. Rozpoczęło się też malowanie wewnętrznych ścian w bocznej części kościoła.

4 lipca

W pierwszą niedzielę lipca po mszy o godz. 19:15 odbył się I koncert „Laudamus Te, Domine” z Cyklu IV Letnie Koncerty Organowe 2010 w wykonaniu Walentyny Marii Bagińskiej, znanego wirtuoza muzyki organowej oraz Karola Kusmidera, który grał na wiolonczeli. Świątynia nasza w 2006 roku wyposażona została w nowoczesne organy cyfrowe włoskiej firmy Viscount model Prestige 100. Koncerte te miają na celu wszechstronną prezentację tych organów i pokazanie ich ogromnych możliwości technicznych oraz artystycznych. W programie znalazły się utwory: Bacha, Lully, Bridgera, Sawy, Al-Dikana i Mushela.

11 lipca

W drugą niedzielę lipca po mszy o godz. 19:15 odbył się II koncert „Adoramus Te, Domine” z Cyklu IV Letnie Koncerty Organowe 2010 w wykonaniu Walentyny Marii Bagińskiej znanego wirtuoza muzyki organowej oraz Marthy Karpeter, która grała na wiolonczeli. W programie znalazły się utwory: Bacha, Vivaldiego, Mendelssohna, Sawy i Widora.

Sierpień 2010

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Święto Matki Bożej Zielnej

Na mszach św. księża poświęcali zioła i kwiaty przyniesione przez parafian jako wyraz podziękowania Matce Bożej za owoce naszych pól. 15 sierpnia to także dzień, w którym modliliśmy się dziękując za „Cud nad Wisłą” – 90 lat temu.

8 – 21 sierpnia

Grupa dzieci przebywała na 2 tygodniowych koloniach letnich zorganizowanych przez naszą parafię w Bieszczadach. Mieszkali w hotelu „Jawor” w Polańczyku. Opiekę nad nimi sprawowali: ks. Pedro Guzman, siostra Iwona i wychowawcy.

26 – 28 sierpnia – 40-godzinne nabożeństwo odpustowe

Do uroczystości odpustowej ku czci naszego patrona Świętego Augustyna (28 sierpnia) przygotowaliśmy się uczestnicząc w 40-godzinnym nabożeństwie odpustowym. Rozpoczęło ono porannymi mszami świętymi w dniu 26 sierpnia, w Święto Matki Bożej Częstochowskiej. W południe mogliśmy uczestniczyć w Modlitwie Różańcowej wraz z Legionem Maryi i Żywym Różańcem, a o godz. 15 odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 9:30 parafianie zostali zaproszeni do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie wystawionym w głównym Ołtarzu aż do godz. 21, kiedy to odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej kończyło dzień.

28 sierpnia o godz. 18:30 odbyła się główna msza św. odpustowa ofiarowana za wszystkich parafian. Uczestniczyli w niej: ks. proboszcz Walenty Królak, kapłani z naszej parafii oraz księża zaprzyjaźnieni z parafią. Na zaproszenie księdza proboszcza wieczornej mszy świętej przewodniczył ks. prałat Wiesław Kądziela, a homilię o życiu i działalności św. Augustyna wygłosił ks. Stanisław Guzek. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy mogliśmy ucałować relikwie św. Augustyna. Za słowami św. Augustyna: „Niespokojne jest serce moje póki nie spocznie w Bogu” bielanki rozdawały parafianom i gościom słodkie „Serca Augustyńskie”, które były prezentem od ks. proboszcza.

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu (dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego). W końcu daje okazję poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Wrzesień 2010

5 września

Siostra Iwona Gryglik, urszulanka, obchodziła dziś o godz. 11:30, jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych. Siostra Iwona pracuje w naszej parafii jako katechetka od 11 lat. Każdego roku przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej. Opiekuje się również grupą bielanek. Jest współorganizatorką zimowych i letnich wyjazdów dzieci. W tej pięknej uroczystości odnowienia ślubów zakonnych uczestniczyła rodzina, siostry urszulanki, uczniowie siostry Iwony, ministranci, bielanki, wychowankowie i ich rodzice. Po mszy św. odbyła się przy kościele agapa.

