2010 – kronika parafialna

Kwiecień 2010

Triduum Paschalne

Ostatnie dni Wielkiego Tygodnia to najkrótszy, najważniejszy i najbardziej uroczysty okres roku kościelnego. Nosi on nazwę Świętego Triduum Paschalnego.

1 kwietnia – Wielki Czwartek

To dzień Ostatniej Wieczerzy, dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W ten dzień szczególnie pamiętamy o wdzięczności Bogu za dar Eucharystii, za to, że możemy przyjmować Chrystusa do swojego życia. Pamiętamy też w swoich modlitwach o księżach, którzy wśród nas pracują i modlimy się o powołania kapłańskie, by nigdy nie brakowało Kościołowi tych, którzy poświęcają się Chrystusowi, by sprawować sakramenty i głosić Słowo Boże.

Wieczorem w Wielki Czwartek, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, o godz. 18.30 ks. proboszcz Walenty Królak odprawił uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. Przy ołtarzu stanęli wszyscy księża pracujący w naszej parafii: Walenty Królak, Carlos Damaglio, Pedro Guzmán, Jan Lorenz, Artur Awdaljan, gościnnie Ivica Susnjara i diakon Matteo Campagnaro. Ewangelia według św. Jana opowiada o tym, jak Jezus umył apostołom nogi. W czasie tej Mszy Świętej ksiądz proboszcz powtórzył ten gest pokory i miłości Chrystusa i umył nogi dwunastu młodym mężczyznom. Komunia św. udzielana była wszystkim pod dwoma postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Mszę Świętą zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza przechowania (ciemnicy). Ciemnica symbolizuje miejsce uwięzienia i procesu, jaki odbywał się w nocy z czwartku na piątek i rano w Wielki Piątek. Do godz. 22 wierni adorowali Najświętszy Sakrament. Po Mszy Świętej nasi duszpasterze przyjmowali w zakrystii od wiernych i grup działających w parafii życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego na drogę służby kapłańskiej.

O godz. 16 ks. Pedro Guzmán odprawił Mszę Świętą Ostatniej Wieczerzy dla dzieci. W obrzędzie umycia nóg uczestniczyło 12 chłopców I-szo Komunijnych. Podczas Mszy Świętej śpiewały dzieci z Chóru dziecięcego. Na zakończenie Eucharystii dzieci wręczyły księżom kwiaty i podziękowały za dar ich kapłaństwa.

2 kwietnia – Wielki Piątek

To dzień Męki Pańskiej. W tym dniu nie ma Mszy Świętych. Wieczorem godz. 18.30 ks. proboszcz Walenty Królak wraz z księżmi: Carlosem Damaglio, Pedro Guzmán, Janem Lorenzem, Arturem Awdaljan, gościnnie Ivicą Susnjara i diakonem Matteo Campagnaro odprawił liturgię Męki Pańskiej, w trakcie której czytano opis proroctwa Izajasza, które powstało kilka wieków przed śmiercią Chrystusa, a w szczegółach opisuje Jego śmierć. Czytano też opis Męki Pańskiej według św. Jana. Odsłonięto i wniesiono Krzyż i księża wraz z wiernymi adorowali Drzewo Krzyża. Za adorowanie krzyża w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. W czasie adoracji Krzyża pieśni pasyjne śpiewała schola parafialna. Po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy Bożego Grobu. Zaczęła się żałobna adoracja, która będzie trwała do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.

Dziś także pamiętaliśmy o V rocznicy śmierci naszego wielkiego Papieża Jana Pawła II. W swoich modlitwach prosiliśmy Boga o rychłą Jego beatyfikację i aby czuwał nad naszymi rodzinami i nad naszą ojczyzną.

3 kwietnia – Wielka Sobota

Wielka Sobota to dzień żałoby po śmierci Zbawiciela. Adorujemy Chrystusa w Bożym Grobie. Jak każe tradycja od rana księża święcili pokarmy przyniesione w koszyczkach przez wiernych. Można było nabyć też buteleczki z wodą święconą, którą w czasie kolędy, kapłani poświęcają nasze mieszkania.

