Aktualności

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

W ramach cyklicznych spotkań dla mam z dziećmi oraz w stanie błogosławionym zapraszamy na wykład pt. Środowisko społeczno-wychowawcze wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w piątek 17 lipca o godz. 10.00 w dolnej plebanii.

Wykład poprowadzą: prof. dr hab. Józef Bednarek oraz dr Anna Andrzejewska.

 

Kolonie Letnie 2015 z parafią św. Augustyna

Kolonie Letnie 2015
z parafią św. Augustyna w Warszawie są dofinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa – gmina Wola

od dnia 12 do 25 lipca w Piwnicznej-Zdrój

 

 

Darowizny 2014 r.

Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna w Warszawie informuje, że w roku 2014 otrzymała darowizny w wysokości 173 420,17 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych i siedemnaście 00/100).
Wymienione środki zostały spożytkowane na cele kultu religijnego oraz zgodnie z celami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Remont

Remont głównych schodów kościoła i przedsionka kościoła

Zakończony został remont głównych schodów kościoła i przedsionka kościoła. Tę pracę chcemy wykonać w tym sezonie. Koszt całego zadania to 530.000 zł. (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych). Przyznana na wykonanie zadania dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy wynosi 360.000 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 67,92% przewidywanych całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Udział więc Parafii to 170 000 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy tak Parafię, jak i Przyjaciół Parafii. Jest to bardzo duży wydatek z naszej strony, ale stan kościoła wymaga naszej ofiarności. Jak już wielokrotnie pisałem, kościół nigdy nie przechodził takiego remontu, od czasu jego budowy. Nawet zniszczenia wojenne nie zostały nigdy odpowiednio naprawione. Serdecznie dziękuję za pomoc. czytaj więcej »

Zakończony remont elewacji Kościoła

Zakończono konserwację elewacji frontowej naszego kościoła. zobacz galerię zdjęć tu

Drodzy Parafianie! czytaj więcej »

Polichromia przy ołtarzu św. Augustyna

Zakończyliśmy prace konserwatorskie polichromii przy ołtarzu św. Augustyna.

Zobacz galerię zdjęć