Siostrze Iwonie życzymy radości z życia zakonnego i wszelkich łask od Boga.

Dziś przez cały dzień podczas mszy św. swoje pieśni śpiewał i grał na gitarze Tadeusz Skotnicki. Po mszach św. i koncertach o godz. 14 i 20:30 można było kupić płytę CD „Czy potrafimy…” z 12 kompozycjami w wykonaniu autora.

11 września

38 osób z parafii św. Augustyna, św. Zygmunta oraz z parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Pratulina i Kodnia. Hasło pielgrzymki: „O jedność z Bogiem naszego serca”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od nawiedzenia Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Proboszcz ks. Marek Kot opowiedział nam dzieje kościoła i historię obrony wiary katolickiej, w której zginęło 13 unitów. Przez wstawiennictwo Błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 Współbraci złożyliśmy swoje prośby i dziękczynienia oraz mogliśmy ucałować ich relikwie znajdujące się w relikwiarzu. Do Pratulina w 2009 roku został translokowany ze Stanina drewniany kościółek parafialny z 1746 roku, który stanął na miejscu dawnej cerkwi unickiej przed którą rozegrał się dramat z 1874 roku.

Pobyt w Kodniu rozpoczęliśmy od nawiedzenia kościoła św. Anny i przedstawienia naszych próśb Matce Bożej Kodeńskiej, Matce Jedności i Królowej Podlasia. Ojciec Paweł Gomulak – Misjonarz Oblat przedstawił nam burzliwe dzieje obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, dla którego książę Mikołaj Sapieha w roku 1631 złamał prawo. Dostaliśmy też od o. Pawła błogosławieństwo przez wstawiennictwo św. Feliksa – papieża i męczennika, którego relikwie głowy znajdują się w bocznej kaplicy Sanktuarium. W sobie znanych intencjach dotykaliśmy w milczeniu relikwiarza, a ojciec krzyżem misyjnym udzielał nam papieskiego błogosławieństwa. Po Mszy św. sprawowanej przez o. Leszka Walendzika – Superiora Wspólnoty Oblackiej, spacerowaliśmy wśród Stacji Drogi Krzyżowej. Oryginalne figuralne rzeźby drewniane poszczególnych 13 Stacji usytuowano wokół ruin zamku Sapiehów z XVI w. (obecnie jest tu ołtarz polowy). Mogliśmy też pomodlić się przed krucyfiksem w gotyckim kościele św. Ducha (dawniej była tu cerkiew zamkowa) i przejść się po Ogrodzie Zielnym Matki Bożej zw. labiryntem w kształcie rozwijających się płatków róży przypominającym różaniec. Zakup produktów spożywczych i zielarskich wytwarzanych i zbieranych przez Misjonarzy Oblatów zakończył naszą pielgrzymkę.

Październik 2010

3 października

Siostra Ewa Jakubiak, franciszkanka ze Zgromadzenia Sługi Jezusa obchodziła dziś o godz. 13:00, jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych. Siostra Ewa od wielu lat katechizuje w 4 przedszkolach naszej parafii oraz uczy w szkole podstawowej nr 234. W tej pięknej uroczystości odnowienia ślubów zakonnych uczestniczyła jej rodzina, koleżanki katechetki ze szkoły i parafianie. Po mszy św. odbyła się w Kaplicy Matki Bożej agapa.

Siostrze Ewie życzymy radości z życia zakonnego i wszelkich łask od Boga.

10 października – X Dzień Papieski

Pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga Świętości” obchodziliśmy w niedzielę X Dzień Papieski, który był okazją do pogłębionej refleksji nad nauczaniem i dorobkiem życia Papieża. Także w naszej parafii odbyły się uroczyste liturgie w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego oraz zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która funduje stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin.