Wieczorem, po zachodzie słońca, o godz. 19.30 odbyła się najważniejsza modli¬twa całego roku kościelnego – Wigilia Paschalna w Świętą i Wielką Noc Zmartwy¬ch¬wstania. Liturgia ta pełna jest symboli życia, które w Chrystusie zostało na nowo odrodzone i odnalezione przez człowieka. Są to: symbol światła rozświetlającego mrok, symbol Słowa Bożego, które daje życie, symbol wody, bez której nie sposób żyć, a która w chrzcie uczyniła nas dziedzicami nieba i symbol chleba, który w Eucharystii staje się Ciałem Zmartwychwstałego i wiecznie żyjącego Chrystusa. Uroczystej Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Walenty Królak. Wraz z nim we Mszy Świętej uczestniczyli: ks. Carlos Damaglio, ks. Pedro Guzmán, ks. Jan Lorenz, ks. Artur Awdaljan, gościnnie ks. Ivica Susnjara i diakon Matteo Campagnaro. Od poświęconego ognia zapalono paschał – symbol Chrystusa, który jest zmartwychwstałym Panem czasu i wieczności. W paschał kapłan wtopił pięć ziaren kadzidła (na oznaczenie pięciu ran Chrystusa ukrzyżowanego), narysował krzyż (znak zwycięstwa nad śmiercią), w ramiona wpisał cyfry obecnego roku (bo Chrystus jest Panem naszego ziemskiego czasu), nad krzyżem umieścił pierwszą literę alfabetu greckiego, a pod krzyżem ostatnią (bo Chrystus jest Początkiem i Końcem, do Niego należy nie tylko czas, ale i wieczność). Po śpiewie Światło Chrystusa procesja wyruszyła do kościoła. Ksiądz proboszcz, który trzymał zapalony paschał, szedł na początku. Przy wejściu do kościoła wszyscy zapalili świece od ognia paschału. Po czytaniach Ewangelii Starego Testamentu dźwiękiem dzwonków i dzwonu kościelnego oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Śpiewając radośnie cieszyliśmy się, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i otworzył nam bramy Niebios. Po poświeceniu od paschału wody chrzcielnej nastąpił obrzęd chrztu dorosłego mężczyzny – Łukasza. Następnie przy zapalonych świecach wszyscy odnowiliśmy swoje przyrzeczenie wiary zawarte podczas chrztu św. Ta noc jest pachą (przejściem) Chrystusa ze śmierci do życia. Wraz z Chrystusem przechodzimy z niewoli grzechu do prawdziwej wolności dzieci Bożych.

4 kwietnia – Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Rano o godz. 6, w dzień Zmartwychwstania, ogłosiliśmy światu, że nasz Pan żyje. Uczyniliśmy to w triumfalnym pochodzie z Najświętszym Sakramentem wokół naszego kościoła – w procesji rezurekcyjnej. Po niej odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem pracujących w parafii księży, a celebrowana przez ks. proboszcza Walentego Królaka.

Orędzie Wielkanocne to orędzie miłości. Miłość Chrystusa, która przebacza i służy, to miłość, która zwycięża grzech, zło, a także ostatecznie śmierć. Niech ta miłość zamieszka w naszych sercach w czasie wielkanocnym i pozostanie w nich na zawsze.

5 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny

Na mszy św. o godz. 10 ks. proboszcz przedstawił 3 seminarzystów pochodzących z naszej parafii lub posługujących w niej. Są to: Damian, student 6 roku Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, Eduadro , Brazylijczyk, student 2 roku tegoż Seminarium, student 1 roku Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, i brat, dominikanin, student 3 roku filozofii i teologii.

11 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Podczas mszy św. o godz. 11:30 ks. proboszcz Walenty Królak promował nowe bielanki i ministrantów oraz wręczył awanse na wyższe stopnie posługi przy ołtarzu. Dzieci ze Scholi Dziecięcej przy akompaniamencie gitary śpiewały pieśni. Po mszy św. ks. proboszcz zaprosił wszystkich: bielanki, ministrantów i ich rodziców na agapę do Kaplicy Matki Bożej.

Zakończył 6-tygodniową praktykę wielkopostną w naszej parafii diakon Matteo Campagnaro.

Dziękujemy Mu za posługę przy ołtarzu, za modlitwę, za całą pracę wkładaną w służenie Bogu i nam parafianom. Życzymy, aby Dobry Bóg miał Go w swojej opiece i prowadził po drogach służby kapłańskiej.

Po południu o godz. 15:00 odbyła się Msza św. w intencji ofiar wczorajszej katastrofy pod Smoleńskiem. Przewodniczył jej ks. proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Ivicą Susnjara oraz diakonem Matteo Campagnaro. Modliliśmy się za dusze zmarłych: śp. prezydenta Rzeczypospolitej Polski – Pana Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki śp. Pani Marii oraz za pozostałych pasażerów rozbitego samolotu.

24 kwietnia

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Lichenia. Hasło pielgrzymki: „Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy w Lasku Grąblińskim – miejscu pierwszego objawienia Matki Najświętszej pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Krocząc w słonecznym dniu wśród śpiewu ptaków po alejkach lasku, wzdłuż Stacji Drogi Krzyżowej, rozważaliśmy tajemnice Męki Pańskiej. Uklękliśmy przy symbolicznym głazie z odciśniętymi stopami Matki Bożej Licheńskiej w Kaplicy Objawień.

Po przyjeździe do Lichenia udaliśmy się przed Bazylikę aby przed pomnikiem Jana Pawła II odśpiewać mu jego ulubioną „Barkę”. O godz. 12 uczestniczyliśmy we mszy św. w Bazylice przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Bolesnej. Indywidualnie nawiedziliśmy kościół św. Doroty, Kaplicę Św. Krzyża, dotarliśmy do Golgoty, „cudownego źródełka”, podziwialiśmy Dzwonnicę i oglądaliśmy panoramę okolic i Sanktuarium z wieży Licheńskiej.

25 kwietnia

O godz. 14 odbył się Koncert Katyń – Nie Zapomnimy w wykonaniu Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyrekcją i dyrygenturą Wiesława Jelenia. Koncert poświęcony był ofiarom mordu w Katyniu oraz ofiarom katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy pieśni: Zostały tylko ślady podków, Marsz Sybiraków, Modlitwa obozowa, Suplikacja Katyńska, W katyńskim lesie, Miserere, Popule meus, Crux Fidelis, Per signum crucis, Pokolenia, Taki Kraj. Koncert zakończono utworem Wierzę, do słów Juliusza Słowackiego i muzyki Józefa Świdra.

Maj 2010

9 maja

W niedzielę 9 maja o godz. 11:30, pierwsza grupa, 40 dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 210, przystąpiła do I Komunii Świętej.

Z przed kościoła, po błogosławieństwie, ks. proboszcz Walenty Królak uroczyście wprowadził dzieci do świątyni, gdzie wraz z ks. Pedro Guzmán w ich intencji sprawował ofiarę eucharystyczną. Na pamiątkę I Komunii św. zrobiono przed ołtarzem wspólne zdjęcie dzieci z ks. proboszczem, ks. Pedro, katechetami i wychowawcami.

15 maja

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę i do Gidle. Hasło pielgrzymki: „Jestem, pamiętam, czuwam – Jasnogórska Matko prosimy Cię o opiekę nad całym Kościołem i nad nami”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

Pierwszym etapem pielgrzymki było nawiedzenie Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Gidlach. Przed złoconym ołtarzem bocznej kaplicy z XVII w. wysłuchaliśmy historii o cudownej figurce MB Gidelskiej opowiedzianej przez ojca dominikanina Jerzego Bakalarza. Nasze modlitwy do Matki Bożej przedstawiliśmy przed jej maleńką figurką (9 cm). Następnie uczestniczyliśmy we mszy św. odprawionej przed głównym ołtarzem.

Po przyjeździe na Jasną Górą w Częstochowie przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego odmówiliśmy modlitwę za zmarłych. Przed Bramą Lubomirskich zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Na Wałach p. Wojtek poprowadził Drogę Krzyżową, a przy pomniku Jana Pawła II odśpiewaliśmy Jego ulubioną „Barkę”.