12 października – święto Matki Bożej z Aparecida

Podczas Mszy św. o godz. 18:30 modliliśmy się wraz z ks. proboszczem Walerym Królakiem i ks. Carlosem Damaglio do Matki Bożej z Aparecida, Patronki Brazylii, której dzisiaj przypada święto ku Jej czci. Gośćmi na tej uroczystej Mszy Świętej byli przedstawiciele Ambasady Brazylijskiej i ich rodziny. Ksiądz Carlos opowiedział historię znalezienia figurki i jej wyświęcenia na Świętą Patronkę Brazylii, a pracownik Ambasady podziękował za uczestnictwo w dzisiejszej modlitwie w naszym kościele. Przy figurce (dokładnej kopii oryginalnej), którą przywiózł parę lat temu ks. proboszcz z tego dalekiego południowoamerykańskiego kraju, razem z ks. proboszczem Walerym i ks. Carlosem odmówiliśmy Akt Oddania się Matce Bożej z Aparecida.

Dziękujemy Matce Bożej z Aparecida za powrót do zdrowia księdza Carlosa Damaglio i polecamy go Jej opiece na dalsze lata jego posługi Bogu i ludziom.

15 października

Na wieczornej mszy św. i po niej z koncertem pieśni religijnych wystąpił Chór „Solna” z Solna k/Sztokholmu w Szwecji. Zespół liczy 20 śpiewaków (w naszym kościele śpiewało 16 osób).W ich wykonaniu usłyszeliśmy 6 utworów m.in. Psalm 92 i Chorał.

18 października

Od poniedziałku rozpoczęły się w naszym kościele katechezy neokatechumenalne, które prowadzą katechiści z III Wspólnoty Neokatechumenalnej wraz z opiekunem duchowym ks. Janem Lorenzem.

Spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30. Katechezy skierowane są do młodzieży i dorosłych w każdym wieku, do ludzi poszukujących Boga, pragnących poznać Pismo Święte i żyć wiarą dojrzalszą oraz do szukających przebaczenia grzechów.

W poniedziałek – Święto Św. Łukasza Ewangelisty – w tym dniu o godz. 16.30 odbyły się w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela święcenia diakonatu. Jednym spośród pięciu kandydatów z Seminarium Redemptoris Mater był Moisés Marin Perez, który w trakcie swojej formacji w seminarium, posługiwał w naszej parafii i jest u nas w 3 Wspólnocie Neokatechumenalnej.

Przyszłych diakonów polecamy Bogu w naszej modlitwie.

23 października

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę. Hasło pielgrzymki: „W Ojców wierze daj nam wytrwanie, Maryjo”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Po przyjeździe na Jasną Górą w Częstochowie przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego odmówiliśmy modlitwę w intencji rychłej Jego beatyfikacji. Na Wałach uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej poprowadzonej przez p. Wojtka, a przy pomniku Jana Pawła II odśpiewaliśmy ulubioną „Barkę” Papieża. W czasie wolnym pielgrzymi indywidualnie uczestniczyli we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem Najświętszej Marii Panny Na obrazie MB mogliśmy podziwiać nowe korony i sukienki, które pobłogosławił w Watykanie papież Benedykt XVI w stulecie rekoronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. „Wotum wdzięczności, miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego” złożył i poświęcił prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W nowej sukience znajdują się m.in. platyna, złoto, srebro, meteoryty znalezione w różnych częściach świata oraz tysiące brylantów i innych kamieni szlachetnych, a także niewielki fragment blachy skrzydła rozbitego prezydenckiego samolotu, który przywiozła na Jasną Górę polska zakonnica. Fragment znalazł się na dole obrazu, w rozchyleniu wykonanej m.in. z koralowców szaty Jezusa. Obok znalazła się obrączka, którą – zawiniętą w chusteczkę z adresem żony – wyrzucił z pociągu Andrzej Skotarski – więzień jadący do Auschwitz. Obrączka wpisana w sukienkę ma być hołdem dla ofiar wojny.

Zdjęcie

24 października

O godz. 14 odbył się Koncert Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyrekcją i dyrygenturą Wiesława Jelenia. Chór śpiewał także podczas Mszy św. o godz.13. Po koncercie odbyła się kwesta na rzecz powodzian.