W czasie wolnym pielgrzymi mogli indywidualnie uczestniczyć we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem Najświętszej Marii Panny oraz w modlitwie różańcowej.

16 maja

W niedzielę o godz. 10, grupa 40 dzieci z trzech klas drugich Szkoły Podstawowej nr 222 oraz o godz. 13, grupa 35 dzieci z dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr 234 przystąpiła do I Komunii Świętej.

Po udzieleniu błogosławieństwa dzieciom i ich rodzicom oraz ich poświęceniu, ks. proboszcz Walenty Królak wraz z ks. Pedro Guzmán odprawił uroczyste msze św. pierwszokomunijne. Na pamiątkę I Komunii św. dzieci otrzymały chlebek. Wspólne zdjęcia każdej klasy z ks. proboszczem, ks. Pedro i katechetkami, zrobione w kościele przed ołtarzem, będą pamiątką z tej uroczystości.

18 maja

Z okazji 90-tej rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II po Mszy Św. o 18.30 odbył się koncert „Nie lękajcie się” w wykonaniu Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyrekcją i dyrygenturą Wiesława Jelenia. Słowami wstępnymi do śpiewanych pieśni były fragmenty wierszy Naszego Wielkiego Papieża, w których przekazał nam cząstkę praw Bożych, swoją miłość do Maryi, a także zachwyt nad pięknem ziemi polskiej, a przede wszystkim tęsknotę za ukochanymi górami – Tatrami.

Koncert rozpoczęła pieśń „Gaudeamus Polonia”, a następnie usłyszeliśmy m. in.: „Magnificat”, „Alleluja chwalcie Pana”, „Nieście chwałę Panu”, „Ojcze z Niebios”, „”Czego chcesz od nas Panie”, „Modlitwę do Bogurodzicy”, „Głoś imię Pana”, „Wierzę” i „Goralu, czy ci nie żal”. Wspólne odśpiewanie „Barki”, ulubionej pieśni Jana Pawła II, zakończyło ten wzruszający koncert dedykowany Największemu Polakowi – Papieżowi, zmarłemu w 2005 roku.

20 maja – Zwiedzanie i Nieszpory w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater”

Wspólnoty Neokatechumenalne działające przy naszej parafii zostały zaproszone do Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie przy ul. Heroldów 12. Zobaczyliśmy bibliotekę z wieloma tomami książek w różnych językach, następnie przeszliśmy do pomieszczenia Yeshiva, auli, czytelni, sali Eucharystycznej i refektarza (stoły okrągłe, krucyfiks z Ekwadoru, Ostatnia Wieczerza autorstwa Kiko), podziwialiśmy ogród oliwny, Tryptyk Rublowa (autor Kiko), fontannę przedstawiającą rajskie drzewo. W kościele seminaryjnym pw. NMP Królowej Polski, który został wyświęcony 3 maja 2010 r. przez abp Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego w obecności Kiko Argüello, Carmen Hernández i o. Mario Pio (odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną), rektor ks. prałat dr Alojzij Oberstar przedstawił historię powstania tego Seminarium i wyjaśnił symbolikę ikon, które pod kierownictwem i według projektu Kiko w sierpniu 2009 r. namalowali malarze z Europy i Polski. Ikony przedstawiają różne wydarzenia z historii zbawienia z Nowego Testamentu, które stanowią tajemnice (misterium) naszej wiary, i które Kościół świętuje podczas roku liturgicznego. W centrum korony misteryjnej znajduje sie Chrystus Pantokrator, który powtórnie przyjdzie na końcu czasów. Po prawicy Chrystusa znajdują sie malowidła, które przedstawiają Jego ziemskie życie (od Zwiastowania NMP do Ostatniej Wieczerzy), a po Jego lewej stronie – życie niebieskie (od Ukrzyżowania do Wniebowzięcia NMP). Nieszporom przewodniczył i błogosławił Najświętszym Sakramentem prefekt ks. dr Marcos Nascimento Silva.

23 maja – Msza św. prymicyjna ks. Matteo Campagnaro

Uroczystej prymicyjnej mszy św. o godz. 13 przewodniczył neoprezbiter Matteo Campagnaro, a uczestniczyli: ks. proboszcz Walenty Królak i księża z naszej parafii. Wśród wiernych oprócz parafian byli także rodzice nowo wyświęconego księdza oraz przyjaciele i współbracia z jego wspólnoty neokatechumenalnej we Włoszech. Przed rozpoczęciem Eucharystii rodzice udzielili synowi swojego błogosławieństwa. Na zakończenie mszy św. neoprezbiter udzielił uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego z nałożeniem rąk księżom, siostrze zakonnej, seminarzystom, swoim rodzicom i rodzeństwu oraz wszystkim zgromadzonym parafianom. Życzenia błogosławieństwa Bożego nowemu kapłanowi złożyli: ks. proboszcz, księża oraz bielanki.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi ks. Matteo.

Czerwiec 2010

3 czerwca – Boże ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 17, po której jak co roku ulicami Nowolipki, Smoczą i Dzielną przeszła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz z hasłem „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” zbudowały przy kościele wspólnoty neokatechumenalne. Z rąk ks. proboszcza Walentego Królaka Najświętszy Sakrament został przekazany ks. Arturowi Awdaljan. Następnie w procesji ulicą Nowolipki przy drugim ołtarzu ks. Artur Najświętszy Sakrament przekazał ks. Ivicy Susnjara. Przy tym ołtarzu z hasłem „Ja Jestem chlebem życia kto we mnie wierzy nie będzie łaknął” który wykonała młodzież, śpiewała schola parafialna. Przy trzecim ołtarzu, wykonanym przez Żywy Różaniec, z hasłem „Wierność Chrystusa wierność kapłana”, modlił się ks. Jan Lorenz. Następnie dotarliśmy w procesji do czwartego ołtarza, którego hasło brzmiało: „Bierzcie i jedzcie, oto Ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, oto moja Krew”. Przygotowały go wspólnoty neokatechumenalne na tyłach kościoła przy ul. Dzielnej. Tu ks. proboszcz Walenty Królak po odczytaniu fragmentu Ewangelii wygłosił krótką homilię i podziękował uczestnikom procesji za udział w niej. Na koniec udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. W ten sposób Kościół staje się widoczny jako pielgrzymujący Lud Boży, pokrzepiany w swej wędrówce mocą Bożego pokarmu.

Po zakończeniu uroczystości, przed kościołem, ks. proboszcz zaprosił dzieci i dorosłych na lody śmietankowe.

6 czerwca – Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki w Święto Dziękczynienia

Ks. Jerzy Popiełuszko został w niedzielę o godz. 11 podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej ogłoszony błogosławionym. Uroczystej liturgii na stołecznym Placu Piłsudskiego, z udziałem ok. 150 tys. wiernych, przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato, który powiedział, że ks. Popiełuszko „zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi”. Szczególnym uczestnikiem uroczystości była Marianna Popiełuszko, matka kapłana-męczennika. Podczas uroczystej Mszy św. formułę beatyfikacyjną w postaci listu apostolskiego Benedykta XVI przekazał w języku łacińskim abp Angelo Amato. Po polsku odczytał ją abp Kazimierz Nycz.

Po uroczystościach beatyfikacyjnych relikwie nowego Błogosławionego przeniesiono w procesji do wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej i złożono je w Panteonie Wielkich Polaków.

16 czerwca

W środę 16 czerwca, przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania 160 osób: uczniowie klas 3 gimnazjalnych z naszej parafii oraz dorośli z całej diecezji warszawskiej. Młodzież została objęta całorocznym przygotowaniem w ramach katechezy w parafii. Opiekę ze strony parafii sprawowali i młodych do Sakramentu Bierzmowania przygotowali: ks. Carlos Damaglio i ks. Pedro Guzmán. Z dorosłymi katechezy przez 2 miesiące prowadził ks. Jan Lorenz.

O godz. 18:30 ksiądz infułat prof. dr hab. Stanisław Kur wraz z ks. proboszczem Walerym Królakiem rozpoczął uroczystą mszę świętą, w czasie której udzielił młodzieży i dorosłym sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

20 czerwca

Po każdej mszy św. księża święcili przed kościołem pojazdy.

24 czerwca

Mszę świętą końca roku szkolnego 2009/2010 o godz. 18:30 celebrował ks. proboszcz Walenty Królak wraz z gościem ks. Jarosławem Kotulą.

Po mszy św. ks. proboszcz poświęcił sprzęt sportowo-wakacyjny (piłki, rowery, hulajnogi), który dzieci przyniosły ze sobą. Schola dziecięca ubogaciła swym śpiewem liturgię mszy św.

Dwie pary obchodzące rocznicę swoich zaślubin odnowili przysięgę małżeńską i otrzymały błogosławieństwo.

Z okazji 37 rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza Walentego Królaka dzieci i przedstawiciele Wspólnot Neokatechumenalnych złożyły naszemu Kapłanowi życzenia i obdarowały go kwiatami.

Życzymy Drogiemu ks. Walentemu wiele zdrowia i siły na dalsze lata posługi kapłańskiej w naszej parafii.

26 czerwca

50 osób z parafii św. Augustyna, parafii św. Zygmunta i Matki Bożej z Lourdes w Warszawie uczestniczyło w pielgrzymce do Krakowa na Wawel i do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Hasło pielgrzymki: „Jezusie Miłosierny prosimy o miłosierdzie dla nas i całego świata”. Organizatorem pielgrzymki był Wojciech Pałgan.

W Krakowie zwiedziliśmy Królewską Katedrę na Wzgórzu Wawelskim p.w. św. Stanisława i św. Wacława, która jest miejscem koronacji królów Polski oraz spoczywania ich szczątków. Podziwialiśmy gotyckie, renesansowe i barokowe królewskie kaplice grobowe i najbardziej znaną Kaplicę Zygmuntowską, w której umieszczono sarkofagi Jagiellonów oraz Czarny Krucyfiks, przed którym modliła się królowa Jadwiga. W Katedrze i jej Kryptach zatrzymywaliśmy się przed sarkofagami św. Stanisława ze Szczepanowa i innych biskupów krakowskich aż po czasy współczesne, królów od Władysława I Łokietka do Stanisława Leszczyńskiego (łącznie 17 królów wliczając Jadwigę i Annę Jagiellonkę) i członków rodzin królewskich oraz wielkich wodzów i wieszczów narodowych jak książę Józef Poniatowski, gen. Tadeusz Kościuszko, marszałek Józef Piłsudski, gen. Władysław Sikorski czy Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Przy sarkofagu tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki złożyliśmy im hołd. Weszliśmy też na Wieżę Zygmuntowską aby zobaczyć największy polski dzwon – Dzwon Zygmunta. W Muzeum Katedralnym w salach na dwóch kondygnacjach mogliśmy zobaczyć ekspozycję stałą obejmującą regalia i dzieła sztuki ze Skarbca Katedralnego na Wawelu oraz pamiątki po Janie Pawle II.

Po przyjeździe do Łagiewnik nawiedziliśmy cmentarz klasztorny i modliliśmy się za dusze św. S. Faustyny i pochowanych na mim sióstr zakonnych. W Kaplicy Klasztornej przed relikwiarzem św. S. Faustyny i przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego prosiliśmy o zdrowie i łaski dla nas i naszych rodzin. W Bazylice w Godzinie Miłosierdzia Bożego wraz z innymi pielgrzymami odmówiliśmy Koronkę oraz uczestniczyliśmy we mszy św. Chętni mogli podziwiać panoramę Krakowa i okolic z wieży Bazyliki.

27 czerwca

Na mszy św. o godz. 10 gośćmi byli: ks. Robert Sawa, diakon stały Christian Ducros i pielgrzymi z Parafii Notre Dame de la Paix w Avignon we Francji. Zwiedzali oni Polskę (byli m. in. w Krakowie, Wieliczce, Łagiewnikach, Wadowicach, Częstochowie, we Wrocławiu, Poznaniu, Żelazowej Woli, Niepokalanowie) i odwiedzili też nasz kościół, w której prezbiterem przez 7 lat był ks. Robert, obecnie pracujący na misji w Avignon. Po wakacjach ks. Robert będzie duszpasterzem 10 parafii w górzystym regionie Langwedocji.